fredag 20. januar 2012

Brytninger i misjonenNylig valgte et medlem av GFs valgnemnd å trekke seg fra nemnda på grunn av noe han oppfattet som uryddighet i organisasjonen.

Mye kunne vært sagt om dette. Jeg vil bare kommentere tre ting helt kort.

1. Det hevdes at den nye ungdomsgenerasjonen i NLM tenker annerledes enn eldre generasjoner, og at de ønsker mer organisatorisk ryddighet. En slik påstand blir alt for unyansert. Den unge generasjon i NLM ser ulikt på mange saker, akkurat som min generasjon gjør. De unge tenker ikke likt. Å ta "ungdommen" til inntekt for et spesielt syn i misjonen blir derfor et overtramp.

2. Vi har dessverre den siste tiden, sett flere eksempler på at misjonsvenner som ikke får det slik de ønsker, trekker seg i protest, for så å gå til media med saken. Dette er en praksis jeg beklager. Vi har lang tradisjon for uenighet om mange saker i NLM. Men hvorfor trekke seg i protest? Hvis saken rammer samvittigheten, kan det være en aktuell handlemåte. Men hvis det angår organisatoriske spørsmål og saker som ikke tvinger en til å handle i strid med sin samvittighet, må det kunne gå an å handle på annet vis.

Noen ganger må vi leve med uenighet, leve med at en er i mindretall. Andre ganger bør uenighet og organisatoriske overtramp tas opp med organ høyere opp i systemet. Hvis alle skulle trekke seg når en opplever krevende saker som går en imot, vil det bli vanskelig å leve sammen i en organisasjon. Det kan dessverre se ut som om en slik framgangsmåte blir brukt som et «maktmiddel» for å få igjennom sitt syn.

3. Et medlem av valgnemnda har valgt å brette ut fortrolige samtaler og vedtak i media. Dette er graverende. Ei valgnemnd og et styre vil bli handlingslammet, hvis en kan risikere at fortrolige opplysninger i ei nemnd eller et styre, står på trykk i avisen dagen etter. At et medlem i valgnemnda avslører hvordan et annet medlem har tenkt og handlet internt, er direkte ufint.

Det blir krevende å fungere i slike styrer, om ikke det blir respektert at det som vi på forhånd er enige om skal være fortrolig, forblir fortrolig. Hvis det er ting som bør følges opp, må dette tas opp internt overfor de personer eller overordnede organ som saken angår.

3 kommentarer:

turid sa...

Er helt enig med deg Ove. Takk for at skriver det mange av oss tenker. turid

Øyvind Tandstad sa...

Helt enig Ove. For å kalle en spade for en spade. Dette var ufint gjort. Øyvind Tandstad

Anonym sa...

Ikke uenig i det du skriver, men når du først kommenterer saken synes jeg det er merkelig at du overhodet ikke berører problematikken ved at HS-medlemmer tar kontakt med valgnemnda i denne fasen og at det tydeligvis lekkes opplysninger om valgnemndas instillinger før de er ferdig med sitt arbeid.