tirsdag 3. januar 2012

Den fagre skatten
Å være frelst, betyr at du eier den største og fagreste skatt som finnes. En skatt så stor at vår forstand ikke kan fatte rekkevidden.

Guds ord sier at evangeliet er denne skatten. Evangeliet er et budskap om et fullført frelsesverk. Alle mennesker med ett unntak, er syndere. Vi står under Guds dom med våre liv, og er på vei mot en evig fortapelse.

Synda er så alvorlig at det finnes ingen utvei for i egen kraft å kunne unngå Guds dom.  Tankelivet er gjennomsyret av synden. Tungen og våre gjerninger er det samme. Selv den beste gjerning jeg har gjort, mangler mye på å holde mål innfor den hellige Gud.

Men en skatt er gitt oss fra himmelens Gud. Han sendte sine egen Sønn til jord. Denne Sønnen, Jesus, ble menneske og var villig til å åpne en frelses vei for syndere.

Han levde et fullkomment liv fra unnfangelse til sin død. Han tenkte aldri en uren tanke. Han elsket alltid Gud av et helt og rent hjerte. Han løy aldri, selv ikke noen hvit løgn. Han hedret sin far og sin mor på fullkomment vis. Han misunte aldri sin neste. Han var fullkommen i tanker ord og gjerninger.

Denne fullkomne mann, som hater synd like sterkt som Gud Fader, var villig til å bli gjort til synd for din og min skyld. Hver eneste av mine synder tok han på seg. Hver eneste av dine synder. Alle Stalins, Hitlers og Maos synder. Alle Davids, Peters og Judas sine synder. Det finnes ikke en eneste synd som ikke ble lagt på Ham.

Den fagre skatten som jeg har fått del i, er at Jesus har gjort en byttehandel med meg. Han har tatt alle mine synder. Ikke ei ble glemt. Alle syndene bar Han til korset og ble rammet av Guds vred i stede for meg. ”Straffen lå på Ham”. ”Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset.” (Kol 2,14)

I bytte for mine synder, gav Jesus meg et fullkomment liv. Hans eget. ”Kristus, vårt liv.” (Kol 3,4). Den herligste byttehandel som gjøres kan! For meg betyr det at jeg har en kvittering som viser at straffen for mine synder er sonet. Jeg har et liv som er hellig, ulastelig og ustraffelig (Kol 1,22) for den tre ganger hellige Gud. Han ser meg i Jesus like rein og fullkommen som Jesus selv er rein.

Derfor er jeg himmelen verdig. Derfor er jeg frelst. Derfor er jeg salig. For alt dette har jeg fått ufortjent og uforskyldt av ren nåde. Fremdeles er jeg en synder i meg selv. Det merker både jeg selv og de jeg omgås så alt for godt, dessverre.

Men jeg har fått et nytt liv som teller for Gud. Der er det ingen som kan anklage meg på et eneste punkt. ”Å kor rik eg er, eg har Jesus.” Denne sannhet gjelder like mye i 2012 som i 2011. For ”Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid.” (Hebr 13,8)
Halleluja!

Ingen kommentarer: