søndag 13. januar 2019

Mange forkynnere og misjonærer


Stein Sandvik (t.v.) og Inge Sirevåg. Inge er gift med
Jørpelandsjenta Signe Jorunn Høllesli
Det har etter krigen blitt rekruttert mange forkynnere og misjonærer fra Jørpeland til NLM sitt arbeid. Her følger en kort presentasjon fra perioden 1970-2005.

- NLM Jørpeland 1905-2005. Artikkel 23 -

Det er skummelt å nevne navn på misjonærer og forkynnere, for det er veldig lett å glemme noen. I håp om at aller er med, følger her en kort presentasjon av dem med røtter eller bosatt i søre Strand, og som ikke er presentert i egen artikkel.

Forkynnere

Stein Ingvar Kalviknes med familie. Fra Grimstad Adressetidende 15.09.1987

Stein Ingvar Kalviknes ble født på Jørpeland i 1954. Han ble gift med Bjørg Vinskei og de fikk fire barn og et adoptivbarn. Stein Ingvar begynte som forkynner i Stavanger krets av NLM i 1975, og reiste i ett år. I 1978-1979 reiste han som forkynner for hovedstyret. I 1979 ble han ansatt i Oppland krets, først ett år som forkynner og ungdomsarbeider, deretter som kretssekretær i perioden 1980-1987. Etter det var han to år som områdearbeider i Agder krets, før han pånytt ble kretssekretær, denne gang i Vestfold krets. Denne stillingen hadde han i perioden 1989-1996. Da flyttet familien til Rogaland, og han fortsatte sin tjeneste i Norges Samemisjon.

Kjell Magnor Kvalvåg (foto Strandbuen)

Kjell Magnor Kvalvåg ble født på Jørpeland i 1948. Han ble gift med Torunn Alsvik. Kjell Magnor arbeidet en tid i ungdommen på Stålverket, før han ble ansatt som forkynner i Stavanger krets i 1979. Han reiste som emissær i ni år, fram til 1988.

Geir Sandvik (foto Dagen)

Geir Sandvik ble født på Jørpeland i 1953. Han ble utdannet lærer og gift med Møyfrid Rege. De fikk fire barn. Geir ble i 1980 ansatt som barne- og ungdomssekretær i Stavanger krets, en stilling han hadde til 1986. Da flyttet han og familien til Kristiansand, hvor han bl.a. var lærer og rektor ved Gimlekollen mediesenter og senere programredaktør i Norea Radio.

Hans Kirkholm. (foto Strandbuen 27.02.2015)

Hans Kirkholm ble født på Jørpeland i 1955. Han ble gift med Reidun Helland og de fikk fem barn. Hans ble ansatt som forkynner i Stavanger krets i 1980 og hadde denne tjenesten fram til 2003, da han ble ansatt som forsamlingsleder i Salem Stavanger. Denne stillingen hadde han til 2009.

Stein Sandvik

Stein Sandvik ble født på Jørpeland i 1958. Han ble gift med Møyfrid Helland og de fikk fire barn. Han ble ansatt som forkynner i Stavanger krets i 1983 og er fortsatt i denne stillingen.

Ove Sandvik

Ove Sandvik ble født på Jørpeland i 1960 og utdannet som lærer. I 1986 overtok han som barne- og ungdomssekretær i Stavanger krets og var i denne stillingen fram til sommeren 1991. Da overtok han som kretssekretær i Drammen krets av NLM, og var i den stillingen ut året 1996. I januar 1997 ble han ansatt som kretssekretær i Troms og Finnmark krets og var i den stilingen til sommeren 2003. Deretter ble det ett år som forsamlingsarbeider i Fjellheim misjonsforsamling i Tromsø. I perioden 2004-2010 var han kretssekretær i Namdal og Sør-Helgeland krets. Vinteren 2011-2012 reiste han som forkynner i NLM Region Sørvest, og overtok som områdeleder i Flekkefjord Felleslag i april 2012. I denne stillingen var han til 2018. Han er nå i en kombinert forkynner og administrasjonsstilling i Region Sørvest.

Karleiv Bjørheim (foto fra facebook)

Karleiv Bjørheim ble født på Jørpeland og gift med Marit Elin Østerhus fra Holta i Strand. Karleiv var forkynner i Stavanger krets i perioden 1990-1994. Marit Elin var en periode barnearbeider i kretsen. Senere var de styrerpar på Utsyn noen år.

Lars Gaute Jøssang

Lars Gaute Jøssang tas også med i denne oversikten. Han har ikke vært forkynner, men har hatt flere sentrale tillitsverv. Han ble født på Jørpeland i 1957 og ble gift med Marit Samnøy. De fikk fire barn. Lars Gaute ble utdannet lektor. Han var i flere år lektor ved Tryggheim vgs. Senere ble han ansatt ved Norsk Lærerakademi, hvor han nå er professor i historie. Han har hatt flere styreverv i misjonen. Han var formann i barne- og ungdomsnemnda i Stavanger krets i flere år. Videre var han formann i NLMs landsungdomsnemnd, før han i 2003 ble valgt inn i Hovedstyret for NLM. I 2009 ble han den tredje hovedstyreformannen fra Jørpeland, og hadde dette vervet fram til 2018.

Misjonærer

Frode Steen og kona Bjørg. (foto Dagen 17.07.1973)

Frode Steen var Jørpelandsgutt. Han ble født i 1947 og ble gift med Bjørg Berge fra Finnøy. De fikk tre barn. Frode tok misjonsskolen på Fjellhaug. I 1972 reiste familien til Taiwan, hvor de var misjonærer i fire perioder: 1972-1977, 1979-1982, 1984-1985 og 1988-1989. På heimeopphold var han blant annet forkynner og medarbeider i Nytt Liv Media. I 1989 ble han ansatt som lærer ved Fjellhaug skoler. Han var også en periode leder av Kina-instituttet ved Fjellhaug.

Jan Sandvik (foto nlm)

Jan Sandvik ble født på Jørpeland i 1949. Han ble gift med Brit Bugge fra Trondheim og de fikk fire barn. Brit døde i godt voksen alder og Jan ble gift på nytt med Marit Haugen, også hun fra Trondheim. Etter misjonsskolen på Fjellhaug, reiste Brit og Jan til Japan i 1974. Her var de i tre perioder, 1974-1979, 1980-1984, 1985-1990 og 1991-1995. Under heimeoppholdene var han bl.a. forkynner og lærer ved Fjelltun bibelskole. I 1995 ble han ansatt som kretssekretær i Bergen krets, hvor han var til 2001. Etter perioden i Bergen, var han misjonssekretær og personalleder ved NLMs hovedkontor.

Odd Geir Norland og kona Lise Gry. (foto NLM)

Odd Geir Norland ble født på Jørpeland i 1951. Han ble gift med Lise Gry Ulland fra Hidra og de fikk fire tre barn. Etter misjonsskolen på Fjellhaug, reiste familien til Tanzania i 1977. Her ble de i periodene 1977-1981, 1983-1987, 1988-1990, 1992-1994 og 2015-2017. Han har også vært lærer og rektor ved Fjelltun bibelskole i Stavanger og forkynner for hovedstyret.

Per Inge Langeland og kona Kirsten. (Bilde fra facebook)

Per Inge Langeland ble født på Jørpeland i 1953. Han ble gift med Kirsten Hestnes fra Madla og de fikk fire barn. Per Inge er utdannet elektroingeniør. Kirsten og Per Inge reiste til Taiwan i 1979 og var der til 1982. Det ble to nye perioder på Taiwan, i 1984-1988 og 1989-1992. Per Inge har også vært ansatt i Nytt Liv Media og virket i perioder i teltmaker-misjon.

Annlaug Mugås Madebo (foto Facebook)

Annlaug Mugås er Jørpelandsjente født i 1958. Hun ble utdannet sykepleier og reiste ut som misjonær i Etiopia i 1985. Hun ble senere gift med Etiopieren Tesfaye Madebo.

Morten Korsvik

Morten Korsvik ble født på Jørpeland i 1961. Han ble gift med Inger Stavran fra Inderøy i Trøndelag. De fikk fire barn. Inger og Morten reiste til Kenya i 1990 og var der til 1999, bare avbrutt av et heimeopphold i 1994-1996. Inger og Morten var også styrerpar på Laberget leirsted i Skogn noen år.

Reidun og Jens Noraberg (foto Strandbuen)

Reidun og Jens Noraberg er ikke fra Jørpeland, men har vært bosatt her i mange år. Reidun er fra Voster, mens Jens er fra Lyngdal. Jens ble født i 1954, mens Reidun ble født i 1955. De har fire barn. De reiste til Peru i 1980 og var der til 1984. De ble nye perioder i 1986, 1989-1993 2003-2005 og 2014-2016. Jens har også vært ansatt i Nytt Liv Media og i NLM Arv.

Roald Tungland (foto Facebook)
Lisbeth Tungland (foto facebook)

Lisbeth og Roald Tungland er heller ikke fra Jørpeland, men Roald har røttene sine fra Tungland. De har vært bosatt på Jørpeland i mange år. Lisbeth er født i Sverige i 1955, mens Roald ble født i Kviteseid i 1957. De har fire barn. Lisbeth og Roald var misjonærer i Kenya i 1990-1993. Roald har også vært lærer ved Fjelltun bibelskole.

Sissel Ommedal. (foto Fjordabladet.no)

Sissel Ommedal ble født på Kvalvåg ved Jørpeland i 1955. Hun er utdannet jordmor. Sissel ble gift med Malvin Ommedal (f.1958) fra Gloppen i Sogn og Fjordane. De har tre barn. Sissel og Malvin var først i Bolivia for Misjonsalliansen fra 1986-1992. Siden fortsatte de for NLM i Bolivia i 1993-1997 og 1999-2002. I 2011 var de sammen ett halvt år i Bolivia, mens Malvin hatt mange kortere opphold alene.

Berit Reidun Nag (foto Viding)
Berit Reidun Nag ble født på Nag ved Jørpeland i 1964. Hun er utdannet sykepleier, Hun var misjonær i Kenya i 1998-1999. Hun ble senere gift med Stig Hestsveen.


Kilder
NLMs årbøker
Ulike misjonær og forkynneralbum for NLM
Jan Alvik: Folk i Strand
Dagen-no
Aftenbladet.no

Ingen kommentarer: