onsdag 18. januar 2012

Et nytt bibelsyn i NLMI Utsyn 13.01.2012 har Inger Rismyhr en artikkel om tjenestedeling ut fra Guds ord. Rismyhr er misjonær og tidligere ansatt ved NLMs hovedkontor.

Rismyhr har flere ganger tatt til orde for at kvinner skal kunne ansettes i flere lederstillinger i misjonen. I denne artikkelen kommer hun med en prinsipiell begrunnelse. I artikkelen såes det tvil om Paulus sin apostelautoritet og om hans troverdighet teller like mye som de andre forfatterne av bibelen. Hun sier bl.a.:

”Når Paulus skriver om en fordeling av oppgaver mellom kvinner og menn, er han ikke konsekvent”. Videre om hvorfor Maria Magdalena ikke er nevnt i 1 Kor 15: ”Kanskje det var fordi han var en mann av sin tid og ikke regnet kvinner som troverdige vitner?” Og: ”Hvis vi tolker allmenngyldig det Paulus skriver om hvilke oppgaver kvinner og menn kan ha i menigheten, blir det mer begrensende enn både det Jesus sier og gjør, og det som var tilfelle i GT.”

Dette er et annet bibelsyn enn det som NLM forfekter. Enda viktigere, det er et bibelsyn i strid med Guds ord. Paulus kjempet mang en kamp for å overbevise om at hans skrifter er inspirert av Gud. Det er ikke Paulus sitt ord, eller hans lære. ”Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet,” 2 Tim3,16.

Herren sier videre gjennom Peter: ”For aldri er noe profetord brakt fram ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av Den Hellige Ånd.” 2 Pet1,21. Og Jesus sier: ”For sannelig sier jeg dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel i loven forgå, før det er skjedd alt sammen.” Matt 5,18.

Det bærer galt av sted hvis vi spør med slangen i paradis: Har Gud virkelig sagt alt det Paulus har skrevet i sine brev? Hele skriften fra 1 Mosebok til Johannes åpenbaring er Guds ord. Det ordet bøyer vi oss for, vi diskuterer ikke med det.

Rismyhrs argumentasjon er preget av den historisk kritiske metode. Jeg vil advare mot en slik tilnærming til ordet. Den fører galt av sted. Fruktene av den måte å lese Guds ord på er skremmende.

Det en stor velsignelse at vi har fått Guds ord og at dette Ordet er Sannhet. Vi skal slippe å granske for å finne ut hva som er Guds ord og hva som ikke er det. Hvilke av løftene som gjelder og hvilke som bare er menneskeord. Vi kan stole på at Jesu liv, lidelse, død og oppstandelse gjelder til frelse for hver den som tror. Jesus bekrefter det ved å kalle seg selv både Sannheten og Ordet. ”Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke forgå.” (Luk21,33) Heller ikke ordene om tjenestedeling mellom mann og kvinne.

Kirkefade Augustin har sagt følgende om vår holdning til Ordet: ”Ved inngangen til Skriften er det så lavt at en må bøye seg.” La oss bøye oss i takknemlighet. Vi kan ha full tillit til hele Bibelen.

Ingen kommentarer: