torsdag 18. april 2019

Skjærtorsdag – nattverden


Nattverden (maleri av Da Vinci)
I dag er det skjærtorsdag. Det er gått noen dager siden Jesus red inn i Jerusalem på eselet og ble hyllet som konge på palmesøndag.

Skjærtorsdag hadde Jesus bedt disiplene dra inn til Jerusalem for å lage til for feiringen av påskemåltidet. De samles på salen og Judas sitt forræderi blir avslørt. Så tar Jesus et brød og noe vin og innstifter nattverden.

«Mens de nå holdt måltid, tok Jesus et brød, ba velsignelsesbønnen og brøt det, ga disiplene og sa: Ta, et! Dette er mitt legeme. Og han tok et beger, takket, ga dem og sa: Drikk av det alle. For dette er mitt blod, den nye pakts blod, som utgytes for mange til syndenes forlatelse.» (Matt 26:26-28)

Med dette var Det gamle testamentets (GT) forbilledlige påskemåltid til ende. Nå var et nytt måltid innstiftet for Guds folk, nemlig nattverden. Hva får vi når vi deler Jesu legeme og blod:

A. Først og fremst det vi leste, vi får del i Jesus selv, hans legeme og blod, til syndenes forlatelse. Nattverden er ikke noe symbol eller forbilde, nei, vi får syndenes tilgivelse, vi får del i Jesu fullbrakte frelsesverk når vi spiser og drikke elementene. Det er ikke småtterier!

B. For det andre er nattverden en påminnelse om Jesu offer. Nattverden er et minnemåltid. Det skal hjelpe oss til å minnes Jesus og hans verk for oss, og hva vi har i han.


C. Nattverden er derfor også åndelig næring for kristenlivet. Ikke næring for legemet, men for sjelen. Det åndelige liv. Derfor er det viktig at Guds barn ikke forsømmer nattverden, det er et måltid Jesus har gitt oss til hjelp og styrke på himmelveien.

D. Bibelen kaller også nattverden for et samfunnsmåltid. Måltid der Guds folk kommer sammen, og bånda mellom oss styrkes. Vi er jo søsken på vei mot samme heim, himmelen. Vi trenger hverandre, og dette måltidet styrker bånda mellom oss.
   
E. Nattverden er også et gledesmåltid. Nattverden hører sammen med lovsang og takk til vår Frelser.
   
E. Og nattverden skal minne oss om målet. Det himmelske måltid.

Det ikke brødet og vinen i seg selv som virker alt dette men Guds Ord gjennom elementene. Nattverden er for Guds barn, de troende. Det er viktig å ta med og viktig å legge seg på hjerte for den som leder nattverden. Til den som ikke er frelst, sier Guds ord i 1 Kor11,29: «For den som eter og drikker, han eter og drikker seg selv til dom dersom han ikke akter på Herrens legeme.»

Innstiftelsen av nattverden står i en klar sammenheng med GT. Blodet og lammet er sentralt også der. En av tekstene for skjærtorsdag er når GTs påske ble innstiftet ved utgangen av Egypt. Gud hadde sendt store plager over Egypt fordi Farao ikke ville la Israelsfolket reise heim. Nå var den siste plagen kommet. Og den var grusom. Dødsengelen skulle gå gjennom Egypt og slå i hjel alt førstefødt. Synden var overmoden og Guds vrede rammet Egypt.

Men Guds folk skulle gå fri. De skulle ta et feilfritt lam og slakte. Så skulle de stryke blodet på dørstolpene og dørbjelken. Når så dødsengelen kom, ville blodet få avgjørende betydning:

«Blodet på de husene hvor dere er, skal være til et tegn for dere. Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi. Intet dødelig slag skal ramme dere når jeg slår landet Egypt.» (2Mos 12:13)

I nattverden og i forkynnelsen av evangeliet får du del i dette blodet som utgydes for mange til syndenes forlatelse. Trenger du det? Har du behov for forlatelse for synd? Jeg er så takknemlig for at Jesus sier det i sitt ord, at hans blod renser for all synd!

Ingen kommentarer: