lørdag 19. mars 2022

Alt ble forandret


Paulus var på vei mot Damaskus. Han var ikke ute i fredelig ærende. Med fullmakt fra ledere i Jerusalem, skulle han oppsøke kristne for å få dem fengslet for sin tro.

Han hadde tidligere deltatt ved steiningen av den kristne diakonen Stefanus. Like før han nådde målet, skjedde noe spesielt. Han fikk et møte med Jesus, han som han forfulgte. Dette møtet endret livet for Paulus. Han ble selv en kristen og livet ble totalt forandret. Senere ble han misjonær, som fikk bety veldig mye for utbredelsen av kristendommen.

Det var nåde at han ble frelst. Etter et langt liv som kristen, gledet han seg fortsatt over å høre fra Jesus at «Min nåde er nok for deg (2 Kor 12,9). Slik er det også i 2022. Frelsen er ikke menneskers verk, det er en Guds gave til alle syndere som tar imot den i tro.

Ord til ettertanke i Strandbuen 18.03.2022


Ingen kommentarer: