onsdag 23. februar 2011

Kvinnelig nestformann?

Det er med en viss uro jeg leser i siste Utsyn at HS nå åpner for kvinnelig nestleder i regions-styrene. Det synes å bekrefte utviklingen mange var redd for når GF ble åpnet for kvinner. Tjenestedelingsprinsippet er under press. Det er lett å komme på gli.

Jeg har nettopp undervist 9.-10 klasse om utviklingen av kvinneprestsaken på 1900-tallet. Den gikk fra at alle biskoper var imot, til at alle nå er for. Det blir visst vanskelig å stå imot presset i mitt kjære NLM også.

Jeg har møtt i kretsstyrer i over 20 år. Jeg er ikke det minste i tvil om at disse styrene har et utpreget hyrdeansvar og til tider også læreansvar. Når vi nå har opprettet regioner, har disse styrene fått et enda større ansvar.

Personlig mener jeg det er rett at styrene skal bestå av menn. Det er likevel en akseptabel løsning slik noen kretser hadde formalisert – og som sto i vedtaket fra GF i 1991, at formann, nestformann og kretsleder skulle ha et særlig ansvar for hyrde- og læresaker.

Når nå HS åpner for kvinner som nestledere, kan dette vanskelig sees på som annet enn et skritt i retning av å bøye oss for tidsånden. Min oppfordring til HS er derfor at de tenker seg om, og gjør et nytt vedtak i tråd med GF-vedtaket i 1991.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Det er flere som deler din uro!!

svanhild k sa...

hovedsstyre bør klart endre dette vetaket,Ø.Andersen får vist rett anng.kvinners stemmerett :det blir begynnelsen te slutten.kva blir det neste har eg sagt kvar gong nye "kvinnesaker "kjem opp.Vi er faktisk mange kvinner i nlm som er leie dette "kvinnemaset"Så "kjære" menn la oss få ha menn i ledelsen i nlm fortsatt.

Anonym sa...

Hvorfor bruke energi på slikt? "Alle, alle vil vi ha med..."? Jesus gjorde jo ikke forskjell på kvinner og menn. Dette er jo bare noe Paulus kom med... Hva ville Jesus gjort?!