fredag 14. juni 2013

KrF i år også


 
Jeg har stemt ved alle stortingsvalg siden 1981. Hver gang har KrF fått min stemme. Slik blir det også i år.
Politikken ligger under det som i teologien kalles det verdslige regimentet. Her kan ingen predikant eller prest påberope seg Guds ord og si at slik eller slik må det stemmes. Politikken ligger under fornuften. Derfor stemmer kristne på forskjellige parti. Men som kristen, skal Guds ord selvsagt også være vår rettesnor i tenkningen i det verdslige regimentet.

For min del er det flere ulike saker jeg er opptatt av. Mange av disse kan det gjøres kompromiss med, men grensen for meg går ved selve livet. Det betyr at jeg ikke kan stemme på et parti som er tilhenger av at 15 000 små barn kan drepes i Norge hvert år. Det betyr igjen at utvalget av partier er
skremmende lavt.

De kristne
Det er mye i KrF som jeg er dypt uenig i. Andre som heller ikke er fornøyd med KrF, har startet ulike kristne småpartier. Problemet med disse er at de er alt for små til å ha mulighet til å komme inn på Stortinget. Slik sett blir stemmen bortkastet, selv om en får gi stemmen til det partiet som står en nærmest. Resultatet blir uansett til fordel for dem man er mest uenig med, fordi det blir en stemme mindre på det stortingspartiet som står en nærmest.


Hjemmesitter
Jeg kjenner andre kristne som velger og ikke stemme, blant annet fordi de er uenig i at KrF tar
regjeringsansvar for en ulov som fosterdrapsloven. Personlig meldte jeg meg ut av KrF på begynnelsen av 1980-tallet da partiet gikk bort fra sitt tidligere vedtak, om ikke å gå inn i ei regjering som administrerer abortloven.

Jeg har stor respekt for dem som velger ikke å stemme av denne grunn, men med samme begrunnelse som overfor de kristne småpartiene, har jeg kommet til en annen konklusjon. Hvis jeg ikke stemmer, er det til fordel for dem som jeg absolutt ikke ønsker skal regjere dette landet.

KrF er eneste stortingsparti som er imot
fosterdrapsloven
Stem KrF
Landet vårt trenger sårt ei ny regjering. En borgerlig velger som blir hjemmesitter, gir i praksis, om enn ikke prinsipielt, sin stemme til sosialistene. Det kan jeg ikke gjøre. Derfor vil jeg også i år stemme på KrF, som til tross for alt jeg er uenig med dem i, står meg nærmest. Det er også det eneste stortingspartiet som er imot gjeldende fosterdrapslov.

Sosialistene har etter krigen styrt målbevisst mot en svekking av de kristne verdier. Det har vært til ulykke for landet vårt. Dessverre ser vi at mange av de borgerlige partiene følger i sosialistenes spor. Likevel mener jeg at en borgerlig regjering er langt å foretrekke, ikke minst for enkeltmenneskets frihet og det private initiativ. Den borgerlige ideologi, om den finnes, er heller ikke så målbevisst antikristelig som den sosialistiske.

Jeg velger derfor nok en gang å stemme på KrF og oppfordrer andre til å gjøre det samme.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Veldig bra Ove. Helt enig med deg. Ikke enig i alt. Men det er de som får representasjon på Stortinget. Det er gode kandidater på førsteplass både i Rogaland og i Vest-Agder. Øyvind T

Anonym sa...

Når den som skal leia krf på stortinget kan vera med og feira eit homo-bryllaup, korleis kan ein då ha tillit til krf si stortingsgruppe?
Dersom ALLE som er usamde med krf no hadde slutta opp om "de kristne", hadde dei truleg fått inn ein kandidat på "tinget". krf har skuffa altfor mange gonger. Så no har eg gitt dei opp...!

Anonym sa...

Bra og fornuftig innlegg!

Anonym sa...

KRF er dritt