søndag 21. mars 2021

Honnør for et foster

I dag vil mange gjøre et 18 uker gammelt barn (tegningen) totalt rettsløst. 
Døperen Johannes gjorde honnør til Jesus som foster yngre enn dette.
(Tegning: babyverden.no)

Bryr vi oss om barnet i mors liv? Døperen Johannes, selv et foster, gjør honnør i møte med den nylig unnfangede Frelseren.

Maria var nylig blitt gravid ved et himmelsk under. Slektningen Elisabeth var seks måneder på vei, med han som senere ble kalt døperen Johannes. Når disse kvinnene møtes, sier Elisabeth: ”For se, da lyden av din hilsen nådde mitt øre, sprang barnet i mitt liv av fryd!” (Luk1,4)

Maria budskapsdag er dagen da Jesus kom til jord. Livet blir jo skapt ved unnfangelsen, ikke ved fødselen. Jesus ble unnfanget ved Den Hellige Ånd og levde sine ni første måneder i Marias morsliv.

Denne dagen bør også være de ufødte barnas dag. Det er veldig alvorlig at vi i Norge tar livet av cirka 11 000 små barn hvert eneste år. En urett så stor at den ikke kan beskrives. En synd mot den Hellige Gud. Har vi som Guds barn blitt så preget av verden at vi har sluttet å bry oss.

Frelsesfryd

Maria har svart ja til kallet om å bli mor til verdens frelser. Gjennom det får hun et fornyet møte med frelseren selv. Derfor jubler hun i frelsesfryd. ”Min ånd fryder seg i Gud, min Frelser.”(Luk 1,47) Vi opplever en liten og ydmyk Maria som har møtt en stor frelser.

I Salme 119,130 står det: ”Når dine ord åpner seg, gir de lys, de gir enfoldige forstand.” Er det lenge siden Guds ord åpnet seg for deg? Maria fikk en hilsen fra en engel. Du og jeg møter Jesus gjennom hans ord.

Taler min sak

Job var i dypt mørke og nød. Midt i denne nøden var det noe som gav trøst: ”I det høye er det en som taler min sak” (Job16,19). Det er stort å få møte Jesus og se at han er vår talsmann hos Faderen og en soning for våre synder, og ikke bare for våre, men for hele verdens (1 Joh 2,1-2).

Maria lovpriser Gud. Det er Han som er sentrum også på Maria budskapsdag. Det er velsignet godt når Guds ord får oppmerksomheten vår bort fra oss selv, og festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus Kristus. ”Hans miskunn er fra slekt til slekt over dem som frykter ham” (vers 50).

Bibelteksten Maria Budskapsdag

”Og Maria sa: Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud, min Frelser, fordi han har sett til sin tjenerinnes ringhet. For se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig, fordi han har gjort store ting mot meg, han, den mektige, og hellig er hans navn. Hans miskunn er fra slekt til slekt over dem som frykter ham.

Han gjorde storverk med sin arm, han spredte dem som var overmodige i sitt hjertes tanker. Han støtte mektige ned av deres troner og opphøyet de små. Hungrende mettet han med gode gaver, men rikfolk sendte han tomhendte bort. Han tok seg av Israel, sin tjener, for å komme i hu sin miskunn, - slik han hadde talt til våre fedre - mot Abraham og hans ætt, til evig tid." (Luk 1,46-55)


(Først publisert i 2011)


Ingen kommentarer: