torsdag 21. juni 2012

Det som godt er

(foto: evangelisten.no)

Det er mye godt i denne verden, men kong David hadde erfart det som virkelig er godt. Det vitner han om i Salme 103.

Han som metter din sjel med det som godt er, så du blir ung igjen likesom ørnen. Salme 103,5

Når jeg var kretssekretær i Drammen krets, ble jeg kjent med en gammel forkynner som bodde i Solbergelva utenfor Drammen. Alfred Knivedalen var blitt frelst i voksen alder. Etter at han var blitt frelst, kjente han på et kall til å vitne om Jesus. Han begynte derfor på Fjellhaug bibelskole.

Her fikk har kall fra NLM om å begynne som forkynner i Helgeland krets. Han svart ja til kallet og begynte som forkynner i 1948, 41 år gammel. Han var på Helgeland i åtte år. Da fikk han overflytting til heimkretsen Drammen, hvor han virket til han ble pensjonist.

Ella og Alfred Knivedalen

Alfred hadde som oftest et vitnesbyrd om Jesus, som han delte i forening og på møter. Han hadde glimt i øye, så vitnesbyrdet var ofte ispedd litt uskyldig humor.

På 91 års dagen hans var jeg på talerbesøk i foreningen han tilhørte, Varlo og Røren NLM i Hokksund. Da var det verset fra Salme 103 som var blitt godt for han. Han hadde sett en sannhet i Guds ord som gjorde han godt. Ja, 91-åringen ”ble ung igjen likesom ørnen.”

Det er noe som kan fornye Guds barn så de blir som unge igjen, og det er ”det som godt er”. Hva er godt? Jo, det er evangeliet. Jesus metter mi sjel med det som godt er. Han gav sitt liv på korset til soning for alle min synder. Han levde et fullkomment liv i mitt sted. Det er ikke noe som kan ”mette sjelen” mer enn når dette går opp for en fortapt synder.

David hadde også gjort erfaring med dette. Derfor minner han seg selv om Jesu velgjerninger mot han:

Han som forlater all din misgjerning, som leger alle dine sykdommer… Han gjør ikke med oss etter våre synder, og gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger. For så høy som himmelen er over jorden, er hans miskunnhet mektig over dem som frykter ham. Så langt som øst er fra vest, lar han våre misgjerninger være langt fra oss. Sal 103,3+10-12

Har Jesus fått mette di sjel med det som godt er?

Ingen kommentarer: