torsdag 3. januar 2019

Vekkelsens tiår

Nils Kåre Strøm og Gerhard Fjelde
Etter flere vekkelser like før og under krigen, ble det heller stille. Noen få ganger opplevde de på Jørpeland at noen ble frelst gjennom NLMs virksomhet, men det var helst alt for stille.

- NLM Jørpeland 1905-2005. Artikkel 18 -

Jeg har ikke oversikt over eventuelle vekkelser på møteserier ved andre organisasjoner, men for NLMs del var det i alle fall en nød som gikk igjen i årsmeldingene på 1950 og 1960-tallet. Det er så få som blir frelst! Men så i 1971 kunne styret endelig melde om at folk ble frelst. Det var også vekkelser ved andre organisasjoner i denne tiårsperioden.

Vekkelser 1971-1979
NLM hadde lenge en fast to-ukers møtevirksomhet i starten av januar. Slik var det også i 1971. Da var det Kjell Trodahl og Gerhard Fjelde som var satt opp som talere. Allerede fra første uka var bedehuset fullsatt. Ikke minst var det mange unge som kom på møtene. Bedehuset ble snart for lite, og det ble derfor bestemt å flytte møtene fra bedehuset over i kirken. Flere gav seg over til Gud, ikke minst i ungdomsflokken. En av dem som ble frelst var Stein Ingvar Kalviknes, som senere skulle arbeide mange år i misjonens tjeneste.

Kjell Trodahl

20. mai 1972 var det ei alvorlig drukningsulykke i et fjellvann ved Jørpeland. En far og hans fem år gamle sønn druknet. Denne ulykken gjorde sterkt inntrykk i bygda, ikke minst i familie og omgangskrets til mannen. I januar 1973 var det igjen tid for møteserie. Denne gang var det Jørpeland Ungdomsforening som sto som arrangør og talere var NLMs Gerhard Fjelde, Arne Aano og soknepresten i Strand, Adolf Nielsen. Møtene ble arrangert i kirken, og omlag 35 ble frelst. Mange av de nyfrelste ble støtter i NLMs arbeid.

I september 1979 startet en møteaksjon med Oddvar Dahl og Tjærand Frafjord som talere. Mye folk kom på møtene, og det ble bestemt at en ville fortsette ut over det som var planlagt. Møteserien kom til å vare i seks uker. Det ble ikke noe stort gjennombrudd, men noen nye kom med i løpet av møteserien.

Stor vekkelse i 1981
Den sist store vekkelsen på Jørpeland var våren 1981. I 1980 døde ei av de markerte misjonskvinnene (NMS) på Jørpeland, Taletta Fjelde. Hun hadde nød for bygda, og ikke minst for sine nærmeste – at de måtte bli frelst. Jeg husker hun ofte vitnet og ba på møtene på bedehuset. Da tok hun som regel med «bodden og badnabodden» i forbønn. Et av sangversene hun ofte stemte i var «Kven kan seia ut den glede, å få vera Kristi brud. Gå med krans og kvite klede, heim til himmelen til Gud.»

Gerhard Fjelde

To av Talettas sønner var forkynnere i NLM. Det var Kristoffer, og den 24 år yngre Gerhard. Gerhard fikk stå i mange vekkelser. Den første tiden var han mye sammen med Arne Aano, senere med blant andre Nils Kåre Strøm. Før Taletta døde, hadde hun bedt Gerhard om å ha en ny møteserie på Jørpeland. Dette lovet han, og reiseruta til han og Nils Kåre Strøm måtte legges om for å oppfylle mor Talettas ønske.

I januar 1981 var de to evangelistene klar for en to ukers møteserie. Med seg hadde de også Terje Treidene fra Vestfold. Han var student på forkynnerlinja på Fjellhaug, og var på utplassering. Han var ikke med den første, og de to siste ukene. Denne våren ble helt spesiell på Jørpeland. Vekkelsen brøt ut og møtene ble forlenget til 5. april. Når møteserien ble avsluttet, hadde mellom 35 og 40 bekjent at de hadde tatt imot Jesus som sin frelser. Det var spenning i luften på hvert møte. Hvem kommer i dag? Mange av de som ble frelst hadde aldri vært på bedehuset før. Kallet ble sterkt, og de kom på bedehuset for å bli frelst. Noen opplevde kallet der og da, andre hadde lenge gått kallet av Gud.

Et ektepar fortalte at de hadde kjempet med kallet om å bli frelst i over 20 år. De hadde gjort flere forsøk på å få kristne i tale for å få snakke om hvordan de kunne få fred med Gud, men de hadde ikke fått åndelig kontakt. Men nå under møteserien, dukket de opp på bedehuset og ble lykkelig frelst. Vekkelsen var det store samtaleemnet på Jørpeland denne våren. Jeg reiste mye med Tauferja, mens vekkelsen pågikk, og her som ellers var det som skjedde på bedehuset det store samtaleemnet. Også blant folk som aldri satte sine bein på noe bedehus. Folk undret seg på hva det var som skjedde.

Vekkelsesmøtene ble avsluttet med en stor fest på bedehuset. Denne ble kombinert med avskjed for Jorunn Nordbø, som skulle ut til Etiopia igjen. Jorunn Nordbø, Nils Kåre Strøm, Gerhard Fjelde og Terje Thorsen deltok på festen.

Dagen 02.09.1978

Andre hendelser 1971-1981
En annen ting som preget dette tiåret for misjonslaget, var at tre nye misjonærer reiste ut til ulike misjonsfelt. Det var Frode Steen og kona Bjørg (f. Berge) fra Finnøy, som reiste til Taiwan i 1972. De ble innviet i kuppelhallen 21. august 1971 og misjonslaget arrangerte avskjedsfest på Jørpeland 22. august 1972.

Jan Sandvik og kona Brit (f. Bugge) fra Trøndelag reiste til Japan høsten 1974. Det var avskjedsfest for dem på Jørpeland 18. august 1974. 26. august 1978 var det stor høytidsdag på det nye Jørpeland bedehus. Da ble den første misjonærinnvielsen for NLM på Jørpeland arrangert. Det var Per Inge Langeland og kona Kirsten (f. Hebnes) fra Madla som ble innviet til misjonærtjeneste på Taiwan. De reiste ut i 1979. Nærmere presentasjon av disse i en senere artikkel.

Dagen 14. november 1980

Av andre arrangement i denne perioden kan nevnes at det var ungdomsstevne 20. juni 1971 på Jonsokberget. Talere var Otto Aase og Lars Sørbø. 18. august 1974 var forsamlingen på Jørpeland invitert med til Ørsdalen på forsamlingstur av misjonslaget på Bryne. Fra 1973 var det fast at ungdommer i misjonslaget hadde ansvar for møte på 1.nyttårsdag. På samlingen i 1980 deltok Grete Holta, Signe Jorunn Høllesli, Hans Kirkholm, Kjell Magnor Kvalvåg, Ove Sandvik og Dagny Håland. I 1981: Lars Gaute Jøssang, Odd Jøssang, Hans Kirkholm, Morten Korsvik og Kjell Magnor Kvalvåg. Nevnes kan også at i april og mai 1975 startet misjonslaget med bibeltimeserier. De første årene var Arthur Kråkenes taler. I 1980 ble det arrangert Bibel- og misjonshelg. Denne ble en tradisjon i flere år framover. Den første helga var Carl Fr. Wisløff og Egil Grandhagen talere. I 1981 var det Jon Kvalbein og Tore Tungland som forkynte Guds ord.


Det gamle kapellet på Langeland ble revet på 1970-tallet og
erstattet med nye Jørpeland bedehus
Jørpeland nye bedehus

I 1972 sendte styret for misjonslaget et brev til kretsstyret med ønske om en egen områdearbeider. Dette ble det ikke noe av. Årsmeldingen i 1974 melder om rekordinntekter. Aldri før var det kommet inn så mye penger på ett år. Resultatet ble kr.71.000,- noe som var en stigning på 20 % fra året før. På årsmøtet i 1974 ble det fremmet forsalg om at NLM skulle bygge eget bedehus, istedenfor å bli med i det nye felles bedehuset som var under planlegging. Begrunnelsen var at det da ville bli lettere å drive eget arbeid, uten å måtte ta hensyn til seks andre organisasjoner. Samtalen viste stor uenighet om forslaget og det ble ikke gjort noe vedtak i saken.

Ved konstitueringen av styret etter årsmøtet i desember 1981 overtok Karl Tungland som formann etter Tore Fjelde, som nå ble nestformann. Styret besto da forøvrig av Leif Sandvik, Lars Gaute Jøssang, Egil Sjørestad, Grete Holta (1.v) og Ove Sandvik (2.v).

Jørpeland yngre kvinneforening 1986

Foreninger i 1975
Det finnes ikke noen oversikt i protokollene over foreninger tilsluttet NLM, bortsett fra i forbindelse med 70-års jubileet i1975. Da var følgende foreninger notert: Eldre kvinneforening, Yngre kvinneforening, Kvinnekomiteen Sara, Kvinnekomiteen Glimt, Norea-Ringen, Vårbud, Nordlys kvinneforening, Mannslaget, Gry guttelag, Gry jentelag, Tenåringsjentene. I 1977 er det notert at en ny forening er startet. Foreningen het Taiwan.

Rasmus Nordbø (Dagen 19.11.1985)

Møter i 1977
For å få et lite innblikk i møtevirksomheten til misjonslaget, tar jeg med en oversikt over møtene for NLM i 1977, med oversikt over hvem som var talere:

5.-10. januar: Arne Aano og Reidar Vik
12.-17. januar: Barneuke ved Gurine Bø, Gunvor Apeland, Anna Aarsland og Torgny Steinskog. Kveldsmøter: Torleif Odden
23.-27. februar: Einar Krogedal
26. februar: Kvinneforeningsfest ved Arthur Kråkenes
2.-6. mars: Oskar Stakkeland
Påsken (1. og 2. påskedag): Peder A. Bredvei
15. april: Steinar Hunnestad: «Et myndig lekfolk». Kråkenes deltok. Sang ved Randulf Saunes og Peder Tønnessen
17.april: Johannes Kvalheim og Einar Krigedal Tryggheimkveld
23. april: Misjonskveld Jan Gaute Sirevåg
Bibeltimer april/mai ved Arthur Kråkenes: Filipperbrevet
1.-13. juni: Teltmøter ved Kristoffer Fjelde og Lidvar Holstad. Flyttet til bedehuset pga dårlig vær
26. juni: Velkomst for familiene Frode Steen og Alf Sandvik. Avskjedsfest for fam. Odd Geir Norland.
7. august: Stevne ved Peder Thorsen og Valfrid Haugvaldstad
2.-4. september: Jon Jøssang. Nils Boganes med på festen for yngre kv.for lørdagen
5.-9.okotber: Asbjørn Åvik
12.-16. oktober: Terje Thorsen
11. november: Bok- og filmkveld ved Lunde forlag: Leif Hjelleseth, Torstein Lindhjem og Knut Lindås
5. desember: Basar gutte- og jentelaget: Jorunn Nordbø
Årsfest og velkomst for Jorunn Nordbø i desember: Hartvig Skartveit
Nattverdmøte siste søndag hver måned på GryKilder
Protokoller for Jørpeland misjonslag NLM
Misjonær- og forkynneralbum NLM
dagen.no
Jan Alsvik: Folk i Strand


Ingen kommentarer: