søndag 1. oktober 2023

Lærer og kvinneforeningsleder Lina Borgø

Lærer Lina Borgø sammen med noen av elevene sine på Fjelde skole 1895.
(Utsnitt av foto fra Jan Alsvik, Folk i Strand)

Den første foreningen for Kinamisjonen ble startet på Jørpeland i 1905, fikk navnet «Godt Haab». Ei ung lærer som var tilflytter fra Nord-Rogaland ble den første formann.

Kinamisjonen, nå Misjonssambandet, ble stiftet i 1891 og kom kort tid etter til Strand. Organisasjonen fikk først fotfeste på Fiskå, hvor smeden Gulleik Himle var leder. I 1903 var det en stor vekkelse ved Kinamisjonens emissær Andreas Kvinlaug. To fra kristenflokken på Jørpeland møtte opp på disse møtene, og fikk Kvinlaug til å love å komme til Jørpeland neste gang han kom til Ryfylke. Det skjedde høsten 1904, og vekkelsen brøt løs. Det ble en av de store vekkelser som har gått over Jørpeland.

En av dem som ble berørt av denne vekkelsen var Randi Malene Tollefsdatter Borgø, ofte kalt bar Lina Borgø. Om Lina var kristen før vekkelsen, eller om hun ble frelst i vekkelsen vites ikke. Lina ble født på Nedstrand 12. oktober 1873. Hun vokste opp som yngste barnet i en søskenflokk på seks. Som ung tok hun utdannelse som lærer og fikk sin første lærerjobb på Talgje, skoleåret 1894-95.

Fra Norsk skoletidende nr.27 1895

I 1895 flyttet hun til Jørpeland. Her ble hun en godt likt og vel ansett lærer. I et minneord i avisen Vestlandsposten, heter det om Lina: «Hun var en sjelden flink lærerinne og ved hennes fromme, vinnende vesen, ble elevene så knyttet til henne, at hun i høy grad ble i stand til å frugtbargjøre sin undervisning.»

Lina deltok også aktivt i samfunnslivet. I august 1898 var hun deltaker på Sedeligheds-konferansen i Bergen. I august 1900 opprettet kommunestyret i Strand et vergeråd. Ifølge Jan Alsvik var dette det første råd i kommunen der kvinner ble oppnevnt som medlemmer. Den ene var medlemmene var nettopp Lina Borgø, mens den andre var jordmor Boijine Tuntland. I tillegg var doktor Sten Eid, bonde Johannes T. Botne og smed Gulleik A. Himle medlemmer.

Lina Borgø Fjelde

I 1905 gikk som nevnt en stor vekkelse over Jørpeland, og det var i forlengelsen av denne at kvinneforeningen Godt Haab ble stiftet. Det var naturlig at lærerinnene i bygda ble foreningens første formann. I starten skulle som nevnt foreningen støtte både Kinamisjonen og Misjonsselskapet, men ble etter hvert en forening for Kinamisjonen. Den fikk senere navnet Jørpeland eldre kvinneforening NLM.  «Godt Haab» er første gang registrert i gaveregisteret i bladet Kineseren 1. halvår 1906. Da hadde foreningen sendt kr.100,- til Kinamisjonen. Den første lederen av denne foreningen var altså Lina Borgø. Etter henne kom Marie Wallem, mens det var Kjersti Voll Tungland som var leder den lengste perioden.

Lina var enslig fram til hun var 32 år gammel. Da hadde hun funnet sin utkårede, og han het Rasmus Rasmussen Fjelde. Rasmus var to år yngre enn Lina, og var bonde og fisker på Nedre Fjelde. Han hadde overtatt foreldrenes gard i 1903. Han hadde gått to år på jordbruksskolen på Nedstrand som ung.

Bryllupet sto i Strand kirke 7. september 1905. Forlovere var lærer Peder O. Barkved og bonde Andreas Asbjørnsen Barkved. Da hun ble gift, sa hun opp stillingen sin som lærer. Lina ble gravid kort tid etter bryllupet, men døde 10 april 1906 på Stavanger Amtsykehus av «nepritis gravidarane», komplikasjoner i svangerskapet. Hun ble kun 32 år gammel. Dette var et stort tap først og fremst for Rasmus, men også for misjonsforeningen.

Rasmus R. Fjelde på Madlamoen i 1896.
(foto Alsvik)
Rasmus R. Fjelde tidlig på 1950-tallet.
(foto Alsvik)

Rasmus ble gift på nytt året etter at Lina døde. Denne gang var bruden fra Svines, og het Rakel Thorsdatter. Rakel og Rasmus fikk tre barn, hvorav ett døde kun 10 måneder gammel. Deres eldste datter Inger, overtok garden. Hun var enslig. Datter nummer to ble gift med bonde og stålverksarbeider Tore Olsen Melberg. De slo seg ned på Fjelde bruk 43. Rasmus var mye engasjert i kommunalt styre og stell. I hans 60-års dag skrev Holger Barkved om Rasmus at «han har ei sers evne til å leggje ei sak klårt til rette, men samstundes lurer skjemten i augnekroken».

 

Dødsannonse i Aftenbladet 10.04.1906
Fra Norsk skoletidende nr.38 1906

 

 

 

 

Ingen kommentarer: