lørdag 7. august 2021

Veien til himmelen


Da Ryfast tunnelene ble åpnet i april 2020, var det planen at statsråden skulle komme til Stavanger og klippe snora, for å åpne den etterlengtede fastlandsforbindelsen. 

På grunn av pandemien, skjedde snorklippingen digitalt fra statsrådens kontor i Oslo. For 2000 år siden var det også en ny vei som ble åpnet. Gud selv sto for «snorklippingen», ved at forhenget i tempelet revnet ovenfra og ned. Den nye veien fører til himmelen, og ble åpnet da Jesus hadde sonet for verdens synder på korset. Den lille Bibel sier det slik: «For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.» (Joh 3:16) Apostelen Tomas spurte Jesus om denne veien, og fikk et klart svar: «Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» (Joh 14:6)

(Ord til ettertanke i Strandbuen 06.08.2021)Ingen kommentarer: