onsdag 24. juni 2015

Takk til hovedstyret


NLMs hovedstyre 2012-2015
 
NLMs hovedstyre har trukket fra programmet en av sangerne som var satt opp på årets generalforsamling. Det fortjener de takk for.

Denne sangeren sto nylig fram i Dagsrevyen på NRK og sa at hun ønsket full åpenhet for homofilt samlevende i kirken. Hun, Bjørn Eidsvåg og flere andre artister skal gi ut ei plate til støtte for liberalisering av kirken.

Guds ord taler klart og utvetydig om at det er synd for to av samme kjønn å leve sammen seksuelt. Fordi Guds ord sier det slik, ønsker vi i NLM å si det samme i forkynnelse og veiledning. Det får også konsekvenser for hvem vi kan bruke på våre samlinger. Ikke bare som forkynnere, men også som sangere.

Vi har ikke mulighet til, eller ønske om å kontrollere hva hver sanger eller hvert enkelt medlem i kor og musikklag mener i ulike teologiske spørsmål. Men når en sanger aktivt går ut og forkynner vrang lære, utelukker han/hun seg selv for tillit i våre forsamlinger.

Det var derfor gledelig og nødvendig at HS reagerte umiddelbart etter dette innslaget i Dagsrevyen, og trakk vedkommende fra programmet. Hjertelig takk for klar tale og klar bekjennelse.

Nå er det ikke første gangen dette skjer i vår organisasjon. I 2011 trakk Region Øst en annen artist fra sitt regionårsmøteprogram med samme begrunnelse som nå. Dette burde lære oss å være mer bevisst på hvem vi spør til våre arrangement og møter. Dette gjelder ikke minst på våre profilerende stormøter.

Sangen i Guds forsamling er ikke underholdning. Den er forkynnelse og vitnesbyrd. Da må teksten ha et klart bibelsk innhold og musikken må støtte under teksten. Da, som ellers, betyr det også at ikke livet og læren til den den som synger, slår i hel budskapet i sangen.Ingen kommentarer: