fredag 7. juni 2013

Til ordet og vitnesbyrdet


 
Det er formiddag nyttårsaften 2006. Jeg sitter på bibelskolen Clet i Sucre, Bolivia. Det er ungdomsleir og jeg er sammen med 120 bolivianske ungdommer i alderen 15-30 år.

En fantastisk opplevelse å få være sammen med disse bolivianske ungdommene. Eneste skår i gleden er den «babelske forvirring». Her er ungdommer som har levd med Jesus i mange år. Andre er nye på veien, mens mange ikke er frelst.

Det er tid for bibeltime denne siste dagen i året. Jan-Tore Olsen skal ha bibeltime på spansk og jeg har fått oppgitt bibeltekstene han skal innom. Siden jeg ikke kan spansk, sitter jeg og studerer bibeltekstene mens Jan-Tore taler.

Det er mange kjente og kjære bibelord som blir tatt fram. Men ett stanser meg spesielt denne siste formiddagen i 2006. Et ord fra Jesajaboka jeg ikke har stanset for før. ”Til ordet og til vitnesbyrdet!” (Jes 8,20) Det blir til velsignelse og trøst. Hvor skal vi søke frelse og fornyelse? Jo, i ordet og vitnesbyrdet. I Ordet og forkynnelsen.

Vi lengter etter vekkelse! Til ordet og til vitnesbyrdet!

Vi lengter etter et rikere liv med Gud! Til ordet og til vitnesbyrdet!

Vi lengter etter veiledning i vanskelige spørsmål! Til ordet og til vitnesbyrdet!

Vi lengter etter frelsesvisshet! Til ordet og til vitnesbyrdet!

Vi lengter etter hjelp i anfektelsen! Til ordet og til vitnesbyrdet!

Vi lengter etter seier over synd! Til ordet og til vitnesbyrdet!

Vi lengter etter et hellig liv! Til ordet og til vitnesbyrdet!

Bibelens løfter gjelder også i 2013. De er ikke blitt foreldet. La oss ikke følge fornuftens og tidsåndens vei. La oss gå til Ordet. La oss gå til Jesus, han som det tales så mektig om i det andre bibelordet som ble stort for meg den nyttårshelga i Bolivia:
 
 ”Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss i mot. Det tok han bort da han naglet det til korset.” (Kol 2,14)

Nyttårsleiren i Sucre 2006-2007
 
 

Ingen kommentarer: