fredag 15. juni 2012

Dra heller på en annen bibelcamping!

Illustrasjonsfoto fra bibelcamping på Skoguhs, Senja

I Misjonssambandet arrangerer vi mange flotte bibelcampinger hver sommer. Slik også i år. Fangekasa bibelcamping har meldt seg selv ut av ”det gode selskap” ved å invitere en bibelstridig forkynner. Det vil derfor være naturlig for misjonsvennene å velge en annen bibelcamping i år.

I 1986 gav daværende generalsekretær Egil Grandhagen et råd til folk som tenkte å reise på det karismatiske stevnet Oase: ”Dra heller på et annet stevne." (Dagen 09.07.86)

Fangekasa har i sommer invitert en av grunnleggerne av Oase, Jens Petter Jøregensen, som taler. Enda verre er det at de  også har invitert den hyperliberale frigjøringsteologen Atle Sommerfeldt(AS). I en slik situasjon er Grandhagens råd angående Oase, enda mer aktuelt når det gjelder Fangekasa. Dra heller på en annen bibelcamping i år!

Og til de andre talerne på Fangekasa som er nå er kommet i ei klemme, vil jeg oppfordre til å trekke seg fra arrangementet. Det er i tråd med NLMs syn som ble uttrykt i Calmeyergatelinjen, intet frivillig samarbeid med liberale teologer.

Det er nesten uvirkelig at arrangørene av Fangekasa handler som de gjør. NLMs hovedstyre sier at AS ikke skulle vært invitert. Regionledelsen er imot. Likevel står de på sitt. Det er sterkt illojalt og vitner om manglende ydmykhet og sviktende åndelig dømmekraft. Ledelsen ved bibelcampingen må skiftes ut. De har ikke vist seg tilliten verdig.

Hovedstyret i NLM har nylig fattet et vedtak i saken. Her sier de bl.a. at det burde ikke skjedd at AS ble invitert som taler. De understreker at NLM ut fra Skriften ikke vil slippe vranglærende talere til på sin talerstol. De ønsker fortsatt å følge Calmeyergatelinjen. HS vil videre aktivt arbeide for at en slik situasjon ikke skal gjentas. Dette er svært klar tale.

Men etter en slik klar tale, blir det uforståelig at HS i forlengelsen kan si at ”det er til å leve med” at AS taler på et NLM arrangement, siden det ble flyttet fra Fangekasa til kirken. Å slippe AS til på et NLM arrangement er i strid med Guds ords veiledning og Calmeyergatelinjen. Det er ikke ”til å leve med”. Vi må forvente klarere tale fra en misjonsorganisasjon som sier den vil være radikalt bibeltro.

Derfor går oppfordringen igjen til misjonsfolket om å ta ansvar. Legg veien utenom Fangekasa og reis heller på en annen av våre bibelcampinger denne sommeren.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Nå må du slutte å drive denne jaktten på Fangekasa.Det er ikke bevis på et kristet liv å klandre andre på denne måten

Solveig sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
Anonym sa...

Du snakker om illojalitet. Som privatperson står du fritt til å mene hva du vil om dette (og jeg er langt på vei enig). Men ettersom du er ansatt i NLM, synes jeg du burde være langt mer forsiktig med hva du publiserer i det offentlige rom, jamfør det du sier om illojalitet. Så får du heller drive denne "veiledningen" eller kritikken i lukkede rom eller private sammenhenger. Bare et råd...