søndag 28. juli 2013

Har du matlyst?


Illustrasjonsfoto. Ola Tulluan på
talerstolen på Val vgs
 
Hvordan er det med matlysten? Når vi har vært i hardt fysisk arbeid og blitt ordentlig sulten, er det fantastsikk godt med mat. Men mat må vi ha for å overleve, enten vi har matlyst eller ei.

Slik er det også med Guds ord. Jesus sier: Jeg er det levende brød som er kommet ned fra himmelen. Om noen eter dette brød, skal han leve i evighet.

Mat må vi ha. Maten serveres når Guds ord leses og evangeliet blir forkynt. Vi trenger derfor å samles om Ordet enten vi er mange eller få. Hvor godt det er å møte mennesker som hungrer etter Ordet! Folk som ikke sorterer etter om det er tørr eller delikat mat, men som kommer der Ordet blir forkynt rett. Det er slik at trangen til å høre, kommer av å høre. Jo mer smak vi får av Ordet, jo mer får vi trang til å høre.

Hvor blir møter oftest avlyst, og hvor er det flest unnskyldninger for ikke å ha samlinger om Ordet? Ikke der det er jevnlig møtevirksomhet, men der Ordet sjelden lyder. Her har ikke minst foreningsformenn og møtekontakter et stort ansvar!!!

Jesus sier: Så kommer da troen av forkynnelsen en hører, og forkynnelsen en hører, kommer ved Kristi ord.  Det er helt nødvendig at Ordet får avsløre vår fortapte stilling, for deretter å vise oss til Kristi fullbrakte verk for oss.

Vitner du med Israelsfolket i ørkenen at du er inderlig lei den åndelige maten, eller har du sammen med Maria valgt den gode del: Å sitte ved Jesu føtter og lytte til hans ord?

La oss be om vekkelse blant Guds folk. Be om åndelig matlyst! Det er så mange rundt oss som er på vei til helvete. Be om vekkelse i bygd og by, så folket vårt kan bli berget for himmelen.

Ingen kommentarer: