onsdag 1. januar 2014

Navnet i livets bok?


 
Er mitt navn innskrevet i livets bok hos Gud? Selv om spørsmålet er like viktig hver dag, er det ikke minst naturlig å stille dette spørsmålet ved et årsskifte som nå.

Bibelen omtaler livets bok flere steder. Det er fint og viktig å legge merke til det som står. Vi tar med to vers fra Johannes åpenbaring:

Den som seirer skal på samme vis bli kledd i hvite klær. Jeg skal så visst ikke utslette hans navn av livets bok, og jeg vil kjennes ved hans navn for min Far og for hans engler. Åp 3,5

Og hvis noen ikke blir funnet innskrevet i livets bok, ble han kastet i ildsjøen. Åp 20,15. Her møter vi virkelig alvoret!

I Filipperbrevet møter vi livets bok fra en annen vinkel: Fil 4,3a. For de har kjempet med meg i evangeliet, sammen med Klemens og mine andre medarbeidere, de som har sine navn skevet i livsens bok.

Nyttår er regnskapstid. Mang en økonomiansvarlig er spent når årets regnskap skal gjøres det opp. Blir det overskudd eller underskudd. Eller kanskje akkurat i balanse? Guds barn vil også spørre seg selv. Har jeg bevart troen gjennom året som ligger bak? Er Jesus min, eller lever jeg i selvbedrag? Er det bare rette meninger uten sant liv? Eller har jeg navn av å leve, men det er også alt.

Å du kjære Jesu navn
Nyttår er også Jesu navnedag. I en av nyttårstekstene står det: Da åtte dager var til gått, og han skulle omskjæres, fikk han navnet Jesus, som han var kalt av engelen før han blev unnfanget i mors liv. Luk 2,20.  Jesu navn betyr  Han skal frelse sitt folk fra deres synder. Derfor er Guds folk så glad i Jesu-navnet. Derfor synger vi om det navnet, «ved det navnet fant jeg frelse, intet annet frelse kan.»
 
 
Den danske biskop på 1700-tallet Hans Adolf Brorson har skrevet en fantastisk fin nyttårsalme. (Sanboken nr.120)

Saligheten er oss nær,
Opp mitt hjerte, opp min tunge, 
Opp om Jesu navn å sjunge,
Om hvor dyrebart det er! 
Alt som i meg er, seg fryde
Til min Frelsers lov og pris,
Så min jubelsang kan lyde
Like inn i paradis. (vers 1)

Og han fortsetter i vers 2. Legg merke til hvor utrolig innholdsmetta verset er:

Å du kjære Jesu navn!
Min forløsnings morgenrøde,
Paradisets førstegrøde,
Bange sjelers trygge havn!
Troens sterke seiersfane,
Håpets rette ankergrunn,
Lyset på min trange bane,
Trøsten i min siste stund!

Det er ikke et navn vi tilber og tror på, men han som bærer dette herlig navnet: Jesus.

Min navneære
19. juni 1960 ble jeg født. Noen dager senere fikk også jeg et navn, Lars Ove. Det var et navn som skulle fortelle at Lars og Olava er mine besteforeldre. Mere betyr ikke det navnet. Men jeg fikk noe i fødselsgave som gjør at mitt navn har en helt annen klang enn Jesus sitt. Brorson sier det på denne måten: Å, jeg er en synder stor! Det er all min navneære! Det er en navneære som alle mennesker bærer. Har du merket den i ditt liv?

Kjødets gjerninger er åpenbare. Det er slikt som  utukt, urenhet, skamløshet, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, trette, avindsyke, sinne, ærgjerrighet, splittelse, partier, misunnelse, mord, drukkenskap, svirelag og annet slikt. Om dette sier jeg dere på forhånd, som jeg også før har sagt dere: De som gjør slikt, skal ikke arve Guds rike.  Gal 5,19-21

Med et slikt rulleblad er himmelen stengt.

Min skyld du tok
Hvorfor kan så Paulus, Johannes, og alle Guds barn likevel juble og glede seg over en åpen himmel. «Men da du er Jesus blevet og fordi min synd du tok, Derfor er mitt navn innskrevet deilig nå i livets bok.» (Nr120 v.4b)  Da er det virkelig grunn til å se 2014 lyst i møte.

Vi leste til å begynne med om de som seirer. De som når fram til målet. De som ikke får utslettet navnet sitt fra livets bok. Hvem er de og hvorfor seirer de: Den som seirer skal på samme vis bli kledd i hvite klær. Jeg skal så visst ikke utslette hans navn av livets bok, og jeg vil kjennes ved hans navn for min Far og for hans engler. Åp 3,5

Det er dette som er kjernen i vår tro. Det er dette som er min redning. Litt lenger ute i Åpenbaringsboken sies det om de som blir frelst at «de har vasket sine kapper og gjort dem hvite i Lammets blod.» Jesu død på korset da han sonet min synder, det er redningen for en synder.

 
Har dette underet skjedd i ditt liv, ja, da skal du vite at Jesus «vil kjennes ved ditt navn for sin Far». Er ikke det fantastisk, jeg med den navneære, som vi var innom tidligere. Kan det sies noe større om et menneske enn at Jesus vil kjennes ved meg for den tre ganger hellige Gud!

 
Da kan vi også glede oss over medarbeiderne i Guds rike slik Paulus gjør i Fil 4,3. For de har kjempet med meg i evangeliet, sammen med Klemens og mine andre medarbeidere, de som har sine navn skrevet i livsens bok.

Tenk å få ha medarbeider som Gud kjennes ved og som har sitt navn innskrevet i livets bok. Er de syndfrie? Er de uten feil? Oppfører de seg alltid slik at det er en fryd og glede for meg? Nei, og heller ikke jeg mot dem! Men skinnet kan bedra! De er syndere som er renset i Jesu blod! Når Jesus kjennes ved dem, skal også jeg få takke for hver og en i «den lille flokk som Jesus kjennes ved.»

Nytt år - Jesusår
Så går vi inn i et nytt år med mange mørke og tunge skyer på himmelen. Guds barn arbeider i motvind, var det en gammel misjonsvenn som sa. Vi har stor mangel på åndelige ledere og forkynnere. Vi lengter etter vekkelse. Jeg mangler nød for de ufrelste. Jeg har så liten syndenød og opplever så sjelden frelsesfryd.

Men de mørke skyene må ikke få ta motet fra deg, men la dem drive deg til Jesus. Det står et herlig ord om Han i Ef 3,20-21. Men ham som kan gjøre mere enn alt, langt ut over det som vi ber eller forstår, etter den kraft som er virksom i oss, ham være æren i menigheten og i Kristus Jesus, gjennom alle slekter i alle evigheter! Amen.

Vi tilhører en Frelser som kan gjøre mer enn alt, langt ut over det vi ber eller forstår! Han som har all makt i himmel og på jord. Han er også mektig til å frelse syndere i 2014! Det gir mot og trøst.

Så skal vi også få se framover. Det er slett ikke utenkelig at 2014 blir året da Jesus kommer igjen. Da blir det en fullkommen jubel for den som har navnet sitt i livets bok:  

Jeg skal opp i dommen stå,
Inn med fryd i himlen stige,
Og i herlighetens rike
Skal jeg livets krone få.
Hvite klær og palmegrene,
Engledrikk av livets flod,
Dette nyter jeg alene
For min Jesu navn og blod.
(Nr. 120 v.5)


(Andakt nyttårsfest Ersdaltun 31.12.13)

Ingen kommentarer: