tirsdag 14. juli 2015

GF 2015


 
NLMs generalforsamling 2015 er vel i havn. Ei festuke med forkynnelse, saksbehandling og vennetreff. Her er mye å glede seg over.

I de fleste bygder og byer hvor NLM har en eller flere foreninger, er det få som samles om Guds ord. Det er derfor en inspirasjon når disse mange småflokkene samles, og blir til 4-5000 misjonsvenner. Personlig har jeg bodd mange steder i landet, og en GF betyr derfor mye gjensynsglede.

Høydepunkt
Årets høydepunkt for meg var avslutningsmøtet med misjonærinnvielse. Her fikk vi lytte til sentral, sjelesørgerisk og vekkende forkynnelse av vår generalsekretær. Vi fikk mat for vår sjel. Det er også stor høytid å få være med å innvie nye misjonærer til tjeneste.

Knut Kåre Kirkholm holdt to gode bibeltimer
 
En annen gledelig ting ved årets GF var fellessang utvalget. De senere år har det vært lite sang fra Sangboken. Det har helst vært nye sanger med vanskelig tone, som har ført til dårlig fellessang. I år var hovedvekten sanger fra Sangboken, ispedd noen nyere sanger. Mange av oss synes nok at musikken til tider var over grensen høy, men også dette var forbedret i forhold til tidligere GFer.

Forhandlinger
Forhandlingen gikk i en god og broderlig tone. Det var sakene som var i sentrum, ikke personer. Jeg er glad for at det ble vedtatt ikke å behandle endring av §2 i grunnreglene, og at stemmerettsaldere forble uendret.

Misjonsfolket gav mye penger til misjonen
 
I saken om opprettelsen av et kirkesamfunnsregister, stemt jeg for noe jeg egentlig er imot. Dette av hensyn til de som kjenner et sterkt behov for å tilhøre et kirkesamfunn. Personlig er jeg utmeldt av Den norske kirke for flere år siden, og har ikke planer foreløpig å melde meg inn i dette nye registeret. For meg er det avgjørende å være innskrevet i Livets bok, og så er jeg ellers medlem av foreninger lokalt. Et kirkesamfunnsregister synes jeg er overflødig, men har respekt for at andre tenker annerledes.

Praktisk arrangement
Jeg tror ikke jeg noen gang har fått så mange tilfredse tilbakemeldinger på det praktiske ved arrangementet. Det var ikke mulig å finne mye som kunne vært gjort annerledes. Her fortjener de om lag 1000 frivillige medarbeiderne er stor og varm takk.

Venner og kollegaer, Øystein Meling og Dagfinn Meltveit
 
Ting å tenke på
Med et slikt stort arrangement, er det alltid noe som kunne vært annerledes. Jeg vil ikke utbrodere det, men nevner bar i stikkords form.

-Det må gjøres et langt grundigere forarbeid før sangkrefter og talere spørres om å delta på vårt største og mest profilerende arrangement.

-Vi må være bevisst på at forkynnelsen på kveldsmøtene må være vekkende og sentral evangelisk, med «Ordet om korset» i sentrum.

-De sener GFer har møteledelsen vært mer konferansier enn møteleder, noe som har vært uheldig. Dette var noe forbedret i år, men enda gjenstår mye.

-GF var i år utvidet med en dag. Dette blir etter min mening for mye. Vi må vurdere å gå tilbake til oppstart onsdag og la GF være mer et stevne enn en festival.

Kjekt å treffe venner fra Finnsnes og Stjørdal/Mongolia som
jeg ble kjent med i Namsos

NLM Ung
Samtidig med årets GF hadde NLM Ung sitt landsmøte. Jeg fikk være med på deler av dette, og det var GFs andre store høydepunkt. Det varmet å høre intervju med ungdommer som brenner for å vinne nye for Jesus, som er villig til å flytte på seg, og ikke minst; som er villig til å gå sammen med eldre misjonsvenner.

Det var gripende å merke trangen blant de unge etter å gå sammen med alle generasjoner, mens opprørstonen nesten var borte. NLM Ungs framlegg til samtale og selve samtalen, grep hjertet mitt og alle jeg snakket med som deltok.

2 kommentarer:

Fredrik S. sa...

Takk for fin oppsummering og refleksjon. Selv om jeg ikke deltok på årets GF er jeg enig i det du skriver, som jeg har forutsetning for å være enig/uenig i.

Anonym sa...

Ove, dette var vel i overkant positivt? Ole Os problematiserer bibelteksten og spør om det er sannhet eller myte, men haller til at han tror ikke det er eventyr og avslutter med å si at han ikke vil si mere om det...
Det stilles spørsmål ved fortapelsen på et ungdomsmøte.... vel reageres det i etterkant, men allikevel, skaden er skjedd...
Slettahjell får ikke holde konsert på NLMs GF 7 juli, men var hjertelig velkommen på NLMs bibelcamp på Fangekasa 4 juli....
Hva er det som skjer???