søndag 15. august 2021

Har du sett det?


Vekkelsestidene hadde noen egne uttrykk. «Har du sett det?», er ett av dem. Ett annet er «Har du kommet igjønå?»

Vekkelse er ikke noe gammeldags, noe som er gått ut på dato for noen 10-år siden. Vekkelse er en åndelig tilstand alle kristne må leve i. Min gamle bibelskolelærer Johannes Eiken, sa ofte til ungdommene: «Det finnes ingen annen kristendom enn vekkelseskristendom». Den som er frelst må være åndelig våken. Er du ikke det, har du falt i søvn. Blir du ikke da vakt opp, vil du falle ifra troen.

Vekkelse er også brukt som benevnelse på en åndssituasjon der mange kristne blir vakt fra sin åndelige søvn, og mange ufrelste tar imot Jesus som sin frelser. Slike vekkelser har det vært mange av i Norge de siste 200 år, men nå er det dessverre lenge siden. Kanskje sier det noe om den åndelige situasjonen i landet vårt. Holder vi som er kristne på å sovne?

Har du sett det? Slik spurte mange før. Kanskje var det spesielt nyomvendte og ungdom som hadde vokst opp i en kristen heim som fikk dette spørsmålet. Du når ikke himmelen ved å vokse opp i en kristen heim. Du når heller ikke himmelen ved å ha en ytre bekjennelse. Begge disse ting er en stor rikdom og velsignelse. Men det avgjørende er om du har sett deg fri i evangeliet. At du har sett at du er en synder, som er fortapt uten nåden fra Jesus. At du har kommet gjennom fra åndelig død til evig liv i Gud.

Det må du se, du som har vokst opp i en kristen heim og lever i di barnetro. Har frelsen blitt din hjertesak, eller er det kun en teori i et godt miljø? Jesus er mektig til å bevare et døpt barn gjennom barne- og ungdomstiden. Men du må bli vakt opp, så du ser at det var for deg Jesus døde. For dine synder. Og i den vekkelsen må du leve hele livet. «Å tenk at det var for meg, at Kristus på krossen hang.»

Noen som har levd et liv uten Gud, får høre evangeliet forkynt og bekjenner at de vil tro. Du tar en god beslutning, som det gjør! Du begynner å gå på bedehuset og høre forkynnelse. Du går til nattverd, er med i tjenesten i forsamlingen og gir av dine penger til misjonen. Det er stort, men har du «kommet igjønå»? Har du fått sett at dine synder er et opprør mot Gud, og at «det eneste håp som jeg eier, det har jeg o Jesus i deg?

Jesu sier noen veldig alvorlige ord i Mat 7 og Luk 13. Der forteller han om hva som skal skje på den siste store dag. Da skal mange komme til himmelporten og fortelle om hvor flittige de var til å gå til nattverd. De var faste på møtene, de hadde gjort tegn og under. Men Jesus ber dem gå bort, for han kjenner dem ikke. De hadde levd i det kristne miljøet som om de var kristne, men de kjente ikke Jesus. Bibelen sier at det skal være mange slike i de kristne forsamlingene i de siste tider. Hvordan er det med deg?


Når du hører et slikt budskap, tenker du gjerne som de fleste andre, at nå må jeg skjerpe meg. Men ingen blir frelst ved å ta seg sammen. Kristendom er ikke å få det til, men kristendom er å få. «For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke av dere selv, det er en Guds gave.» (Ef 2,8). Frelsen ble ferdig på Golgata. Det er ikke noe som står igjen som du må gjøre. «Det alt er ferdig eg skal inkje gjera, men bare kvila i det du har sagt». Har du sett det? Er det blitt ditt? Har Den Hellige Ånd fått vist deg at «det enda som bär, när allting annat vacklar, det är Guds nåd og Guds barmhärtighet»?
3 kommentarer:

Unknown sa...

Ja og Amen til dette. Det er ikke bare livsfarlig å leve i et bedrag, for det gjelder mye mer enn livet her. Det som er så alvorlig, er at dette avgjør hvor du skal være i evigheten - i Himmelen eller i Helvete. Derfor er det så avgjørende viktig å få sett seg frelst og fri i det som Jesus har gjort.

Anonym sa...

Hvor står det i Bibelen at en må "SE DET" for å være rett omvendt...

Ove Sandvik sa...

Uttrykket «Har du sett det» er antakelig hentet fra døperen Johannes sitt vitnesbyrd i Joh 1,34: «Og jeg har sett det…». Det står ikke direkte sitert at «du må ha sett det, for å være rett omvendt», men saken står. Frelsen er 100% Jesu verk. Vi får den uten noen prestasjon fra vår side. Når du som voksen blir frelst, blir du som en synder «født på nytt». Syndene blir tilgitt og du får en fullkommen rettferdighet i Jesus. Da gjør du en erfaring, du får se, at frelsen er også for deg, ikke bare for alle andre. Kristendom er liv, ikke bare en teori. Mange skal komme på den siste dag med et ytre kristenliv og teoretisk kunnskap om kristendommen, uten å være født på nytt. De møter ei stengt himmeldør. De hadde nok mye kristen teori, men kjente ikke Jesus. De hadde ikke sett at de var fortapt, uten Jesu frelsesverk. «Den som har Sønnen, har livet. Den som ikke har Sønnen har ikke livet.» Job hadde sett det: «Men jeg, jeg vet at min gjenløser lever!» (Job 17), Asaf hadde sett det: «Men jeg blir alltid hos deg, du har grepet min høyre hånd.» (Salme 323) David hadde sett det: «Min sjel lov Herren.. Han som forlater all min misgjerning» (Salme 103,3). Den blinde hadde sett det: «Ett vet jeg, at jeg som var blind, nå ser!.. Jeg tror Herre!» (Joh 9,25+38) Paulus hadde sett det: «For jeg vet hvem jeg tror på» (2 Tim 1,12)