mandag 28. juni 2021

«Det gamle ærverdige kors»

Nells og Ingeborg Kristine Torstenson. Bak sønnen Nicolai og ukjent dame.
(foto: Greipsland)

I bestestua på en norskamerikansk farm i Wisconsin satt predikanten i Metodistkirken, George Bennard, og noterte ivrig på en lapp. Da dagen var over, var en ny sang født. En sang som skulle bli kjent over hele verden.

Hvem var denne Georg Bennard og hvem var hans vertskap på farmen i byen Sturgeon Bay på ei halvøy i Lake Michigan?

George Bennard

George Bennard ble født 4. februar 1873 i byen Youngstown i staten Ohio. De fleste mennene i denne byen hadde sitt arbeid innen jernproduksjon og kulldrift. Noen få år etter at George ble født, flyttet familien hans til Albia og senere Lucas, begge byer i Iowa. Georg kjente tidlig på et kall til å bli forkynner, men da faren hans døde brått, måtte han ta et annet arbeid for å forsørge søstrene og mor hans.

George Bennard (foto zianet.com)

Etter at George ble gift, kunne endelig kallet til å forkynne Guds ord realiseres. Han ble aktiv i Frelsesarmeen, hvor han og kona raskt steg i gradene. Etter noen år, forlot de Frelsesarmeen og ble medlemmer i Metodistkirken. Her var han prest, men reiste også som evangelist i store deler av USA og i Canada. Samtidig med at han forkynte Guds ord, var han også en anerkjent salmeforfatter. George og familien bodde i statene Wisconsin og Michigan. Som pensjonist slo han seg ned i Reed City, Michigan, hvor han også døde 10. oktober 1958, 85 år gammel.

29. desember 1912 startet George Bennard en møteserie i Friends Church i Sturgeon Bay. Møteserien varte til 12. januar 1913. Friends Church kalles i Norge for Vennens samfunn eller Kvekerne. En av grunnleggerne av denne kirken i Sturgeon Bay var Nells Torstenson. George bodde hos Nells sin sønn Nicolai og hans familie under denne møteserien. Nicolai og kona Alice (f. Olsen) hadde åtte barn, og datteren Pearl var organist i kirken under møteserien. Tidligere på høsten 1912, hadde George skrevet et sangvers. Nå ville han gjøre sangen ferdig med flere vers, og en godt sangbar melodi. Kanskje kom organist Pearl med gode innspill til melodien?

Sturgeon Bay markert med rød dråpe. (kart googlemaps.com)

På avslutningsdagen på møteserien, kunne George Bennard presentere sin nye sang for første gang. Sangen kalte han «The Old Rugged Cross», som på norsk heter «Det gamle ærverdige kors» eller «I det fjerne jeg skuer et underfullt syn». En mer formell urfremføring skjedde 7. juni 1913, med ei gruppe på fem sangere, akkompagnert av en gitar. Sangen ble publisert i 1915.

I George Bennards forkynnelse var alltid korset sentralt. Han var opptatt av korset i Guds frelsesplan, og det var mens han arbeidet med dette, at han skrev denne sangen. Han sa selv om sangen: «Det var som jeg fikk en åpenbaring: Kristus og korset kan ikke sees adskilt fra hverandre.» Her er tekst og arrangement på engelsk, og deretter norsk tekst, fritt omsatt av Carl Hanson i 1920:


Vertskap med røtter fra Jørpeland

Hvem var så vertskapet til George Bennard i Sturgeon Bay? Det var som nevnt Nicolai og Alice Torstenson og deres åtte barn. Nicolai var sønn av Nells og Ingeborg Kristina Torstenson. Nells het opprinnelig Nils, og ble født på garden Torsnes ved Refsvatnet, like ved Preikestolhytta i Strand kommune. Han ble født 24. mai 1818 og flyttet som ungdom til Stavanger for å finne arbeid. Her ble han gift med Ingeborg Kristine Ommundsdatter Gilja i 1843. Hun var tre år eldre enn Nils. De fikk fem barn: Mary, Thomas, Nicolai, Christina og Hanna.

Organist Pearl Torstenson Berg (foto familysearch.org)

I juni 1850 emigrerte familien til Amerika. Her slo de seg ned i Sturgeon Bey i Door County i staten Wisconsin. I tillegg til å være farmer, var han også tømmermann og snekker. Nils var med å starte Moravian Church of Sturgon Bay, ei kirke tilknyttet brødremenigheten. Kanskje hadde han hatt kontakt med brødrevennene i Stavanger før han reiste til USA? Etter noen år i denne kirken, begynte han å reagere på enkelte forhold i kirken. Han valgte derfor å bryte ut, og startet ei ny kirke tilknyttet kvekerne, Friend`s Church.

Barnebarnet, Pearl (1895-1963), som var organist i Friend`s Church, ble gift med Harry Gustav Berg (1894-1966). Ingeborg Kristina døde før år 1900. Etter at Nils var blitt enkemann, flyttet han inn hos sønnen Nicolai, kona Alice og de åtte barna deres. Han døde 17. april 1903.

 

Kilder

Jan Alsvik: Folk i Strand (1995)

Gunnar Holt: Sangen om korset (Bibelsk Tro 2 2016)

Torbjørn Greipsland: Verdenskjent sang skrevet hos Strand-emigranter (Strandbuen 20.09.2013)

Town of STURGEON BAY

http://genealogytrails.com/wis/door/bios.htm

wikipedia

Ingen kommentarer: