onsdag 3. september 2014

Jesus er veien til himmelen


Blir alle frelst til slutt? Prest Ola Døhl forkynner dette falske budskapet i et intervju med Utsyn 29.08.2014. Bibelen taler helt annerledes.

Følgende innlegg ble først publisert ved årsskiftet 2012/2013:

Når det gjelder utgangen på livet for oss mennesker, er Bibelens tale klar. Det er kun to steder hvor menneskene skal tilbringe evigheten, enten i himmelen eller i helvete.

Den som har Sønnen, har livet. Den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet. 1 Joh 5,12

Bibelens tale om helvete er veldig alvorlig. "Evig pine" (Mat 25,46), "Ildsjøen" (Åp 20,15) og "Den evige ild" (Mat 25,41) er Ordets beskrivelse av dette sted som var laget som straffested for djevelen og hans engler.

Å for et alvor! En evighet uten Jesus i evig pine for den som ikke har tatt imot Jesus som sin frelser. Dette skulle mane oss til iver i bønn og tjeneste for sjelers frelse. Ikke for å skremme folk med fortapelsen, men for å nå ut med det herlige evangelium at det er ordnet med en frelse for fortapte syndere.

Og dette er det herlige budskap vi skal få gå med også i 2013: "Den som har Sønnen, har livet." Jesus har sagt oss så tydelig det går an: Han har sonet synda, Han har levd et fullkomment liv i vårt sted. Alt er ferdig, frelsen mottas av nåde ved tro. ”Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord.” Rom10,17

Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.  Vi fór alle vill som får, vi vendte oss hver til sin vei. Men Herren lot den skyld som lå på oss alle, ramme ham. Jes 53,5-6

På dette grunnlag har Guds folk himmelen i vente. Der skal Jesus "tørke bort hver tåre fra deres øyne. Og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine skal være mer. For de første ting er veket bort. Og han som satt på tronen sa: Se, jeg gjør alle ting nye!"  (Åp 21,4-5)

Er du på himmelveien? Er Jesus din? Da er du salig. Da er du rik. Da mangler du ingen ting! (Salme 23,1)

Er det ikke tid å vandre?
Evigheten er oss nær.
Bed, å bed og styrk hverandre
Med formaning til enhver!
Kom nu, store, kom nu små,
Kom, ta villig korset på!
Følg nu med, må ingen svike
Som vil med til himmelriket!
(H. A. Brorson)

1 kommentar:

bjørn sa...

Døhl har jo ikke akkurat er solid rykte fra før. Falsk hyrde som vises på fruktene.

http://www.nrk.no/sognogfjordane/dohl-far-avskil-1.59124