mandag 5. juli 2021

Håndverk eller tannverk

(illustrasjon: Preacher.no)

Det er mye å lære av å lese i gode bøker, eller å høre hva folk i ulike livssituasjoner har å fortelle. Jeg har plukket meg noen sitat til oppbyggelse, lærdom og ettertanke.

Bo Giertz

For den ugudelige er synden et håndverk.. For den som er frelst er synda en tannverk.

Kjell Dahlene

Det blir en tom plass i verden etter Guds barn. I det glade og sorgløse selskapsliv finner du dem ikke lenger. Plassen er tom der de før deltok med liv og lyst i de verdslige fornøyelser. Vi kan ikke vente noen anerkjennelse av verden. Jesus ble ikke forstått av den verden som forkastet ham. Den dag verden godkjenner oss, har vi sviktet vårt kall og mistet vår kraft.

Hans Adolph Brorson

Man legger seg i synden ned Og vil dem noen vekke,

Da griper de Guds kjærlighet, Til deres synders dekke.

Man velter seg i synden om, Og sier: Gud er mild og from.

Og så er det til ende.

 

De kaster Gud av sjel og sinn. Dog skal han sjelen favne.

De seiler strek for Satans vind, Vil dog i himlen havne.

De treder nåden under fot, Og pukker dog, at Gud er god.

Han får dem vel å have.

Leonard Gudmundsen

Å for et under at Ånden har talt, om mine synder hvor dypt jeg har falt. Vitnet om Jesus at han har betalt. Nåde ja nåde det er.

Martin Luther

Martin Luther

I månedsvis har jeg nå sittet sammen med min hustru og mine barn og sett på det første bud, og kan aldri rett fatte eller utgrunne det under av guddommelig sannhet og visdom som finnes i det. Ja, ser jeg bare på dette eneste bud, så forstår jeg hva jeg er for en gudløs og avskyelig synder. Ville ikke Gud i sin Sønn tilgi meg, så var mine synder mot dette bud mer enn nok til å sende meg til helvete.

Evangeliet er de kristnes største kunst og høyeste visdom, i det blir de skolegutter alle sine levedager. Men likevel er det den slemme plagen ved det at ikke noe synes lettere og snarere lært enn dette, slik at så snart en har hørt eller lest noe om det, tror han seg straks å være mester og doktor i det, og vil nå høre noe annet, noe nytt.

Hans Erik Nissen

En kristen vitner ved å være, ved å tale og ved å handle. Djevelen setter inn på å bringe hvert eneste vitne til taushet.

Mange tror at Gud tilgir for vår skyld. Mye kamp og anfektelse knytter seg til en slik forståelse. Det gjør nåden usikker. Stadig må du spørre: Er jeg slik at Gud kan utslette mine misgjerninger? Det spørsmålet skal du slippe å stille. I stedet må du spørre: Er Jesus slik at det finnes nåde for meg? -Du slipper å være i tvil om svaret. Han har selv gitt det. Det skjedde da han ropte: «Det er fullbrakt!»

Carl Olof Rosenius

Jeg ville så gjerne at mitt kristenliv skulle være fullkomment, og jeg har bedt Gud mer om dette enn om noe annet. Men gjelder det min salighet, da sier jeg som så: Jeg vil ikke ha noen annen rettferdighet enn min Herre Jesu Kristi rettferdighet. Holder ikke mitt kristenliv prøven, så holder min Herre Kristus.

Syndenes forlatelse gjelder alle synder, ikke bare tenkte og oppdiktede, men virkelige. Ikke bare små, men også store, ikke bare håndens og tungens synder, men også hjertets og tankenes. Ikke bare forbigagne, men også de nåværende, og som Luther så dristig sier: «Ikke bare de overvunne og avlagte synder, men også  de som ennå er sterke og mektige i meg.»

Olav Valen-Sendstad

Derfor er det et usvikelig kjennetegn på hva slags ånd som bor i oss, om vi ved alskens diskusjoner prøver å forandre Guds Ord, eller vi bryter av all diskusjon og gir Guds ord retten til å forandre oss i vår tenkemåte og vurderingsmåte. For Gud har med hellig nidkjærhet forbudt oss å forandre hans ord, men desto mer lagt oss på hjerte at vi må rette oss etter Guds ord, og la Guds Ord forandre oss.

Fredrik Wisløff

Åndens sverd er Guds Ord. Noe annet sverd har Ånden ikke. Ved å holde fast ved dette, vil Guds menighet bli bevart fra vranglære og svermeri.

Ånden er bundet av Ordet. «Åndens sverd er Guds ord.» Ef 6,17. Noe annet sverd har Ånden ikke. Ånden virker ikke utenom Ordet.


Ingen kommentarer: