tirsdag 14. desember 2021

Velsignelsen viktigere enn pengene


Kommunestyret i Klepp vedtok i går (13.12) at de ikke vil støtte barne- og ungdomsarbeid som er uenige med flertallet i synet på homofil praksis. Offentlige myndigheter misbruker sin pengemakt, i et forsøk på ensretting i samfunnet.

Det er vemodig å merke hvor fort det har gått med avkristningen av landet vårt. Vi har hatt et raust demokrati i Norge, der fellesskapet har støttet alle mulige aktiviteter, drevet av folk med ulik religiøs og politisk bakgrunn. Nå ser det ut som det strammes inn, og at støtten forutsetter enighet med flertallet i enkelte brennbare saker.

Som kristne bekjenner vi at Guds ord er øverste autoritet for liv og lære. Vi tror på «Gud Fader, himmelens og jordens skaper». Gud som har skapt oss, vet hva som er det beste for oss mennesker. Han har i sitt ord, gitt oss sin bruksanvisning for et liv under Hans velsignelse. Her er Guds 10 bud sentrale. Et liv i opprør med Guds bud, vil ikke være til velsignelse, hverken for den enkelte, eller for samfunnet.

For Guds folk er derfor saken klar. «En skal lyde Gud mer enn mennesker!» (Ap.gj. 5,29) Vi kan ikke forkaste Guds ord, for noen offentlige kroner. Jeg er overbevist om at Guds veiledning, er veien til det gode liv. Det vil koste offer og kanskje forfølgelse, men det er veien til evig salighet. Veien med stor V, er Jesus som vi nå skal feire i jule. Hans soning for våre synder på korset, er frelsens vei for den som tar imot gaven av nåde ved tro. Hans gode bud, er veivisere på veien mot målet.

Gud elsker syndere av alle sorter. Han elsker syndere av alle slags legninger. Han elsker syndere av begge kjønn. Han elsker syndere uansett hudfarge. Han elsker syndere uansett tro. Men, det er bare en vei som fører til himmelen, og det er veien om Jesus «Og det er ikke frelse i noen annen. For det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved.» (Apg 4:12) Gud elsker alle, og han har åpnet én frelsesvei for alle: «Den som tror på Sønnen, har evig liv. Men den som ikke vil tro på Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham.» (Joh 3:36)

Den som er kommet inn på denne himmelveien, har kommet i et fiendskap til synden. Han kan ikke fortsette å leve i, og forsvare synd – og fortsatt være en kristen. «Den som sier at han er i lyset, og som hater sin bror, han er ennå i mørket.» (1Joh 2:9) Dette gjelder uansett synd.

Derfor kan vi ikke bøye oss for et samfunn som krever at vi skal fornekte Guds ord. Velsignelsen er viktigere enn pengene.

Ingen kommentarer: