onsdag 20. juni 2012

Samarbeid med vranglærere?

Under finner du sitat fra bl.a. Aksel Valen-Sendstad

Under følger veiledning om hvordan kristne skal forholde seg til vranglærere, klippet fra ulike artikler.

Arne Helge Teigen
I vår tid er det særlig aktuelt å advare mot etisk vranglære, for eksempel mot prester og andre som lærer i strid med Bibelens lære om homofilt samliv. Der hvor man står overfor en slik lære må man besinne seg på Bibelens ord. En skal ikke gå og høre på slike prester eller forkynnere, en skal heller ikke innby dem til å tale Guds ord i den troende forsamling. En skal heller ikke sende sine barn til konfirmasjonsundervisning der en slik lære formidles.
NLMs hovedstyre 2000
Som en frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke vil vi nytte friheten til å si nei til å bruke forkynnere og ledere som ikke deler vårt grunnsyn. (Uttalelse ang homofilisaken)

NLMs hovedstyre i heftet "Vår holdning til Bibelen"
Forpliktelsen på Skriften medfører at vi også som en kristen organisasjon må si et myndig nei til dem som lærer i strid med den - enten de opptrer innen våre egne rekker eller utenfor.

NLMs hovedstyre i boka ”Veien fram”
Læretukt og vakt om den rette lære er en viktig del av organisasjonens ansikt utad. Derfor kan ingen betros lederansvar og forkynneroppdrag i NLM dersom de ikke står klart på Skriftens og bekjennelsens grunn.
Jon Kvalbein
Derfor er det mer enn noensinne nødvendig at det bibeltro kristenfolk forkynner og lærer klart det som Bibelen sier og at man innenfor det frie lekmannsarbeid passer på å bare velge talere og ledere som fullt ut står på Bibelens grunn.
Egil Grandhagen
-Samspill mellom retninger er livsfarlig for kirken.
-Må Gud gi oss et myndig kristenfolk som våger å si nei til samarbeid med enhver som lærer i strid med Skriften og bare velge arbeidere og tillitsmenn som uten forbehold kjenner seg forpliktet på en hel Bibel.

Aksel Valen-Sendstad
Bekjennelsens ord står aldri uten handling, synlig og hørbar handling. Det sier Guds ord. Den handling som er rett og samsvarer med bekjennelsens innhold og alvor er et klart og samlet nei både i ord og handling til vranglæreren og de som farer med ullent og villedende prat.
Ingen kommentarer: