fredag 19. april 2019

Langfredag – Det er fullbraktLangfredag følger vi Jesus i bønnekampen i Getsamane. Forhør og tortur hos yppersteprester, Herodes og Pilatus.

Fra Pilatus ble Jesus ført til Golgata. Han bar tornekrone på hode. Han måtte selv bære sitt kors så lenge han maktet. På Golgata spikret de han til korset og korsfestet han mellom to røvere. Tenk Jesus som var hellig, rein, uten synd, fullkommen kjærlighet, måtte lide denne grusomme død.

Det var likevel ikke smertene som var verst. Han som ikke visst av synd, var gjort til synd. Han ble forlatt av sin egen far. Ja, det behaget Herren å knuse han. «Guds vredesskål du tømte ut, så dyrekjøpt er jeg Hans brud.»  «Å, la aldri noensinne korsets tre deg gå av minne, som deg frelsens fyrste bar. Men la kors og død og smerte tale rope i mitt hjerte hva min frelse kostet har.»

Det var en ufattelig høy pris som måtte til for at du og jeg kan få frelsen gratis av bare nåde. Når jeg tenker på at det var mi synd som førte Jesus til Golgata, skulle det føre til en hellig redsel for å synde mot Jesus. Og ei bønn til han om å få nåde til å leve et liv verdig det kall vi er kallet til.


Midt i denne Jesu kamp, har han også omsorg for sin egen mor. Nå kunne han ikke lenger ta seg av Maria. Derfor påla han Johannes å ta henne til seg som sin egen mor. Jesus sa om seg selv at han ikke var kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene. Han gjorde det til det siste. Og han er likedan i dag. Vi har så ofte fokus på at vi skal tjene Jesus. Det er viktig. Han har bedt oss bringe evangeliet til verdens ender. Men du må ikke glemme at Jesus først og fremst ønsker å tjene deg! Han vil ha deg heim til himmelen. For å nå dette målet trenger du å bli betjent av han. I Ordet, forkynnelsen, bønn og nattverd. «Og av sine veldige evige skatter, han giver og giver og giver igjen.»
   
Før Jesus døde, ropte han ut disse herlige ord: Det er fullbrakt. Kan det tenkes noen herligere ord. Jesus, sann Gud og sant menneske hadde gått på jord i 33 år. Han hadde levd et fullkomment liv, han var prøvd i alt på samme måte som du og jeg, men uten synd. Så ble all verdens synd lagt på han. Han bar dem i lydighet til korset hvor Guds vred rammet han i stedet for deg og meg. Og nå var alt dette fullført. Oppdraget var utført, himmelveien er åpnet!!
   
Hør det du som sliter med din frelsesvisshet. På Golgata ble frelsesverket fullkomment ferdig. Du er for sent ute om du vil prøve å prestere noe selv til din frelse.  Gjelden er betalt. Det eneste som nå teller for Gud i vår frelses sak, er Jesu blod som rant for oss på Golgata og hans fullkomne liv som vi får tilregnet.

Når så Jesus ble reist opp igjen av graven tredje dagen, beviser det at det ikke var noen bedrager som hang på korset. Gud sa at den som synder skal dø. Jesus gjorde ikke noen synd. Han hadde derfor rett til å leve. Derfor kunne ikke døden holde på han. Han hadde også betalt for all verdens synder, derfor bevitner oppstandelsen at ingen synd var glemt.

«Å, la aldri noensinne Korsets tre meg gå av minne, Som deg, frelsens fyrste bar! Men la kors og død og smerte Tale, rope i mitt hjerte Hva min frelse kostet har!»

Ingen kommentarer: