onsdag 8. januar 2020

ImF og kvinnelige eldster


Så har det skjedd igjen. Like før jul kunne Dagen melde at Dansk MF har endret syn og åpnet for kvinnelige prester/eldster. 6. januar skriver avisen at en forsamling tilknyttet Indremisjonsforbundet (ImF) har valgt kvinnelig eldste. 

Vi ser nok en skanse faller når det gjelder troskapen mot Guds ord. Argumentasjonen for å forlate bibelens syn på tjenestedeling, er dessverre gjenkjennelig. Et flertall i forsamlingen ville ikke godkjent et vedtak i tråd med Guds ord, blir det hevdet. Dermed endres heller forståelsen av Ordet. Et vedtak i tråd med Guds ord ville splitte. Da er det enklere å se bort fra Ordets veiledning, for å holde forsamlingen samlet. 

Vedtaket er fattet av en selvstendig bedehusforsamling tilsluttet ImF, uten at det har, eller trenger være, godkjent av ImF sentralt. Men vedtaket forsvares av en sentral ImF-er som Arild Ove Halås, som for øvrig er styreleder i den aktuelle forsamlingen. Kretsleder Johan Halsne ser heller ikke problemer med vedtaket, og regner med at flere forsamlinger følger etter. Halsne sier at ImF sentralt kan gripe inn hvis en forsamling har alvorlige læreavvik, men kvinnelige eldster er ikke et slikt alvorlig lærespørsmål.

Det blir spennende å se hvilket råd den sentrale ledelsen i ImF nå vil gi. Organisasjonen fastholder i gjeldende veiledning, at eldste (og prest) er en tjeneste Guds ord tillegger mannen. Nå vil det vise seg om dette vedtaket er mer verd enn «papiret det er skrevet på». Jeg håper og ber om at ledelsen i ImF vil gi et klart bibelsk råd til sine forsamlinger. Hvis ikke vil dette vedtaket ytterligere splitte bedehus-Norge. 


(Leserinnlegg i Dagen 09.01.2020)

Ingen kommentarer: