onsdag 29. januar 2020

Hva skjer med KRIK?I begynnelsen av november 2019 åpnet generalforsamlingen i KRIK for at homofilt samboende kan være frivillige ledere på organisasjonens leirer.

Samtidig vedtok organisasjonen at de vil løfte opp ekteskapet mellom mann og kvinne. Vedtaket skapte stor debatt både innad i organisasjonen og blant samarbeidende organisasjoner. Vedtaket ble fattet med 288 stemmer for og 150 mot.

Både NLM og ImF har tett samarbeid med KRIK, både lokalt og ved noen av organisasjonenes skoler. I forkant av KRIKs generalforsamling, varslet NLM og ImF at et vedtak som åpner for homofilt samboende ledere, ville få konsekvenser for samarbeidet mellom organisasjonene.

Nå har det gått tre måneder, og det er helt stille om saken. Til det er den for alvorlig. Det trenges en avklaring på hvilke konsekvenser KRIK sitt vedtak får for samarbeidet med NLM og ImF. Går samarbeidet videre som om ingen ting har hendt? Eller arbeides det med å finne egnede måter å reagere på?

I denne måneden (januar 2020) er det hundre år siden det store Calmeygatemøtet vedtok at en ikke ønsker frivillig samarbeid med vranglærere. Vedtaket i KRIK er klart i strid med det sjette budet. Saken burde derfor være enkel. Vi ønsker ikke samarbeid med et KRIK som har åpnet opp for homofilt samboende ungdomsledere. Kan vi forvente en snarlig avklaring i denne saken?
Ingen kommentarer: