lørdag 4. juli 2015

Kom for alt er ferdig


 
Hvis Jesus kommer igjen i dag, blir du med Han til himmelen? Eller vil du da være fortapt? Jesus innbyr i dag og sier: Kom, for alt er ferdig!

En av lignelsene i Guds ord, formidler denne innbydelsen fra Jesus på en flott måte. I Luk 14,16-24 står lignelsen om det store gjestebud. Her innbys alle til fest, men mange tok ikke imot innbydelsen. Stadig nye fikk invitasjon, helt til festsalen var full.

Det store gjestebud
«Da tiden for gjestebudet var inne, sendte han sin tjener for å si til de innbudte: Kom, for nå er det ferdig.» (Luk 14:17)

Jeg synes innbydelsen er så fantastisk: Kom for nå er det ferdig! Hva er det som er ferdig og som du og jeg innbys til? Vi ser det i påskens store hendelser. I Getsemane kom forræderen Judas i spissen for soldatene og yppersteprestenes tjenere. De skulle arrestere Jesus. Men da tok Jesus selv ordet og sa: «Er det meg dere leter etter, så la disse gå!» (Joh 18,8) Hele Jesus verk på jord uttrykkes i dette: Ta meg, la disse gå! Til sin Far sier han: La din vrede over synden ramme meg, og la disse gå fri! Han som er syndfri tar dommen, du som er skyldig får gå fri!

Det står så fint i en sang: «Å, tenk at det var for meg at kristus på krossen hang. No ser eg den livsens veg, no syng eg den nye song. Ein fallande, feilande syndetræl då føddeste på ny ved Guds kjærleiks eld.» (SB 292 v1)

Vi ser det også så klart hos profeten Jesaja: «Du har bare trettet meg med dine synder, og voldt meg møye med dine misgjerninger. Jeg, jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke i hu. (Jes 43:24-24) Det var for deg!

Jesus måtte gjennom lidelse, forhør, tortur og til slutt korsfestelse. Og der på korset ropte han ut de herlige ord: «Det er fullbrakt!» Jesu oppgave på jord er fullført. Frelsesveien er åpnet ved Jesu eget dyre blod. Og denne seier ble bekreftet påskemorgen ved at Jesus sto opp av grava!

Dette frelsesverk er ferdig. Derfor er det så om å gjøre for Jesus å nå ut med innbydelsen til den frelse han har fullført. «Kom, for nå er det ferdig!» Du får hele frelsen ufortjent av nåde. Guds ord sier at alle mennesker er på vei mot den evige fortapelse. Den veien trenger vi ikke vite om. Den er så brei at alle som ikke ved et Jesu under er plassert på himmeleveien, de havner i helvetes gru.

Det er dette som smertet Jesus slik at han var villig til å gå denne tunge vei til korset. Han elsket deg så høyt at han villig til selv å dø for å frelse deg. Derfor innbyr han også i dag: Kom for alt er ferdig!

 
De mange unnskyldninger
Det er så ufattelig trist å lese hvordan menneskene tar imot innbydelsen. De aller fleste sier nei! Noen sier: Ikke enda, det passer bedre senere, når jeg blir eldre, når jeg skal dø! Her i Norge har velstanden ført til at de fleste mener de ikke har behov for noen frelser. Så vender de Gud ryggen, eller lager seg en Gud i sitt eget bilde. En Gud som tilfredsstiller egne behov.

Ei kristen vise sier det like: «Nei, ikke ennu sa en liten gutt, når jeg blir voksen skal jeg meg omvende!...." Gutten ble voksen, men utsatte avgjørelsen til han ble eldre. Til slutt var det for sent. Det er mange med denne. De hører Guds kall, men forherder sitt hjerte. Bibelen sier at om du i dag hører hans røst, så forherd ikke hjertet ditt. Ingen av oss vet om vi får morgendagen, derfor må du få orden på din sak med Gud i dag, om du ikke er frelst!

Fest i himmelen
Det er en fantastisk fest du innbys til. En evig himmel sammen med Jesus og hans menighet. Apostelen Johannes fikk se like inn i himmelen, og han skildrer så fint det han så:

«Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var veket bort, og havet er ikke mer. Og jeg så den hellige stad, det nye Jerusalem, stige ned ut av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som er prydet for sin brudgom. Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa: Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine skal være mer. For de første ting er veket bort. Og han som satt på tronen sa: Se, jeg gjør alle ting nye!» (Åp 21:1-5a)

Dette skulle oppmuntre oss hører Jesus til. Min framtidsdag er lys og lang.. Vi har det beste igjen. Dagene her på jord er ikke alltid like lette, mange opplever sykdom, ensomhet, sorg og savn. Men husk at kun om en kort tid så er vi framme. Det skal du få glede deg over. Tenk og få være en evighet sammen med Jesus i himmelen og ha det evig godt. «Tenk for en jubel, når alle frelste er berget i havn!»

 
Du er innbudt
Selv om mange sa nei til innbydelsen, gav ikke Jesus opp. Han sa til sine tjenere at de på ny skulle gå ut og innby, «for det er enda rom!»

På et møte jeg var på et sted i Norge, var det en godt voksen mann som tok ordet. Han var da på et evangeliesenter. Han vitnet om at han hadde hatt store alkoholproblemer, men hadde klart så noenlunde jobben sin som søppelkjører. En dag han tømte en søppeldunk, så han ei fin bok blant søppelet. -Denne er for fin til å kastes, tenkte han og tok boka med seg heim. Det viste seg å være en ny bibel. Han begynte å lese i bibelen, og leste seg frelst. Nå var han så jublende glad og vitnet for oss andre om hvordan Jesus fant han, og frelste han fra hans synder, og hadde gjort livet hans nytt.

Da var det enda en som hadde fått et rom i himmelen. Og innbydelsen gjelder enda. Det er enda rom, Jes1,18: «Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull.”

 
 
(Andakt på basar på Øie bedehus, Kvinesdal 17.10.2014)

Ingen kommentarer: