torsdag 24. januar 2013

Jobs kamp og vitnesbyrd


Job er en helt spesiell person i Bibelen. Forkynnelsen og sjelesorgen vi møter i denne boka har vært til hjelp for mange.

Det bildet vi får av Job i starten av boka er veldig fint. Gud gir han vitnesbyrdet at han ”fryktet Gud og holdt seg fra det onde”(1,1) Han hadde også en brennende omsorg for sine nærmeste: ”Han stod tidlig opp om morgenen og ofret brennoffer, ett for hver av dem. For Job sa: Kanskje mine sønner har syndet og sagt Gud farvel i sitt hjerte. Slik gjorde Job alltid.” (1,5b). Og til Satan sier Gud om Job: ”Det er ingen på jorden som han.”
 
Store prøvelser
Så tillot Gud at Job ble hardt prøvet og fristet. Han mister eiendommen og barna sine. Da vitner han i sin nød: ”Naken kom jeg fra min mors liv, og naken skal jeg vende tilbake. Herren gav, og Herren tok, Herrens navn være lovet! Under alt dette syndet ikke Job, han lastet ikke Gud for det som hadde hendt ham.” (1,21b-22).

Prøvelsene til Job fortsetter. Ikke minst gjennom dårlige råd fra vennene. Da kommer han med dette sterke nødropet:Å jord, dekk ikke mitt blod! Måtte det ikke være noe sted hvor mitt skrik stanser!” (16,18)
 

Ingen av oss er prøvet så sterkt som Job. Men alle har sitt, stort eller litt, himlen alene for sorger er kvitt. Jeg har mange ganger fått hjelp av dette Job sitt vitnesbyrd når jeg har tunge stunder. For det er et stort lys midt i mørke. ”Se, også nå har jeg mitt vitne i himmelen, i det høye er det en som taler min sak. Min talsmann er min venn. Med gråt ser mitt øye mot Gud, og han taler menneskets sak for Gud, slik en mann ber for sin neste. (Job 16,19-2)

Kristus mitt liv
Også nå! I livets mørkeste stund gjelder der oppe nådens forbund.  Hvordan du enn har det du frelste venn, du har et vitne i himmelen, en som taler din sak, en talsmann, en venn, en som ber for deg. Hvem er dette? Jesus!

”Er dere da oppreist med Kristus, så søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La deres sinn være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal også dere åpenbares med ham i herlighet. (Kol 3,1-4)

Du som er frelst har din skatt i himmelen. Jesus er en soning for våre synder. Alt var med på Golgata. Intet var glemt. Kristus er ditt liv. Hans fullkommenhet er din. Han holdt hvert eneste bud, han gjorde alle gode gjerninger Gud ba han å gjøre. Han er fullkommen! Dette liv er ditt – Kristus vårt liv!

Jesus går med hele veien
Videre vitner Job om Jesus at han er ditt vitne, din venn, din talsmann og forbeder. Også nå i din situasjon. Slik du har det nå, med din sykdom, urolige tanker, kamp mot synden. Jeg synes det er sterkt at Job kan avlegge et slikt vitnesbyrd mitt i sin ufattelige nød og med venner rundt seg som bare gjør situasjonen verre.

Men vitnesbyrdet er sant og derfor sier dette mest om Jesus. Når han fører deg på gode veier, og når han fører deg på veier som er uforståelige og onde, da ser han hele tiden hva som tjener deg til det beste og har omsorg for deg like til døden på korset. Han taler din sak for Gud. Du er i de beste hender.

Bitterhet og omvendelse
Så gikk det ikke så bra med Job i fortsettelsen. Han ble bitter både på vennene og på Gud. Bitterheten er ei farlig synd. Asaf ble også bitter og sa om seg selv at han var som et dyr mot Gud. Det ligger så nær for vår gamle natur å bli bitter når vi møter motgang. Kanskje er det farligst når en lider urett. Når andre åpenbart har gjort noe mot meg som er galt, men så er det jeg som må lide. Bitterheten er ei synd du må fly fra, den fører kun en vei og det er bort fra Gud.

Men Gud fikk berge Job til slutt. Han innså si synd og bekjente: ”Bare det ryktet meldte, hadde jeg hørt om deg, men nå har mitt øye sett deg. Derfor kaller jeg alt tilbake og angrer i støv og aske.” ( Job 42,5-6) Er ikke det et fint vitnesbyrd. Før hadde jeg bare hørt rykter om deg Gud, men nå har jeg mitt øye sett deg. Når en synder får se Jesus, kommer også syndsbekjennelsen, ”derfor kaller jeg alt tilbake og angrer i støv og aske.”

Se på Jesus
Guds ord bruker dette bilde mange steder om det å bli frelst og å leve som en kristen: Å se Jesus. ”Mitt øye har sett deg” sier Job. Evangeliet er skjult for den som ikke er frelst. Bibelen taler om et dekke for øynene. Det har sikkert du også opplevd. Plutselig så du inn i evangeliet slik du ikke hadde gjort det før. Du så at det var for deg at Kristus på korset hang.


For vår misgjerning ble han knust, I slektens sted han gikk,
All verdens synd på ham ble lagt, Hver fange frihet fikk.

Vår synd ble helt utslettet da Den ble på Sønnen lagt.
Han ropte ut på Golgata De ord: Det er fullbrakt.

I havets dyp vår synd forsvant Ved Jesu offerdød.
En håpets stjerne da opprant For syndere i nød.

Hvor er vår synd? Hvor er vår dom? Hvor er vår straff og last,
Når alt tilregnet ble Guds Lam, Til korset naglet fast?

Å sjel, som fryktsom vandrer om Og lengter etter fred:
Din synd er slettet ut av ham Som døde i ditt sted!


Må Herrens Ånd ta dekket bort Så syndere kan se
At det som er ved Sønnen gjort, Gjør sjelen hvit som sne!

Ingen kommentarer: