torsdag 15. november 2018

Ledere i kristenflokken


Jørpeland med Fjelde til venstre
Ole Thorsen Barkved var lenge den ubestridte lederen blant haugianerne på Jørpeland. På sine eldre dager overlot han stafettpinnen til Mikkel Fjelde, som igjen i sin tid innsatte Anstein Moen.

- NLM Jørpeland 1905-2005. Artikkel 4 -

Her følger portrett av disse to «eldste» i forsamlingen på Jørpeland siste halvdel av 1800-tallet og i tillegg en kort presentasjon av fire andre ledere.

Mikkel Fjelde
Ole T. Barkved var leder i kristenflokken på Jørpeland fra midten av 1830-tallet og antakelig til en gang på midten av 1870-tallet. Ole sin kone døde i 1873 og året etter fylte Ole 60 år. Noe nøyaktig årstall har vi imidlertid ikke, for når Ole trappet ned hyrdetjenesten i forsamlingen og innsatte Mikkel Larsen Fjelde som ny leder. I haugianske kretser var det ikke vanlig at valg av leder skjedde på demokratisk vis, men de ble utpekt av sin forgjenger.

Mikkel sin sønn Torstein. Fotografert i Amerika i 1892

Mikkel Larsen ble født på garden Hjorteland i Suldal 4. juli 1824 og døpt i Suldal kirke 24. august. Foreldrene var gårdbrukere på Hjorteland, og het Lars Mikkelsen og Martha Johansdatter. Vi kjenner ikke noe til Mikkels oppvekst og første arbeidsår, men i 1858 kjøpte han gard på Tveit i Årdal. Han betalte 500 daler for denne garden. Året etter var han brudgom i Strand kirke, og ble gift med Berta Torsteinsdatter Spredel fra Fjelde på Jørpeland. Bryllupet sto 26. juli 1859. Brudgommen var 35 år og bruden 34.

Mikkel og Berta ble boende på Tveit fram til 1867. Da solgte de garden og flyttet til bruk 5 på Nedre Fjelde. Her ble de boende resten av livet. Bruket var ikke stort. I 1875 hadde de to kyr, en kalv og 16 sauer. Mikkel spedde på inntektene med å arbeide som smed.Livet ble ikke enkelt for Mikkel. Han og Berta fikk fem barn. I 1860 kom førte barnet, som fikk navnet Marta. Hun ble i 1891 gift med enkemann Lars Fjelde. Han hadde to barn fra første ekteskap i tillegg til to som fikk en tidlig død. To år etter bryllupet fikk Marta og Lars ei datter som døde etter kun sju måneder. En måned etter at barnet døde, ebbet også livet til Lars ut. Marta selv døde to år deretter, i 1895.

Mikkel og Berta sitt andre barn ble født i 1862 og emigrerte til Amerika på 1880-tallet. Nummer tre het Lars. Han emigrerte også til Amerika, men kom tilbake til Norge i 1900. Da kjøpte han og kona en gard i Årdal, men han døde etter kun ett år i Norge. Det fjerde barnet til Mikkel og Berta het Karoline og døde av skarlagensfeber i 1872, kun fem år gammel. Siste barnet, Mikkeline Bertine fikk heller ikke noe langt liv. Hun døde i 1892, 19 år gammel. Mor Berta ble 60 år gammel og døde i 1885, mens Mikkel levde til 1894 og ble 70 år.

Vi vet ikke når Mikkel ble en kristen, men han overtok som nevnt etter Ole Barkved som lederen for kristenklokken på Jørpeland, kalt for «bønnafolket». Det betydde at det var han som ledet møtene, leste fra huspostillen, formante de troende og ledet bønnestundene. Da han ble gammel satte han inn husmann og postmann Ansten Moen som leder. Kanskje det skjedde omkring 1890?

Vågen Jørpeland 1895 (foto Greve)

Anstein Moen
Den nye åndelige lederen på Jørpeland ble født på Langeland 2. desember 1837. I kirkeboken står det at han ble døpt dagen etter at han ble født og navnet hans var Ansteen Jørgensen. Han skrev seg senere for Anstein. Foreldrene hans var Jørgen Larsen fra Fiskå og Anna Anstensdatter fra Jørpeland. Jørgen hadde først vært gift med ei jente fra Forsand og de hadde bodd først på Levik og senere i Høllesli. I 1831 overtok de husmannsplassen Langelandsmoen på Jørpeland etter Tore Asgautsen Runnene Nag. Første kona til Jørgen døde i 1832. I 1833 giftet Jørgen seg på ny med Anna fra Jørpeland

Da Anstein var 24 år, ble han gift i Strand kirke med Inger Thorine Thorsdatter fra husmannsplassen Grøttnes på Fjelde. Hun var like gammel som Anstein. Inger og Anstein fikk 16 år sammen før Inger døde. De hadde da fått seks barn. Den første ble født samme år som de giftet seg, i 1861. Han het Annas Jørgen og ble gift og bosatt i Stavanger. Han var sjømann og omkom i 1902 da skonnerten «John» forliste i Nordsjøen. Barn nummer to het Ingeborg. Hun ble gift og skilt i Stavanger og døde i 1910, kun 47 år gammel.

Nummer tre, Thore, emigrerte til Amerika, mens nummer fire, Gunelius, ble gift og bosatt på Heng. Nummer fem, Anne, fulgte John til Amerika, mens siste barnet døde kun en måned etter fødselen. Hun het Inger Thomine. Anstein giftet seg andre gang i 1884 med Tobia Torbjørnsdatter fra Øvre Fjelde. Hun var 17 år yngre enn Anstein.

I sitt andre ekteskap fikk Anstein fem barn med Tobia. Den eldste ble født i 1885 og forble ugift. Hun het Inger Thomine. I 1887 kom Thomasine Karoline. Hun var bosatt på Nedre Fjelde. Første mannen hennes omkom i ei fallulykke i Tunglandselva, mens han var anleggsarbeider for Ryfylke Kraftanlegg. Nummer tre ble født i 1889 og fikk navn etter faren, Ansten. Han overtok garden etter foreldrene. Bertel ble født som nummer fire i 1892. Han ble gift og bosatt på Langeland. Han var far til Tordis, kona til Arthur Rørheim. Siste barnet til Anstein og Tobia het Taletta og ble født i 1898. Hun ble gift og bosatt på Nedre Fjelde og var bestemor til Odd William Bøe.Anstein og første kona var først innerster hos mor hans, men overtok husmannsplassen i 1864. De hadde 3 kyr og 8 sauer i 1865. I tillegg til husmann, var han også dagarbeider.  Senere fikk han arbeid i posten. I yngre år drev han vinterfiske, og drev ellers mye med fiske lokalt.

Anstein ble en kristen i voksen alder. Han var i en årrekke leder «av den religiøse bevegelse i Sørbygden». Han var en avholdt forkynner, som også talte ved større misjonsstevner rundt om i fylket. Da vekkelsen ved Kinamisjonen kom til Jørpeland i 1904, hilste han den velkommen og ble selv en av lederne i Kinamisjonen. Anstein var også pådriver da det første bedehuset på Jørpeland ble kjøpt i 1899. Dette var det gamle skolehuset, og sto rett sør for der skolebyggene er i dag. Da det ble startet totalavholdslag på Jørpeland 20. mai 1885 ble Anstein valgt som lagets første sekretær.

Anstein var aktivt med i kristenflokken så lenge helsa holdt. Han ble en gammel mann, og døde først i 1927, nesten 90 år gammel.

Andre ledere:
Vi nevner også fem andre menn som var ledere og forkynnere i kristenflokken på Jørpeland før og etter århundreskiftet 1800/1900:

Kristian T. Fjelde

Kristian Torsteinsen «Spredel» Fjelde ble født i 1823 og var bonde på Spredel på Nedre Fjelde. Han ble gift med Anna Rasmusdatter Nedre Fjelde. De fikk tre barn, hvorav den yngste var dødfødt. Eldstemann het Torstein og overtok garden etter foreldrene, mens Serine var ugift og arbeidet i hermetikkfabrikk i Stavanger. I tillegg til bonde, var han også smed. Kristian var svoger til Mikkel Larsen Fjelde (over) og var en av støttene i kristenflokken på Jørpeland Han døde i 1920, 97 år gammel.

Halvor Halvorsen Langeland ble født i 1825 på garden Espedokken i Uvdal øverst i Numedal. Han kom til Strand i 1849 og kjøpte bruk 4 på Langeland i 1853. Han var en periode koppevaksinatør, og ble senere lærer ved siden av bonde. I 1875 er han registrert som bonde og emissær. Han ble gift i 1852 med Anna Reiersdatter Steinsland fra Hjelmeland. Hun døde i 1880 og Halvor giftet seg på nytt på Sjernarøy i 1886, med Magla Cecilie Bjørnsdatter fra Imsland. Anna og Halvor fikk en sønn, Halvor i 1853. Halvor talte Guds ord på Jørpeland, men også ut over kommunens grenser i 34 år.

Halvor H. Langeland

Tore Kristiansen «Aust» Fjelde. Født i 1859 og gift med Ragnhild Tollaksdatter Rodabakken. De fikk fire barn. De to eldste var Lisabet og Marie. De var ugift og bodde sammen på Fjelde. Sønnen Kristian døde i 1905 av tuberkulose, 19 år gammel. Det var yngste sønnen, Tollak, som overtok heimegarden, bruk 6 på Nedre Fjelde. Han ble gift med Teodora Sunde. Tore var aktivt med i oppstarten av Kinamisjonen. Han døde i 1923.

Tarald Fjelde og Kona Karine (Karen) til venstre. 
De andre er f.v. Laurits Barkved, Ole Olsen Fjelde. Berta Fjelde og Anna Barkved


Tarald Taraldsen Fjelde. Født 1867. Han var bonde på bruk 1 på Øvre Fjelde og gift med Karine Eriksdatter Nag. De hadde tre barn. Torvald, som ble gift med Maria Fjelde, Anna Erikka og Erik, som begge forble ugift. Tarald var sentral da Kinamisjonen kom til Jørpeland og var formann i foreningen som ble stiftet. Tarald døde av kreft allerede i 1913.
Kilder:
Jakob Straume: Kristenliv i Rogaland
Jan Alsvik: Strand bygdebok
Jan Alsvik: Folk i Strand
Njål Tjeltveit red.: Bedehusarven. Artikkel av Josef Tungland: Møte mellom gamalt og nytt på bedehusa kring 1900.
Emil Birkeli: Liv i vekst
John Nome: Demring i Norge
Holger Barkved: Soga um Strand
Johan Veka: Glytt frå kristenlivet i Rogaland.
Josef Tungland: Upublisert materiale om kristenliv i Strand
Kristoffer Fjelde: Det fyrste bedehuset i Noreg
Strand historielag: Artikkel av Odd Tungland
Aftenbladet.no
nb.no
Ingen kommentarer: