mandag 17. juni 2013

Hip hop dans og UL


Illustrasjonsfoto fra internett
 
I ulike media og på Ungdommens Landsmøtes(UL) heimeside skrives det at det skal være hip hop dans på UL i år. Ikke på møtene, men som en aktivitet under stevnet. Mye er snudd opp ned i NLM de siste tiårene.

NLM er grunnlagt ut fra den pietistiske vekkelse. Et av kjennetegna ved denne åndsretningen er advarselen om ikke å skikke seg lik med denne verden. Du skal ikke melde deg ut av verden, som bl.a. munkene gjorde, men ta på alvor Guds ords formaning og advarsel mot syndige aktiviteter og andre ting som er med å dra deg bort fra Jesus.(Jfr. Rom 12,2, 1 Pet 4,3-4 og 1 Joh 2, 15-17)

En typisk formaning er at du ikke skal prøve hvor langt bort fra Jesus du kan komme og samtidig være en kristen. Nei, en kristen er redd for å komme bort fra Jesus og vil derfor søke så nær sentrum og Jesus som mulig. Derfor blir folk advart mot slike ting som ikke er direkte synd, men som kan være med å dra deg bort fra Jesus(adiafora). Dans er en slik sak.

På 1950-60 tallet tok enkelte kristne foreldre barna ut av skolen i protest mot at skolen arrangerte dans. Mange av våre bedehus har i sine lover at dans ikke er tillatt. Dette har vært NLMs klare veiledning, i alle fall til langt inn på 1990-tallet. Mitt inntrykk er at mange i NLM fremdeles vil si et klart nei til dans.

Nå skal altså hip hop dans være en aktivitet på UL. I Wikipedia står en forklaring på hva hip hop er for noe. Der står at dette er av det mer ekstreme innen danse- og musikkultur. Sitat: ”Mye hiphop har senere blitt kritisert for å være både sexistisk, rasistisk og volds- og dopforherligende, og for bruk av banning og annet «stygt språk».” Det burde være helt fjernt fra UL å gi ungdommen smaken på slikt.

Bibelen advarer mot å føre folk ut i fristelse. Som misjonsfolk ønsker vi å nå folk med evangeliet og å hjelpe dem nærmere Jesus. Da er det ikke veien å gå, å gi ungdommen smaken på et miljø preget av å være «sexistisk, rasistisk og volds- og dopforherligende, og for bruk av banning og annet «stygt språk».

Det er sårt at NLMs store ungdomsarrangement tilbyr dans som aktivitet. Det er mange med meg som ønsker en annen profil på NLMs ungdomsarbeid. Det er enda noen slike arrangement også hos oss heldigvis. Kanskje er det også tid for å starte et nytt landsdekkende arrangement for ungdom i regi av NLM, der forkynnelsen er i sentrum og hvor vi kan tilby andre og sunnere aktiviteter.

6 kommentarer:

Anonym sa...

Svært uenig i dette. La ungdommen utfolde seg og bruke sine talenter i trygge rammer slik at de kan lære hvordan de kan bruke talentet sitt til Guds ære. På den måten slipper de å undertrykke talentet sitt. Det finnes flotte kristne hip-hop-artister som er gode forbilder for ungdom i dag!

Anonym sa...

Enig med anonym her, hvorfor skal vi ikke ære Gud med det vi har og er? I trygge, gode rammer er hip-hop en fantastisk uttrykksform til Guds ære. Jeg forstår ikke denne bedehus(organisasjonstanken??) om at alt skal være talte ord, er det virkelig ikke rom for mer? For livet? Hvorfor skal ikke kristne ungdommer fra "vårt/ditt" ungdomsarbeid få vokse opp til trygge, gode, kristne og reflekterte mennesker som har fått bli trygge på egne evner og verdier?

Jeg blir så trist når jeg leser slikt som dette, hva med å heller se det fantastiske misjonsarbeidet som skjer når ungdommer danser til Guds ære?

JanEirikBerre sa...

Meget bra skrevet, Ove.

Det er trist å se utviklingen i visse kristne miljø i dag. Det virker som at det å "utfolde seg" er viktigere for folk enn å gjøre etter Guds vilje. Den utviklingen er farlig, og vitner om at Den Hellige Ånd ikke har fått åpenbart ordet om Jesus for folk.

Formaningene i Rom 12:1-2 er verd å gjenta: "Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere framstiller deres legemer som et levende offer til Guds behag. Dette er deres åndelige gudstjeneste. Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som han har behag i, det fullkomne."

Det å ta i bruk verdslige virkemidler og markedsføringsmetoder fører ikke til fremgang for Guds rike, tvert imot.
Guds rike har fremgang der Ordet blir forkynt klart og rent, for man får Ånden av å høre troen forkynt. (Apg 10:44, Gal 3:2)

Takk for klar tale, Ove!

Anonym sa...

Så må du forklare meg hva som er syndig med dansen. For det kan jeg ikke fatte. Bibelen har faktisk ikke et vondt ord å si om dansen. Faktisk var det en helt vanlig uttykksform for hvise glede i det gamle testamentet. Beskrivelsen du har fra wikipedia om Hip hop blir for enkel. Det samme kan jo sies om internett. Det er jo temmelig mye svineri på nettet, men du er vel ikke uenig om at det også kan brukes til å ære Gud.
Fra historien om den bortkomne sønn står det:
Imens var den eldste sønnen ute på markene. Da han gikk hjemover og nærmet seg gården, hørte han spill og dans.

Det er på tide for de hjemmeverende sønnene å ta del i sangen å dansen. Hvis dere ikke har lyst til det, så kan dere vel se på å glede dere med di glade.

Anonym sa...

Bibelteksten skikk dere ikke lik denne verden, er kanskje er den mest misbrukte teksten av alle. Som regel har den blitt brukt mot ungdom som utrykker seg på en ny måte. Noe som er naturlig for enhver ny generasjon. Men som dere ser av resten av teksten så handler den veldig lite om hva vi ikke skal gjøre og veldig mye om hva vi burde gjøre. Det er kanskje fåfengt å komme med dette, siden det allered er opplest og vedtatt at det er synd med dans. Men det er med et håp om at ordet skal få innpass og ikke først å femst dradisjonen.

Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken: Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. 2 Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne.
3 Ved den nåde jeg har fått, sier jeg til hver enkelt av dere: Tenk ikke for store tanker om deg selv, men tenk sindig! Hver og en skal holde seg til det mål av tro som Gud har gitt ham. 4 Vi har én kropp, men mange lemmer, alle med ulike oppgaver. 5 På samme måte er vi alle én kropp i Kristus, men hver for oss er vi hverandres lemmer. 6 Vi har forskjellige nådegaver, alt etter den nåde Gud har gitt oss. Den som har profetisk gave, skal bruke den i samsvar med troen, 7 den som har en tjeneste, skal ta seg av sin tjeneste, den som er lærer, skal undervise, 8 og den som trøster, skal virkelig trøste. Den som gir av sitt eget, skal gjøre det uten baktanker, den som er satt til å lede, skal gjøre det med iver, den som viser barmhjertighet, skal gjøre det med glede.
9 La kjærligheten være oppriktig. Avsky det onde, hold dere til det gode. 10 Elsk hverandre inderlig som søsken, sett de andre høyere enn dere selv. 11 Vær ikke lunkne, men ivrige. Vær brennende i Ånden, tjen Herren! 12 Vær glade i håpet, tålmodige i motgangen, utholdende i bønnen. 13 Vær med og hjelp de hellige som lider nød, og legg vinn på gjestfrihet. 14 Velsign dem som forfølger dere, velsign, og forbann ikke. 15 Gled dere med de glade og gråt med dem som gråter. 16 Hold sammen i enighet. Gjør dere ikke for høye tanker, men hold dere gjerne til det lave, og vær ikke selvkloke. 17 Gjengjeld ikke ondt med ondt, ha tanke for det som er godt for alle mennesker. 18 Hold fred med alle, om det er mulig, så langt det står til dere. 19 Ta ikke hevn, mine kjære, men overlat vreden til Gud. For det står skrevet: Hevnen hører meg til, jeg skal gjengjelde, sier Herren. 20 Men:
Er din fiende sulten, så gi ham mat,
er han tørst, så gi ham drikke.
Gjør du det, samler du glødende kull på hans hode.
21 La ikke det onde overvinne deg, men overvinn det onde med det gode!

JanEirikBerre sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.