fredag 1. februar 2019

Biskoper i strid med Guds ord


(Ill.foto visitnorway.no)
Den norske kirke i Rogaland har fått ny biskop. Etter en lang avstemmingsprosess der den mest konservative kandidaten fikk klart flest stemmer, valgte ansettelsesrådet den mest liberale kandidaten.

Det betyr at Rogaland nok en gang har en biskop som lærer i åpenbar strid med Guds ord. Men hun er ikke alene. I en fersk uttalelse fra et samlet bispekollegium, forsvares kvinnes rett til selvbestemt fosterdrap. Den nye Rogalands-bispen lærer i strid med Guds ord på mange punkt, blant annet disse tre:

1. For gjeldende abortlov
Biskopen ønsker ingen endring i dagens abortlov, uttalte hun før den nye lille innskrenkning av abortpraksisen ble vedtatt. Det betyr at biskopen er for at kvinner skal ha fri rett til å ta livet av sitt ufødte barn før 12. svangerskapsuke, og stor rett også etter 12. uke. Guds ord sier at «Du skal ikke slå i hjel» (2 Mos 20,13).

2. For at homofile skal kunne gifte seg
Biskopen er for å vie to av samme kjønn. Guds ord sier: «Eller vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Verken horkarer eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller de som lar seg bruke til unaturlig utukt, eller menn som øver utukt med menn, eller tyver eller pengegriske eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike» (1Kor 6:9-10).

3. For kvinnelige hyrder og eldste
Som kvinne har hun valgt å bli prest og nå biskop. Prest og biskop er en hyrde og eldstestilling i Den norske kirke. Guds ord sier: «Jeg tillater ikke en kvinne å opptre som lærer eller å være mannens herre, hun skal være i stillhet» (1Tim 2:12).

Bibelens tale om vranglære og vranglæreren
Det er heldigvis Guds sak å avgjøre et menneskes forhold til seg. Der har ikke noe menneske noe vi skulle sagt. Vårt kall er å forkynne Guds ord. Og Ordet sier oss noe både om vranglæren og om vranglæreren.

Bibelen har en klar advarsel ikke bare mot vranglære, men også mot vranglærere. «Om noen kommer til dere og ikke fører denne læren, da ta ikke imot ham i deres hus og hils ham ikke velkommen! For den som hilser ham velkommen, blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger» (2 Joh 10f). 

Guds ord har også tydelig tale til den som lever i, eller aktivt forsvarer synd: «Dersom vi sier at vi har samfunn med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannheten» (1Joh 1:6). Konkretisert mot det 5.bud: «Den som sier at han er i lyset, og som hater sin bror, han er ennå i mørket.» (1Joh 2:9) Videre i Rom 1,32: «De kjenner godt til Guds rettferdige dom, at de som gjør slikt, fortjener døden. Likevel gjør de ikke bare slikt selv, men de holder også med dem som gjør det.»

Alle kristne er syndere og synder hver dag. Men en kristen kan ikke leve i synden og forsvare den, han bekjenner synden og lever i lyset og tilgivelsen. Dette medfører for en kristen at han ikke vil gå og høre når vranglæreren forkynner, og ikke invitere han til sine samlinger. Samtidig vil han be for vranglæreren, at han må våkne opp og omvende seg:

«Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull» (Jes 1:18).
Ingen kommentarer: