onsdag 4. mai 2011

Valg av åndelige ledere

(Ill. foto. Kretsstyret Namdal og Sør-Helgeland krets)

Det nærer seg tid for valg til regionenes styrer. Når misjonsfolket skal velge sine ledere er det mange ting å ta i betraktning.


Under følger noen råd som vi gjør vel i å lytte til.

"Læretukt og vakt om den rette lære er en viktig del av organisasjonens ansikt utad. Derfor kan ingen betros lederansvar og forkynneroppdrag i NLM dersom de ikke står klart på Skriftens og bekjennelsens grunn." (HS i "Veien fram" s.183)

"Ved val av styre bør ein velje personar som i størst mogleg grad identifisere seg med det grunnsyn og den ideologi som Misjonssambandet står for." (Håndbok for foreningsledere s.5.4 pkt. B)

"Forpliktelsen på Skriften medfører at vi også som en kristen organisasjon må si et myndig nei til dem som lærer i strid med den - enten de opptrer innen våre egne rekker eller utenfor." (HS i "Vår holdning til Bibelen" s.26)

"Den karismatiske bevegelse skaper bare ytterligere uklarhet i norsk kirkeliv, hvor sikten er dårlig nok fra før......
Vi ønsker nemlig ikke at folk skal komme inn i våre foreninger og forsamlinger og forsøke å innføre en teologi som vi kjenner oss fremmed overfor og som vi ikke helt og fullt får til å harmonere med Bibelen." (Egil Grandhagen i Dagen 02.06.80)

"Bibelen taler klart om tjenestedeling mellom menn og kvinner i den kristne menighet, og...ansatte må forplikte seg på dette grunnprinsipp." (GF i NLM,Bergen 1991)

”Det er ikke rett at en som gifter seg igjen etter en skilsmisse, eller som er gift med en fraskilt, skal inneha lederoppgaver i den kristne forsamlingen.” (Ekteskapet – Guds gode skaperordning GF i NLM, Lillehammer 1994)

1 kommentar:

Anonym sa...

Godt og vel dette, men hvor har vi
disse personene med slike egenskaper i dag??
Vi er som får uten hyrder...