tirsdag 7. juni 2022

Møt opp på GF

Fra GF 2015

Det nærmer seg tid for ny generalforsamling (GF) i Misjonssambandet (NLM). Denne gang er det ekstra viktig å møte opp som delegat.

Årets GF kan bli avgjørende for NLMs framtid. Flere viktige saker skal behandles, som kan justere den åndelige kursen til organisasjonen.

Tjenestedeling - hyrdefunksjonen

Flertallet i hovedstyret (HS) legger fram et forslag som vil endre strukturen i NLM på landbasis. HS vil bli nedlagt. Et nytt sentralstyre vil bli opprettet, og vil være åpent for kvinner. I tillegg vil det blir opprettet et nasjonalt tilsynsråd som skal behandle saker av læremessig karakter, bestående av menn. Rådsmøtet beholdes, men det blir færre delegater og skal samles oftere enn nåværende rådsmøte.  Denne saken er omtalt flere ganger på bloggen min. Jeg står ved mitt syn, at forslaget vil uthule tjenestedelingsprinsippet og svekke hyrde- og eldstefunksjonen i NLM.

Valg av HS-medlemmer

Valg av medlemmer til HS er en av GF sine viktigste saker. HS leder organisasjonen og legger føringer for NLMs åndelig kurs. Det er derfor avgjørende viktig å få inn styremedlemmer som står for et bibelsyn og lekmannssyn som Guds ord. Det er nå medlem(er) i HS og kandidater til HS som ikke støtter tjenestedelingsprinsippet. Det innebærer at et nytt bibelsyn begynner å få fotfeste i organisasjonen. Det er verd å merke seg at det kun er en kandidat til HS-valget som ikke støtter forslag til strukturendring. Vi trenger derfor flere benkeforslag til kandidater til HS-valget.

Strategi for NLM 2022-2032

Denne saken har kommet i skyggen av struktur- og varslingssakene. Likevel er saken veldig viktig, for den legger sterke føringer for kursen fremover. Et slikt dokument er formet i korte setninger. Er det en slik kurs vi ønsker, eller ønsker vi justeringer? Noen eksempler fra mål-avsnittet i strategiforslaget:

-«Prioritere en større del av ansattressursene inn mot de minst nådde folkegruppene i verden.» Slike grupper er allerede sterkt prioritert, noe som gjør misjonsinformasjon krevende. Skal vi satse enda sterkere på disse?

-«Arbeid blant barn og unge skal prioriteres når det gjøres nye ansettelser, og bør vernes hvis det må gjøres nedbemanning» Alle er nok enige at det er avgjørende viktig å satse på arbeidet blant barn- og unge. Men betyr det at det uansett skal prioriteres foran f.eks forkynnervirksomheten, som allerede er redusert til et minimum?

-«Forkynne evangeliet på en relevant måte ved å bruke kunnskap om målgruppe, samfunnstrender og aktuelle livssyn.» Dette er nesten alt som står under «mål» om forkynnelse til vekkelse og fornyelse. Bør ikke forkynnelsen har større plass i et så viktig strategidokument?

Dette er bare noen stikkord fra strategidokumentet. Misjonsfolket bør lese dette grundig og ev. komme med forslag til justeringer i mål-punkt og prioriteringer.

Kom på GF!

Flere misjonsvenner sier at de ikke orker å prioritere å reise på GF av mange ulike årsaker. For misjonens framtid, vil jeg oppfordre så sterkt jeg kan alle som har mulighet, til å prioritere å reise på GF som utsending for et av de lokale lagene. Du kan være avgjørende viktig for misjonens framtid.

1 kommentar:

Anonym sa...

Enig med Ove om at det er viktig at du kommer til GF2022, helst som delegat. Men eg støtter ikkje Ove når det gjelder innlegget hans ellers! Tobias