onsdag 10. september 2014

Guds redningsaksjon

(Illustrasjon fra internett)

Hvorfor står Jesus med de utstrakte naglemerka hendene og vil frelse deg og meg. Jo, for det har skjedd en katastrofe i menneskeheten.

Mennesket var skapt hellige, reine og fullkomne. Vi var tenkt å tilbringe evigheten sammen med Jesus. Men vår store ulykke er at synden er kommet inn i verden og i ditt og mitt liv. Dermed er himmelen stengt. For intet urent passer i himmelen. Om din og min gamle natur sier skriften:

Men kjødets gjerninger er åpenbare, såsom: utukt, urenhet, skamløshet, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, kiv, avind, vrede, stridigheter, tvedrakt, partier, misunnelse, mord, drikk, svir og annet slikt; om dette sier jeg dere forut, likesom jeg og forut har sagt, at de som gjør slikt, skal ikke arve Guds rike. Gal 5,19-21

Heldigvis får ikke synden så ofte konkrete utslag, men alt dette er en del av min og din gamle natur. Og jeg kjenner dessverre så alt for vel til den i mitt liv. Hvorfor er det så farlig?

For så mange som holder sig til lov-gjerninger, er under forbannelse; for det er skrevet: Forbannet er hver den som ikke blir ved i alt som er skrevet i lovens bok, så han gjør det! Gal 3,10

Har du bare gjort eller tenkt ei eneste synd, er du uten mulighet til å frelse deg selv. Har du ikke holdt alt som står skrevet i loven, er du fortapt.

Men så står likevel Jesus der med sine utstrakte hender og tilbyr deg frelse og evig liv. Hvorfor? Jesaja fikk forkynne dette budskapet så klart:

Jeg, jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke i hu. Jes 43,25

Jesus har selv tatt straffen og dommen for dine synder. Han har levd et liv der han gjorde, tenkte og sa alt uten å synde. Denne frelse som ble fullbrakt på korset, vil Jesus gi deg ufortjent, gratis av nåde.

Og der er nåde nok. «Min nåde er nok for deg», du som leser dette. Du må ikke tenke smått om nåden. Vi tenker så ofte at det kun er nåde nok til at jeg så vidt kommer heim til himmelen. Som en bensintank som holder på å gå tom, men det er akkurat nok til neste bensinstasjon.

Nei, nåden er ikke nok på den måten, Nåden er alt! «Du får dobbelt for alle dine synder» Det er «Nåde over nåde». «Du står i nåde», er noen av bildene Bibelen bruker om den overflod av tilgivelse og nåde der er hos Jesus.

Og Gud er mektig til å gi dere all nåde i rikelig mål, for at dere alltid i alle ting kan ha alt det dere trenger til, og slik rikelig kan gjøre all god gjerning, 2 Kor 9,8

Om du som leser dette ikke er frelst, vil jeg oppfordre så sterkt jeg kan: Ta imot Jesus nå! Han kommer snart igjen, og da er det for sent. «I dag er nådens tid. I dag er Gud og finne.»


Ingen kommentarer: