lørdag 6. mars 2021

Ti nye misjonærer i 1902

Framnes i Norheimsund

Høsten 1902 sto ti nyutdannede misjonærer klar til å reise ut som misjonærer til Kina. Etter to turbulente år for Kinamisjonen var dette særdeles kjærkomment.

I år 1900 brøt bokseropprøret ut i Kina. En gruppe nasjonalister angrep utlendinger i Kina, og mange misjonærer mistet livet. Dette førte til at alle utsendingene for Kinamisjonen måtte reise heim, med unntak av Edvard Masoni, som ble igjen i Shanghai. Vel heime i Norge toppet striden seg, om ordinasjon og liturgier på et rådsmøte i januar 1901. Det medførte at seks misjonærer og en misjonskandidat brøt med Kinamisjonen. Dermed ble misjonærflokken halvert, og nye trengtes sårt.

Ved årsskiftet 1902-03 gav forlaget I. M. Tollefsen i Bergen ut ei bok med bilder av de ti nye misjonærene som var ferdig utdannet ved misjonsskolen på Framnes det året. Hver av dem hadde skrevet en kort betraktning for hver søndag i en måned. I tillegg var det et bibelvers og et sangvers for hver dag i året. De to gjenværende månedene, var det Henrik Seyffath og Gjertine Johnsen som skrev andaktene. De hadde vært i Kina fra starten i 1891 og skulle nå reise tilbake til Kina for en ny periode, sammen med de nye.

Jeg vil nå gjengi bildene av de ti ferske misjonærene, og gi en kort beskrivelse av hvordan det gikk med dem. Noe fikk et langt liv som misjonær, andre måtte reise heim på grunn av sykdom, før de var kommet i gang med tjenesten.

P. S. Eikrem

Peder Johannes Simonsen Eikrem

P. S. Eikrem var fra Syvde på Sunnmøre. Han ble født i 1876, og gift i 1904 med Marie Sætvedt fra Bergen. De fikk åtte barn, hvorav to døde som små. Familien måtte reise fra Kina i 1914 på grunn av dårlig helse. I Norge var han kretssekretær i Hardanger og Sunnhordaland krets av Kinamisjonen i 18 år. Han var også en periode rektor ved Indremisjonsforbundets bibelskole i Bergen. Eikrem skrev mange bøker. Han døde i 1956, 80 år gammel.

Amandus Stevold

Amandus Stevold

Amandus Stevold ble født i Ålesund i 1877. Han ble gift med Paula Mathisen fra Ørskog. Paula døde i Kina i 1909. Han giftet seg på nytt i 1910 med Emilie Frønsdal fra Bergen, som kom til Kina somme år de ble gift. Amandus fikk tre barn. Familien reiste heim til Norge i 1919. Han virket som forkynner for Kinamisjonen fram til sin død i 1939, 62 år gammel.

Jakob Alveberg

Jakob J. Alveberg

Jakob Alveberg ble født i Skudeneshavn i 1872. Han påtok seg å følge kollega Olaf Borthen heim til Norge i 1893, kun få måneder etter at de var ankommet Kina. Alveberg ble selv syk, og kunne derfor ikke reise ut igjen til Kina. I Norge ble han gift med Gerd Grønn og de fikk fem barn, hvorav ett døde som liten. Alveberg reiste i mange år som forkynner i Kinamisjonen, Senere ble han forretningsmann i Oslo. Han døde i 1955, 84 år gammel.

Olav Espegren

Olav Espegren

Olav Espegren ble født i Birkenes i 1879. Han ble gift i Kina med Regina Sofie Syvertsen fra Tveit. De fikk åtte barn, hvorav fem døde som små i Kina. Sofie og Olaf Espegren fikk en lang tjeneste i Kina. De kom heim for godt i 1946. Olav døde i 1948, 69 år gammel.

Kristian England

Kristian England

Kristian England ble født i 1875 i Askvold i Sunnfjord. Han ble gift i Kina med Drude Lampe, som kom til Kina i 1905. Drude måtte reise heim i 1909 på grunn av en alvorlig psykisk sykdom. Kristian ble igjen i Kina fram til 1923. Han døde i 1948, 73 år gammel.

Knut Samset

Knut I. Samset

Knut Samset ble født i Måndalen i 1879. Han ble gift med Karoline Holm fra Lørenskog i 1908. Karoline kom til Kina i 1901. Knut ble tatt til fange av kinesiske røvere i 1936, og døde i fangenskapet 57 år gammel. Karoline reiste til Norge i 1937. De hadde en sønn.

Richart Olsen

Richart Olsen

Richart Olden ble født i 1876 i Kristiansand. Han ble gift med Dorthea Olsen fra Kristiansand i 1904. De fikk sju barn, hvorav to døde som små i Kina. Familien kom heim fra Kina i 1927 på grunn av at Richart ble syk. I Norge reiste han som forkynner. Han døde i 1944, 68 år gammel.

Ole Johannes Helland

Ole Johannes Helland

Ole Johannes Helland ble født i Skodje i 1874. Han ble gift med Marie Skordal fra Sokndal. De fikk fire barn. Marie døde i januar 1909, og Ole Johannes reiste til Norge med barna. Han reiste alene til Kina i 1910 og kom heim igjen i 1919. I Norge var han forkynner og rektor på Fjellhaug. Han døde i 1924, 49 år gammel.

Thorvald Skraastad

Thorvald Skraastad

Thorvald Skraastad ble født i 1879 i Kristiansand. Han ble gift i Kina i 1904 med Thora Thorsen fra Kristiansand. De fikk fem barn. Familien kom heim fra Kina i 1929 og Thorvald virket da som forkynner for Kinamisjonen og ved misjonens hovedkasse. Han døde i 1963, 84 år gammel.

Olaf Borthen

Olaf Borthen

Olaf Borthen ble født i Kristiansund i 1875. Han ble alvorlig psykisk syk kort tid etter ankomst Kina, og måtte reise heim til Norge på nyåret 1903 i følge med Jakob Alveberg. Han startet en forretning i Kristiansund da han var tilbake i Norge. Sykdommen fikk imidlertid snart så mye tak på hans sinn, at han ble innlagt på psykiatrisk anstalt. Han døde i 1914, 39 år gammel.

Fem av de nye misjonærene fikk forlovedene til Kina i 1903.
Marie Skordal t.v.Ingen kommentarer: