onsdag 8. januar 2014

Et troverdig ordEr det Guds ord vi finner i Bibelen fra første til siste blad? «Ditt ord er sannhet» sier Bibelen om seg selv.


1984/85 var jeg student på Norsk Lærerakademi(NLA). Året på NLA var et fantastisk år. Mye godt ble servert. NLA er en av de mest bibeltro institusjonene i landet vårt. Men også her møtte jeg bibelkritikken. Nå er debatten blusset opp igjen. Det er både alvorlig og trist når det blir stilt spørsmålstegn ved Guds ords troverdighet.

Bibelkritikk
Jeg vil nevne ett par eksempler: I 1 Mos 12 står det om at Abraham og Sara var i Egypt. Siden Sara var så vakker, var Abraham redd for at Egypterne ville slå ham i hjel for å få tak i Sara. Hun skulle derfor si at hun var Abrahams søster. En liknende hendelse omtales i 1 Mos 20 og i 1 Mos 26 da gjelder det Isak og Rebekka. Det som ble undervist om dette på NLA, var at dette egentlig var èn hendelse som tradisjonen hadde gjort til tre. Altså, en historisk feil i Bibelen.

I undervisningen fra Johannes evangeliet ble det hevdet at Johannes avsluttet sitt evangelium i kapittel 20. Kap 21 er kommet til av en annen forfatter på et senere tidspunkt. Altså er ikke kapittel 21 apostolisk.

Bibelkritikken startet allerede i paradis. Djevelen kom til Eva og sa: ”Har Gud virkelig sagt?” Det førte til menneskehetens største katastrofe, syndefallet og opprøret mot Gud. Denne bibelkritikken har fulgt oss mennesker gjennom alle tider, og er ikke mindre i vår tid.

Guds ord sier at det er to utganger på livet, frelse og fortapelse. Mye av forkynnelsen i vår tid fornekter og fortier fortapelsens realitet. Guds ord sier at ei kvinne skal slippe å være hyrde og eldste. Det er få som bøyer seg for det ordet! Vi ser det også i etikken. Guds ord sier at seksuelt samliv hører til i et offentlig inngått ekteskap mellom en mann og ei kvinne. I dag forkynnes det fra mange hold at det er fritt fram bare du er glad i den du har samliv med.

Desto fastere
Vi kunne fortsatt i det uendelige. Men la oss heller gå til Ordet selv. I 2 Pet 1,19a står følgende: «Og desto fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å akte på..» Peter hadde vært med Jesus på forklarelsens berg. Der så han Moses og Elia og hørte Guds røst fra himmelen. Fantastiske under og opplevelser. Likevel sier han: Desto fastere har vi det profetiske ord! Det kan være mange store opplevelser som Jesus unner sine, men det er Guds ord som vi først og fremst skal akte på.

Det er et troverdig ord. Ikke en tøddel av ordet skal forgå, fra første ord i 1 Mos til siste i Åpenbaringen. Dette ordet er gitt oss av Gud, ført i pennene av profeter og apostler som var inspirert av DHÅ til å skrive. Skrivemåten er personlig, men innholdet er gitt av Gud.

På Guds vegne skriver apostelen Paulus til sin medarbeider Timoteus: «Og da du fra barndommen av kjenner de hellige skrifter, som kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus. Den hele Skrift er innblåst av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet.» 2 Tim 3,15-16 Hele skriften. Vi kan stole på Guds ord.

Vanskelig å forstå?
Men, sier mange. Ordet er ikke så lett å forstå. Det er mange ulike tolkninger. Guds ord gir en god rettledning: «Idet dere først og fremst vet dette at intet profetord i Skriften er gitt til egen tydning; for aldri er noe profetord fremkommet ved et menneskes vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av den Hellige Ånd. 2 Pet 1,20-21

Vi kan illustrere det med spørsmålet om det er rett ut fra Bibelen å gifte seg på ny for en som er skilt. Mange bibelvers taler om dette, bl.a. Mark10,11-12, Luk 16,18; Rom 7,3; 1 Kor 7,11. Alle disse bibelvers sier utvetydig at den som er skilt ikke skal gifte seg på ny så lenge ektefelle lever. En tekst (Mat 19,9) kan muligens synes å åpne for gjengifte når den ene ektefellen har vært utro. Da må dette verset sees i lys av de mange klare. Det finnes ingen åpning for gjengifte i Guds ord, så lenge ektefellen lever.

Vi bøyer oss for Ordet
Men andre ord er enda vanskeligere å forstå. Hva med dem? Det er vel Luther som har gitt en sunn veiledning her. Møter du ord i Bibelen du ikke kan forstå, ting som kan synes som motsetninger og lignende, da bøyer vi oss for at Guds tanker er høyere enn våre tanker og lar de ordene ligge og konsentrere oss om andre og mer klare ord. Vi bøyer oss for Ordet, vi setter oss ikke over det!

Salme 119 handler om Guds ord. Her er mye visdom å hente.

«Til evig tid, Herre, står ditt ord fast i himmelen.» Sal119,89

«Ditt ord er en lykte for min fot og et lys for min sti.» Sal119,105

«Når dine ord åpner seg, gir de lys, de gir enfoldige forstand.» Salme 119,130

«Summen av ditt ord er sannhet, og til evig tid står all din rettferds lov fast.» Salme 119,160

Løftene kan ikke svikte
Jeg har mange ganger tenkt og sagt. Tenk om vi ikke kunne stole på Guds ord. Tenk om det var opp til oss å finne ut av hva som er Guds ord og hva som er menneskeord. Tenk om det var slik at noe av det som står i Bibelen er sant og noe er eventyr. Hvordan kunne vi da få hvile i løftene? Hvordan kunne vi da vite at den som har Sønnen har livet? Hvordan kunne vi da stole på at Jesu hans Sønns blod renser for all synd?

Så godt å vite at Ordet står fast til evig tid, ”inntil dagen lyser fram og morgenstjernen går opp i deres hjerter.”


1 kommentar:

Unknown sa...


Fin post ! Jag har märkt under mitt kristna liv att en person läser Bibeln i den relation han eller hon har till Gud. Jag har alltid haft svårt att argumentera om detta. Bara kunnat säga: Jaha det är så du har det med Gud !

När Kristus får leva mig och leva mitt liv faller intresset för bibelkritik bort. Istället läser jag utifrån att Gud lever i mig och är mitt liv. Då blir Guds ord liv i mig, inte tolkning av texter. //Oppa