mandag 16. mai 2022

Møtehelg på Kvaløya og Vengsøya

Sanggruppe fra Fjellheim bibelskole deltok på møtene på søndagen

Uka 11.-15. mai var det planlagt møter på yttersiden av Kvaløya og på Vengsøya i Tromsø kommune. Det ble et godt oppmøte, og mange uttrykte takknemlighet for anledningen til å høre Guds ord.

I 1998 hadde Trond I. Kristoffersen og Ove Sandvik ei møteuke på disse trakter. Det ble en årlig foreteelse i 3-4 år. Nå ønsket Andreas Nilsen på Lauklines at disse samlingene ble gjenopptatt og han påtok seg å være administrator for møtene. Han hadde tatt utallige telefoner til de ulike bygdene, for å få på plass samlinger der det ikke kolliderte med andre arrangement. Noen steder lyktes det å få til samling, andre steder var det ikke mulig å få det til denne gang.

Nesten midnattssol på Lauklines

Det endte opp med oppstart med møter på fredag 13.mai. Torsdagen ble brukt til å forberede en leirdag på lørdagen, og da skulle fiskeutstyr klargjøres. Yttersia allidrett har fått tildelt offentlig støtte til leirdager med fokus på fiske, og hadde kjøpt inn både garn, line, redningsvester og annet fiskeutstyr.

Utsikt fra Kvaløysletta sykeheim. Tromsdalstind i bakgrunnen

Fredag startet møtene med ei andaktsstund på Kvaløysletta sykehjem kl.13.00, der omtrent 25 fikk høre om Guds ord som det spiredyktige såkornet. Etter en tur innom NLM Gjenbruk i Tromsø, gikk ferden videre til Havtun aldersheim på Brensholmen kl.17.00. Her hadde vi møte for beboere og folk fra bygda og nabobygda Sommerøy. Det var fin sang av Hanna Nilsen og Sara Bergane. Etter møte bar det rett tilbake til basen på Lauklines, og båttur for å sette fire strekk med line og to garn. Det ble en nydelig kveldstur i vindstille og nydelig kveldshimmel. Båten var i land kl. 24.00.

Predikanter og fiskere. Kveita var 57 kg.

Lørdag var det klart for leirdag for seks unge i alderen 13-15 år. Det var først en samling kl.10.00 i stua til Hanna og Andreas Nilsen, der det var andakt og undervisning om line- og garnfiske. Deretter var det grøtservering før fire voksne og tre gutter gikk i båten for å trekke to liner og ett garn. Fangsten ble veldig bra, med store torsker og steinbiter. Mens guttene var på sjøen, hadde jentene en aktiviserende sporlek på land. Etter to timer var det jentenes tur til å prøve fiskelykken. De fikk flere mindre torsker og noen store steinbiter, den største på 7,3 kg. På den siste lina, så det lenge ut som at vi ikke skulle få noen fisk. Men på den nest siste kroken, kom det opp ei kveite på 57 kg. Da var det jubel både blant store og små.

Trond fileterte fisken og Ove pakket fileten i passende pakninger. Disse ble så delt ut til møtedeltakere på søndagen, hvor de som ønsket kunne gi noen kroner til misjonen for fisken. Etter en vellykket dag på sjøen, ble leirsamlingen avsluttet med grilling av fisk og pølse, og med et avsluttende andaktsord.

Straumsbukta bedehus

Siste dagen startet med møte kl.11.00 på Straumsbukta bedehus. Også her var det ca. 20 samlet. Folket kom fra bygda, mens noen var tilreisende. På begge møtene på søndagen deltok tre ungdommer fra Fjellheim bibelskole med sang og gitarspill. Middagen til møteteamet ble inntatt på ei veikro på vei til neste bedehus. Den samlingen var på Vengsøy bedehus. Over 20 var til stede på møte, hvorav over halvparten var lokale.

Fra møtet på Vengsøya bedehus

På alle samlingene uttrykte de frammøtte takknemlighet for muligheten til å samles om Guds ord, og det ble også sagt at vi snart måtte komme tilbake med samlinger om evangeliet. På alle steder var det lokale som ordnet med kaffe med noe attåt, noen steder med litt hjelp fra tilreisende.

Ingen kommentarer: