lørdag 11. januar 2014

Fred med Gud


Da vi nå er rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud, ved vår Herre Jesus Kristus. Rom 5,1.

Vi lever i ei urolig tid. Krig og terror rammer hardt og ubarmhjertig. Mange heimer går i oppløsning. Tusenvis av ufødte barn får aldri vokse opp fordi foreldrene velger å ta deres liv. Jo her er virkelig et stort behov for fredsarbeid på mange plan på vår jord. Her er så mange om lider. Og vi ser at tegna på Jesu komme blir mer og mer tydelige.

Da Jesus kom første gang ble han av englene hyllet som Fredsfyrsten. ”Fred på jorden, i mennesker Guds velbehag.” Jesus kom ikke for å skape fred mellom mennesker, men for å skape fred mellom Gud og ei fallen slekt. Når synda kom inn i verden, ble fredsforholdet mellom Gud og mennesker brutt. ”Freds vei kjenner de ikke” står det i Romerbrevet kapittel 3.

Guds vrede lå over menneskene. Fortapelsens gru var vår framtid. Her var virkelig behov for å arbeide for fred. Mennesket ville ikke. ”Vi vendte oss hver til sin vei.” ”Du har bare trettet meg med dine synder, voldt meg møye med dine misgjerninger”.

Hvordan er det likevel mulig for en fortapt synder å få fred med Gud? Det måtte en himmelens fredsfyrste til. ”For mens vi enda var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige.” Han elsket sine fiender så høyt, at han var villig til selv å bli rammet av Guds vrede for at vi skulle ha fred. Han levde et fullkomment liv for oss, og han bar våre synder til soning på korset.

Den som av nåde ved tro har fått ta imot Jesus som sin frelser, har fred med Gud.

Å, hvilke dype saker, Hvor undres vel min sjel:
Se. Herren døden smaker Istedenfor sin trell!
Den Herre Kristus, Gud og mann, For meg, fortapte synder,
Gikk under dødens bann

Hva kan meg nå forskrekke? Min synd, så mangefold?
Min Jesus vil meg dekke! Hans rettferd er mitt skjold!
Guds Lam min synd har båret visst; Jeg frykter ikke lenger
For helveds makt og list.

Men ”Det er ingen fred for den ugudelige” sier Ordet. Den som ikke har tatt imot Jesus som sin frelser er på vei mot helvete. Det er vårt kall som misjonsfolk. ”Alle, alle må se. Den herlige frelser jeg eier..” Vi har et fredsbudskap å gå med. Må du svare ja til kallet og gå!


1 kommentar:

Unknown sa...

"Han levde et fullkomment liv for oss, og han bar våre synder til soning på korset."

Ja och vi dog med honom, som Paulus säger. Vi uppstod med honom, så att Han lever oss. Gal 2,20 --- jag finner det mycket angeläget att ta hela evangeliet med i vår relation till Gud. Annars kommer vi längta ihjäl oss efter verklig frid. //Oppa