lørdag 4. desember 2021

Legge lokk på debatten, Utsyn?

Skjermdupp fra nlm.no

Er det greit at NLMs hovedorgan, Utsyn, prøver å legge lokk på en debatt om tjenestedeling, i forkant av neste års generalforsamling?

I en leder i siste nummer at Utsyn, advarer Espen Ottosen mot at debatten om strukturendring i NLM, blir en ny debatt om tjenestedeling. Han skriver: «Derfor er det beklagelig hvis all debatt frem mot generalforsamlingen i 2022 – enda en gang – blir kvinners tjeneste.» Et slikt forsøk på å styre debatten, synes jeg er uheldig.

Ottosen skriver at tjenestedeling «for mange av oss» berører bibelsynet. Jeg er glad for at han inkluderer seg selv i dette. Tjenestedelingsprinsippet er faktisk NLMs lære i dette spørsmålet. Tjenestedeling er «et viktig lærespørsmål», har tidligere generalforsamlinger uttalt. Det har vært en kampsak for oss i NLM siden starten i 1891. Aldri har vel tjenestedelingsprinsippet vært under større press innad i organisasjonen enn nå.

Jeg ser forslaget til omstrukturering som nå behandles, som et ledd i denne kampen. Jeg er glad for at HS sier at prinsippet ligger fast, men begrunnelsen for å fremme saken er utvilsomt et sterkt press for å få kvinner som medlemmer i hovedstyret. Jeg vet at jeg ikke er alene som tenker slik. Jeg mener at å åpne HS for kvinner og å flytte hyrde- og læreansvaret til et eget organ ved siden av HS, vil være en ny omdreining i uthulingen av dette viktige bibelske prinsipp. Ved forrige justering i 2012-14, ble mange lederstillinger omdefinert og hyrdefunksjonen skjøvet opp i systemet. Ved å gå for flertallet i HS sitt forslag, vil vi kun sitte igjen med fine ord, nesten uten praktisk innhold. Jeg mener også at forslaget svekker eldstefunksjonen i NLM.

For meg vil derfor tjenestedelingsprinsippet og eldstefunksjonen være de helt avgjørende punkt i debatten fram mot GF. Det er HS som fremmer denne saken. Da synes jeg ikke de bør prøve å legge lokk på debatten om det som for flere av oss er de sentrale punkt i forslaget.

Ottosen skriver videre at «Dessuten bør vi kunne være enige om at å flytte organisasjonens hyrde- og læreansvar tross alt er noe annet enn å endre teologi». Til det vil jeg si at det trenger ikke være noe annet. Jeg opplever at flyttingen av hyrde- og eldstefunksjonen som har skjedd det siste 10-året, og som foreslås videreført nå, også innebærer endring av teologi. Strukturer kan selvsagt justeres uten at teologien endres. Men det forutsetter at de bibelske prinsipp ikke svekkes. Det er det jeg opplever som hovedproblemet ved denne foreslåtte «flytteprosessen».

Derfor vil helt klart spørsmålet om tjenestedeling bli et sentralt spørsmål i behandlingen av struktursaken, om den kommer opp på nestes års GF. Men før den eventuelt kommer til GF, er det rådsmøtet med 2/3-flertall som vil avgjøre veien videre.

 

 

 


Ingen kommentarer: