søndag 24. juni 2012

Viktig generalforsamling


Årets generalforsamling på Lillehammer blir svært viktig. Viktigste sak blir valg av nye medlemmer til hovedstyret.

Hovedstyrevalg
Det er denne gang fire medlemmer som skal velges. Av de fire som går ut av HS, er det kun en som stiller til gjenvalg. I tillegg er nåværende 1.varamann kandidat. De tre som ikke er på valg er Terje Eggebø, Region Sørvest, Thor Fremmegård, Region Nord og Roald Guldbransen, Region Øst.

Det viktigste å legge vekt på ved valg av HS-medlem, er at vedkommende har et åndelig syn i samsvar med Guds ord og vår luthersk roseninanske arv. Å være medlem av HS er en hyrdefunksjon som krever åndelig erfaring og tyngde. Når dette er på plass, kan også andre kriterier vurderes, som yrkesmessig bakgrunn, geografi med mer.

Ut fra presentasjonen i Utsyn, litt googling på internett og personlig kjennskap til kandidatene, er min klare anbefaling å stemme på følgende: Lars Gaute Jøssang, Reidar Bøe, Arild Melberg og Malvin Torsvik.

Arild Melberg (aftenbladet.no)
Mobilisering
Gjennom blant annet Utsyn, er det blitt kjent at det foregår en mobilisering av utsendinger fra Salem i Bergen. Dette overrasker ikke, vi har sett det før. Men det bør vekke misjonsfolket til å ta ansvar og møte opp som utsending på GF. Skal du av gårde på GF, men er ikke utsending, vil jeg anbefale å ta kontakt med andre for å finne en forening du kan representere.

Strategi for arbeidet i Norge og egen BU-organisasjon
Andre viktige saker som skal behandles på GF er strategimelding for arbeide i Norge. Dette er en melding fra HS til GF som gir visse signaler for veien videre i misjonens heimearbeid. Her er det viktig og komme med positive og konstruktive innspill, slik at meldingen kan få en klarest mulig profil.

Videre foreslår HS at barne- og ungdomsarbeidet på landbasis skilles ut som en egen organisasjon. Forslaget fremmes fordi vi ved nåværende organisering går glipp av mange millioner i offentlig støtte til vårt barne- og ungdomsarbeid.

Denne saken er vanskelig, men jeg er ikke overbevist om at det er rett vei å gå. Vi må ikke la det offentlige styre vår måte å organisere oss på. Barne- og ungdomsarbeidet er en naturlig del av NLMs arbeid og bør ikke være en egen organisasjon slik det nå legges opp til.

La oss være i forbønn for GF på Lillehammer. Be om at Guds vilje må få skje!


9 kommentarer:

Knut Reier sa...

Hei Ove! Kan du utdype hva du mener med "åndelig erfaring og tyngde"?

Spor sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
Svein Anton Hansen sa...

Ang. valg til HS:
Du tar opp mobiliseringen fra Salem i Bergen. Så skriver du "Men..." For meg virker det som du misliker at forsamlinger som Salem sender mange utsendinger. Og etterpå skriver du at misjonsfolket bør "ta ansvar og møte opp som utsending på GF." Altså - en oppfordring til å mobilisere! Møter du ikke deg selv i døren her? Selv setter jeg pris på at misjonsfolket mobiliserer, foreninger og forsamlinger.

Ove Sandvik sa...

Hallo Knut Reier. Takk for innspill. Når jeg skriver ”åndelig erfaring og tyngde”, henger det sammen med setningen foran om bibeltroskap og vår luthersk-rosenianske arv. Et HS medlem bør etter mitt syn være bibeltro, være grunnfestet luthersk/roseniansk, vist seg lokalt som en åndelig hyrde, mao nådegave, være våken for strømninger i tiden som vil skade Guds rike, for bare og nevne noe. På den andre side, vil en sann hyrde også ha en indre trang til å få flere med på himmelveien, heime og ute.

Ove Sandvik sa...

Hallo Svein Anton. Takk for kommentar. Kanskje møter jeg meg selv litt i døren. Jeg synes også det er flott at så mange som mulig reiser på GF. Kjempefint med nye foreninger som lar seg representere. Når jeg nevner Salem i Bergen er det pga det som sto i Utsyn 25.5. Jeg stusser når de lager det jeg oppfatter som ”kunstige” foreninger, for å få flest mulig stemmer på GF. (f.eks møtervert-forening).

Knut Reier sa...

Hei igjen! Etter det jeg kan se vil alle kandidatene til HS være velkvalifiserte etter de kriteriene du setter opp om åndelig erfaring og tyngde - jeg vil tro at det også er nettopp disse egenskapene valgnemnda også har tatt utgangspunkt i da de skulle finne fram til kandidater.

Hvordan har du da kommet fram til de anbefalingene du gir i dette innlegget? Jeg vil tro at du også må ha lagt noe mer til grunn. Hvorfor anbefaler du ikke de øvrige kandidatene? Mener du at de mangler noe av dette?

Anonym sa...

Tror ikke du skal være så veldig bekymret for "mobiliseringen" fra Salem. Forsamlingsleder og ungdomsleder er større i ord og skryt av seg selv og sin forsamling utad enn hva de er i gjennomførbarhet. I forsamlingen har det vært lite snakk om GF, "mobiliseringen" virker mest som en fiks ide fra hun som er ungdomsleder. Dessuten er det mange ulike meninger i Salem, og jeg tviler sterkt på at Salem kommer til å samle seg om felles HS-kandidater.
mvh,
medlem i Salem misjonsforsamling

Gjermund Nordhus sa...

Angående å skille ut NLM Ung som egen organisajon:
Jeg skreiv jo litt mailer med deg, Ove, der vi var enige om dette:
Det er ikke barne- og ungdomsarbeidet på landsbasis som skilles ut som egen organisasjon, men kun NLM Ung sentralt på hovedkontoret. Barne- og ungdomsarbeidet i regionene blir ikke skilt ut. Dette kommer tydelig frem av sakspapirene. Barne- og ungdomsarbeidet i regionene vil fremdeles ledes av ungleder og regionale barne- og ungdomsråd – og styrene.Det kommer også frem at det er flere ting dette forslaget motiveres av enn bare økonomi.

Ove Sandvik sa...

Takk for nyttig innspill, Gjermund. Jeg er nok mer usikker nå hva jeg skal stemme på Gf, men er enda ikke helt overbevist. Jeg får lytte godt på debatten....