søndag 7. juli 2013

Vi trenger flere kristne grunnskoler


Bjørkly kristne skole i Namsos
 
Det har de siste dagene pågått en debatt bl.a. i Dagen og på Facebook(FB) om det er bra eller ikke at det drives kristne grunnskoler. Debatten er viktig, men bør ikke splitte misjonsfolket.

Personlig er jeg glad for at NLM på siste generalforsamling vedtok å satse på å starte nye grunnskoler. Vi trenger dem mer enn noen gang. Det gjelder barnas oppdragelse og opplæring.

Den offentlige skolen har i dag et lovverk og en undervisningsplan som legger opp til en ikke kristen oppdragelse av barna. Alle religioner skal presenteres, uten veiledning om hva som er rett og galt. Gud som skaper er byttet ut med Darwins håpløse utviklingslære. Etikken er ikke bibelsk fundert.

Nå er det heldigvis mange kristne lærere i den offentlige skole som gjør en god jobb. Mange av disse opptrer nok på grensen av lojalt mot lovverket, gjerne med foreldres og rektors velsignelse. Selv om de ikke forkynner for elevene, er de et vitnesbyrd med sitt liv og sine holdninger. Men skulle en sak bli satt på spissen, er det lite slingringsmonn for kristen påvirkning i rammeverket i den offentlige skole.

I dag går over 98 % av alle barn i den offentlige skole i følge KFF. De aller fleste av har ikke noe reelt valg. Disse foreldrene må ikke få høre en argumentasjon i friskoledebatten som gir dem dårlig samvittighet. I stedet bør de oppmuntres til frimodighet der de er. Barn i den offentlige skole trenger en sterk kristendomsundervisning på fritiden. Her er heimen sentral, men bedehuset bør være en god medhjelper til systematisk bibelopplæring i barnelag og søndagsskole.

En del av denne undervisningen får de som går på en kristen skole i skoletiden. Hele undervisningen i alle fag skal være preget av at det er en kristen skole. Disse skolene har også et eget kristendomsfag, hvor det gis opplæring i kristent liv og lære.

Det overrasker meg stort at kristne ledere aktivt arbeider imot at barna skal få en kristen oppdragelse på skolen. Det burde vært en selvfølge for alle som har mulighet til det, å sende sine barn i slike skoler. Det står om ikke noe mindre enn deres sjel.

Det blir hevdet av friskolemotstandere at kristne grunnskoler blir som noen gettoer der barna ikke får kontakt med sine ikke kristne nabobarn. Faren for noe slikt er etter mitt syn minimal. Erfaringen fra flere kristne grunnskoler viser at mange ikke kristne foreldre velger å sende sine barn til disse skolene. Barna som går på kristne skoler bor i ett nabolag, og vil naturlig være venner med sine jevnaldrende enten de er klassevenner eller naboer.

Fra ungdomsskolen og oppover, betyr venner mye for hvilken kurs ungdommen velger i livet. Ofte betyr vennene minst like mye som foreldrene. Å hjelpe barna og de unge til å velge et kristent vennelag, vil derfor være viktig for kristne foreldre.

Det er foreldrene som har hovedansvaret for barnas oppdragelse. De fortjener respekt for de valg de gjør. Problemet for de aller fleste er at de ikke har noe valg når det gjelder skole. At noen foreldre i den situasjonen arbeider aktivt for å starte en kristen skole i sitt nærmiljø fortjener støtte og respekt. Det samme gjelder foreldre som selv velger å ta større ansvar for den kristne opplæringen, og i stedet sende barna i en offentlig avkristnet skole.


4 kommentarer:

Anonym sa...

Unnskyld meg, men hvordan i alle dager kan du sende dine unger til en offentlig dagligvarehandel, eller en offentlig frisør? Og avkristnet... Har du lest lovene, læreplaner og satt deg inn i undervisningen og verdigrunnlaget undervisningen foregår på? Eller synser du? For dette provoserer. Ja, jeg er lærer. I offentlig skole. Nei, jeg er ikke friskolemotstander, men jeg mener ikke på noen måte at å sende barn bort fra nærområdet er det beste kristne levevis. Det kan fungere, når skolen en deltakende og innarbeidet ressurs i nærmiljøet, men det beste for alle? Langt i fra. Unger skal lære seg å reflektere. Tenke selv, ta viktige valg, møte meninger de må Bryne seg på og sosialiseres til gode mennesker i samfunn med andre! Ikke ekskluderende A-kristne! Vi voksne kan til en viss grad påvirke, men ikke innbill meg at vi kan avgjøre vennekrets, interesser og meninger for ungdommene våre! Vi kan påvirke og medvirke, men de skal ut av den trygge bobla en dag, og de valgene da må de ta selv!

Som sagt er jeg kristen og lærer. Elevene vet hva jeg står for. Elevene kjenner meg. Nei, jeg bryter ikke loven. Men verdigrunnlaget som formidles i dette du fremstiller ganske så kummerligt og håpløst, er tuftet på kunnskap, på gode humanistiske verdier og på vitenskap. Ja, jeg vet at friskoler kan være svært gode alternativ, men ikke fremstill det som eneste redning for ungene våre.

Hva med å heller heie på lærerne, tilby god kursing, tilby stipendordninger til etterutdanning innen kristendom eller annet relevant? Hva med å heller fokusere på den fantastiske arenaen familier og barn er, i bedehus og organisasjoner i nærmiljøet? Hva med å kurse nye familier i kristent hverdagsliv, hva med å være med på å sikre at nærmiljøet har god skole, gode lærere og god ledelse ved å be for, skryte av og støtte dem?

Anonym sa...

Stor takk for viktige og sanne perspektiver i kommentar 9/7! Kjempebra!

Opprinnelig blogg-artikkel oser dessverre av en grunnleggende mistillit til det meste "der ute" som ikke er 100 % etter egne synspunkter og meninger.

STOR TAKK og heia til alle kristne lærere som gjør en svært viktig jobb i den offentlige skolen, som gode forbilder og viktige verdiformidlere! Det er er også mange andre som lojalt formidler viktige verdier og kunnskap om kristen tro og tanke i

Det er et stort kristenansvar å utruste barn og ungdommer til å leve godt i den verden Gud har gitt oss å leve og utfolde oss i, som gode samfunnsborgere! Det kan veldig godt skje i den offentlige skolen! Kristne miljøer, bedehus og menigheter har en stor oppgave i å støtte dem der barna og ungdommene virkelig er - i det virkelige livet!

Det blir fort farlig og usunt å utvikle kristne "broilermiljøer" som i noen tilfeller kan få kjempeutfordringer i å takle virkeligheten i den verden vi faktisk er plassert.. Gud vil ha sine der - for at Hans budskap skal nå nye...

Anonym sa...

kommentar til anonym lærar.
Merkeleg at ein lærar samaliknar å ha eit barn på skule med å la dei gå inn på ein daglegvarebutikk el. til frisør...
Driv dei undervisning der, tru???

Takk Ove for at du står på!!
Solveig

Anonym sa...

Solveig: vel, tror nok du tok poenget, nemlig påvirkningen ungene visstnok utsettes for i såkalt avkristnede omgivelser, er vel nok av ting å bli påvirket av der og? Regner med du spurte for å kritisere min kommentar, stå fritt til det. Er jo forskjellene som er spennende, er jo derfor jeg provoseres av blogginnlegget i første omgang!

Takk for motiverende kommentar, anonym!