torsdag 24. juni 2021

Strand kommune og Pride

Jørpeland i Strand kommune. (foto: Strand kommune)

Strand kommune har vedtatt å invitere Pride og Rosa kompetanse til å undervise lærere ved kommunens ungdomsskoler i deres ideologi. Kommunen vil også flagge med regnbueflagget. Jeg har skrevet følgende leserinnlegg om dette til Strandbuen:

Det var trist å lese i Strandbuen 23. juni, om flertallet i kommunestyret i Strand som åpner opp for Pride-bevegelsens rosa kompetanse inn i ungdomsskolene. Det er underlig at de partier som kjemper mest innbitt for fellesskolens ideal, der alle skal finne seg til rette, nå heiser flagg for en antikristelig og etter mitt syn intolerant organisasjon. Rosa kompetanse skal nå inviteres til de offentlige ungdomsskolene, for å gi skolens ansatte opplæring i sin ideologi. Og kommunen flagger for denne ideologien. Takk til FrP og KrF som våget å heve sin mot-røst.

Først vil jeg sterkt advare mot all form for hets, trakassering og mobbing. Enten det gjelder seksuell legning, livssyn, hudfarge eller hva det måtte være. Alle mennesker er likeverdige og skal oppleve toleranse for sin tro og overbevisning. I en debatt om et sårbart tema som dette, er det veldig viktig å skille mellom sak og person. Men jeg ønsker å heve min røst, når et stort flertall i kommunestyret med ordføreren i spissen, lar en ideologi som jeg mener er destruktiv for samfunnet, få forme undervisningen på ungdomsskolene.

Hva står så Pride-bevegelsen for. Her er noen eksempel. De vil innføre flere enn to kjønn, selv om naturen selv sier at det kun er to. De vil fjerne sexkjøpsloven. De er for polygami. De forkynner for barn og unge at de kan være «født i feil kropp», istedenfor å hjelpe dem til å bli trygg i sin identitet med det kjønn de er født. Kjønn bestemmes av følelser, ikke av biologi. Samfunnet må derfor allerede for unge ungdommer, legge til rette for store kjønnsskifte-inngrep. De vil oppløse mor-far-barn relasjonens unike betydning. (Opplysninger i hovedsak fra stiftelsen MorFarBarn). Etter mitt syn er denne ideologien både ødeleggende for barns helse og samfunnsoppløsende.

Jeg tror på Gud Fader, himmelens og jorden skaper. Jeg tror at skaperens gode «bruksanvisning» for et godt liv, er det beste for hans skapning. En ideologi som vil oppløse familien mor-far-barn, er ødeleggende for både helse og samfunn. Guds ti bud er derimot gitt som et vern for mennesket, som er Guds dyrebare skapning. Derfor kommunestyrepolitikere, det er ingen skam å snu!

Mens Strand kommune uttrykte ønske om at julestjerna formet som Davidstjerne
skulle fjernes fra Jørpelandsholmen fordi den skulle være kontroversiell, vedtar
kommunen selv å flagge med regnbueflagget, som jo er minst like splittende i folket.

3 kommentarer:

Storstrand sa...

Velskrevet.
Anbefaler folk å lese boken "Lyserøde Hakekors" for dyptpløyende informasjon om homopropaganda.
Boken ligger på nett til fri nedlasting.
Hvis ikke kan man spørre meg.

Unknown sa...

Takk, Ove, for at du tør å være talerør for Bibelen=Guds sannhet og undervisning. Jeg er så enig med deg i dine betraktninger. Og at Guds ordninger er det beste for menneskene, er der ingen tvil om - det viser både erfaringen og historien.
Vi får fortsette å be om vekkelse over det norske folk.

Anonym sa...

Dette er trist lesestoff. Jeg håpet egentlig på at folk har kommet forbi dette tullet med å blande religion inn i utdanning og regjering. Det er helt greit at du ikke er trygg nok på din egen seksualitet til at du ikke vil være me på slik. Det som derimot ikke er greit er å tro at gud er svaret på noe som helst for folk som ikke tror på en skaper. Det er ikke uten grunn at selvmords statistikken er sky høy blant transeksuele sammenlignet med resten av folket. Og det å fremmedgjøre dem og holde slikt ute av skolen hjelper ikke i det heletatt. Håper en dag at du klarer å se forbi hatet og/eller frykten, å se at hva andre gjør meg sin kropp faktisk ikke angår deg på noen måte.