onsdag 30. januar 2019

Viktige kristne grunnskoler

Tryggheim Strand på tegnebrettet

Friskoletanken har lange historiske røtter i lekmannsbevegelsen i Norge, men dette gjelder først og fremst folkehøgskoler og videregående skoler.

Det har også vært en sterk satsing på kristne barnehager. Kristne grunnskoler derimot har hatt trange kår i bedehusland. En kan undres hvorfor. Hvorfor er det viktig å gi småbarn og eldre ungdom kristen oppdragelse i skolen, mens barn og ungdom på grunnskolenivå ikke skal få et slikt skoletilbud?

Oppvåkning i NLM?
I Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) kom første forslag om opprettelse av en kristen grunnskole på begynnelsen av 1990-tallet. Forslaget ble dessverre nedstemt på kretsmøtet for Stavanger krets NLM i 1994. Heldigvis valgte DELK å starte skole i stede. Skolen ble opprettet på Dale i Sandnes. Etter ca femten år var skoletanken modnet også blant misjonsfolket i NLM. DELK ba NLM om å overta skolen, og Tryggheim Forus ble en realitet. 

Da hadde det i mellomtiden blitt opprettet en ungdomsskole i forbindelse med Tryggheim vgs på Nærbø. Nå eier også NLM følgende grunnskoler: Tryggheim Strand (Tau), Drottningborg ungdomsskole (Grimstad), Val (Kolvereid) og Nordborg ungdomsskole (Finnsnes). I tillegg er NLM medeier i stiftelsen Danielsen som har grunnskoler på Sotra, Osterøy, Bergen, Frekhaug, Haugesund og Karmøy. 

Det er gledelig at det nå er større åpenhet for kristne grunnskoler i NLM. Mange hundre barn går på grunnskoler drevet av NLM eller som har NLM som medeier. Likevel kunne søknaden til disse skolene vært enda større.  De få kristne grunnskolene som finnes, burde vært fullsatt med lange ventelister. 

Fra kristen til verdslig skole
Grunnskolen var opprinnelig en kristendomsskole. På siste halvdel av 1800-tallet ble kristendommens plass stadig mindre i skolen. I dag er kristendom byttet ut med religion. Alle religioner skal presenteres som like sanne. Enda er det kristne sanger og trossannheter i pensum, men presentasjonen av dette lærestoffet er veldig personavhengig. Mange kristne lærere i den offentlige skolen gjør en kjempestor innsats, så langt lovverket rekker. Likevel har vi i praksis en ikke-kristen offentlig grunnskole i Norge.

Den nye barne- og ungdomsskolen på Val (foto Val)

Et kristent alternativ
Den kristne grunnskolen derimot har sin eksistensberettigelse som et alternativ til den offentlige. I denne skolen er det kristendomsundervisning. Vi kan forkynne Guds ord så mye vi vil, uten at noen kan si noe på det. Ikke bare kristendomsundervisningen er annerledes. Undervisningen i fag som naturfag, samfunnsfag, norsk, musikk, kroppsøving preges også av kristen tenkning.

Skapelse i motsetning til utviklingslære, kristen veiledning om seksualitet og samliv, kristent menneskesyn er bare noen emner der vi i den kristne skolen får gi veiledning og undervisning i tråd med Guds ord. I motsetning til den offentlige skole, som er preget av verdslig og pluralistisk tenkning.

Noen hevder at kristne grunnskoler blir som gettoer for barn fra kristne hjem. Dette er langt fra sannheten. I alle kristne skoler jeg har hørt fra, er det barn fra hjem med et bredt spekter livssyn. Det er hjem med humanetisk tro, innvandrere med ulike religioner, religiøse og kristne. 

Det gjelder barna!
Alderstrinnet fra 6-16 år er kanskje den viktigste perioden i livet. Da preges mennesket for resten av livet. Guds ord og salmevers som blir sådd i barnesinnet, følger det gjennom hele livet. Barnesinnet er åpent og mottakelig! Noen tror at det finnes religiøst nøytral oppdragelse, slik er det ikke. Carl Fr. Wisløff skriver om dette i boka "Ordet om korset":

Noen tenker at "barnet skal få vokse opp uten påvirkning, og så skal det få velge fritt når det kommer i moden alder. At noen kan snakke så tankeløst! Som om det var mulig å la være å påvirke barn! Hjemmet (og vi kan legge til: skolen) vil alltid være preget av en eller annen åndsretning. Er det ikke en kristelig ånd som rår i hjemmet, så vil det være en eller annen ikke-kristelig ånd som dominerer - det kan være en krasst verdslig ånd og tone i hjemmet, eller en religiøs, pen og pyntelig tone - eller hva som helst. Men noe vil alltid prege åndsinnstillingen i hjemmet, og dette vil påvirke barna. Annerledes kan det ikke være. Lærer du ikke barnet ditt å leve med Jesus, så lærer du det å leve uten Jesus. Den sak er klar - og dette er ditt ansvar."

Avkristningen vi har opplevd de siste tiårene, skyldes ikke minst avkristningen av skolen. Det er tid for å våkne opp. Det er tid for å gi barna det mest dyrebare vi har, Guds ord og kristen oppdragelse. La oss slå ring om de kristne grunnskolene vi har, og la oss hjelpe foreldre med å få i gang nye. 

Det gjelder barna!
Revidert artikkel fra bloggen min i 2011.


Ingen kommentarer: