lørdag 28. september 2019

Bjørn Eidsvåg sin teologiBjørn Eidsvåg har vært en profilert artist i mange tiår. Han er presteutdannet og tydelig i sin teologi. Spørsmålet er bare om det er Bibelens teologi han forkynner.


I denne artikkelen vil jeg ikke si noe om hans musikalske kunst. Han musikkstil er ikke min favoritt, men han treffer tydeligvis mange med sin musikk og samler stadig fulle hus på sine konserter. Men Bjørn Eidsvåg er ikke bare musiker. Han forkynner også en teologi gjennom sine sangtekster og sine mange intervjuer.

Biskop Halvor Nordhaug konkluderte på følgende vis, etter å ha lest en selvbiografi av Bjørn Eidsvåg: "Hans (Eidsvåg) alternative kristendomsforståelse strider med det som praktisk talt hele den kristne kirke har stått og står for."

Ved å søke litt på google finner vi mange eksempler på nettopp dette. Her er noen få sitat:

Forestillingen om helvete/fortapelsen er av hedensk opprinnelse og har ikke bibelske røtter, men kirken grep disse beskrivelsene for å skremme til seg tilhengere og holde dem i tøylene. En bevegelse som startet med Jesus sin forkynnelse av gudsriket som et kjærlighetsrike ble av makthungrige prelater og predikanter utviklet til en bevegelse som frontet fortapelse og frykt. (Bjørn Eidsvågs FB side)

Men en ting er sikkert. Jeg tror ikke vi våkner opp og blir dømt til helvete. (VG 12.06.2016)

Men vi kan si at min Jesus er mer jordvendt frigjører enn himmelvendt frelser, sier Eidsvåg. (rbnett.no 23.11.2016)

– Men Satan eller Djevelen finnes ikke, mener du? Nei, ikke i mitt univers. Satan er bare et bilde på det som er vondt. (Dagbladet 11.09.2016)

Tror vi på en skapende og levende kraft, må vi hente inspirasjonen der vi ser at rettferdighetskreftene er i sving. De er ikke i sving i kampen for at homofile og lesbiske ikke skal få gifte seg i kirken, der råder feighet og unnfallenhet, etter mitt syn. (Bjørn Eidsvåg på FB)

Det er den oppstandne Kristus kirkene har tatt til seg. Det betyr ikke at det bare er én forståelse av hvordan oppstandelsen skal tolkes. Noen forstår fortellingen som et guddommelig drama, hvor Jesus viser seg å være Gud fra begynnelsen av tiden og til evig tid, en som skal komme igjen for å dømme levende og døde og frelse hver den som tror. Andre forstår den som en fortelling om håp. Håp om at livet seirer. At kampen for rettferdighet og fred ikke slutter. At visjonen om Gudsriket slik Gud viste oss det i Jesus sine visjoner og handlinger ikke er død. For Guds kjærlighet overvinner døden så livet og håpet fortsetter selv om vi dør, om ikke i himmelen så på jorden. (VG 26.03.2016)

Bjørn Eidsvåg i Verdidebatt, Vårt Land 2020

Hvis det er sånn at syndefallet blir borte og arvesynden ryker, da ryker også den, for meg, kompliserte og vanskelige tanken om at Gud drepte sin egen sønn for våre synder. (Sambaandet 01.10.2016)

Hva slags evangelium er det så Eidsvåg har på hjertet? Svar på dette spørsmålet ble formidlet meget klart i en debatt i Litteraturhuset i Oslo, i anledning teaterfremstillingen (26.09.2016). Her avviser Eidsvåg at Jesus Kristus døde for menneskenes synder, og hevdet ellers at Jesus døde for den visjonen han trodde på. «… Jeg synes det er veldig ugreit at Gud drepte sin egen sønn», uttalte Eidsvåg, ifølge Vårt Land. (Arne Helge Teigen om Bjørn Eidsvåg i foross.no 16.10.2016)

Mye mer kunne vært nevnt, men dette er nok til å se at det ikke er Bibelens lære han forkynner. Det viser også at det er en annen nåde enn Bibelens nåde han synger om. At det ikke er Bibelens forsonigslære han forkynner når han synger «eg er død til liv for deg». Han bruker bibelske ord om noe som ikke er bibelsk lære.

For en tid siden ble Alv Magnus nektet av biskop Sommerfeldt å tale i Østfolds kirker, som en reaksjon på en tale der han forkynte som Guds ord om livets to utganger og alvoret med å leve et liv i strid med Guds ord. Jeg har ikke hørt om noen kirker som er stengt for Bjørn Eidsvåg, selv om altså biskop Nordhaug sier hans lære er i strid med det "den kristne kirke har stått for". 

Bibelen sier: « Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i deres hus og hils ham ikke velkommen!» (2 Joh 10)
Ingen kommentarer: