fredag 16. juli 2021

Forkynnere og misjonsledere 1909


Dette flotte bildet er tatt i 1909. Det viser forkynnerne i Stavanger krets av Kinamisjonen (NLM) og kretsstyrets medlemmer.

NLM har et kall til å nå ut med Guds ord på misjonsmarken og i Norge. Emissærene var derfor sentrale i satsningen, helt fra starten. Dette fordi Guds ord sier at skal folk bli frelst, må de få høre ordet om korset forkynt for hjerte og samvittighet. «Men hvordan kan de påkalle en som de ikke er kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner?» (Rom 10:14)

Hvem er så disse åndelige lederne fra starten av Stavanger krets sin virksomhet? Jeg vil ta med noen korte fakta om hver enkelt og starter med kretsstyret som sitter på første rekke. Vi starter fra venstre.

Kretsstyret 1909

Abraham Friestad. Han ble født på Brusand i 1867, og var dermed 42 år da bildet ble tatt. Han var kjøpmann først i Stavanger, men mesteparten av sitt liv i Egersund. Han gjorde det godt, og ble en rik mann. I 1921 kom et økonomisk krakk, som også rev med seg mye av Friestad sin virksomhet. Han var med i Kinamisjonen fra før den ble formelt stiftet. Da Stavanger krets ble stiftet i 1900, ble han valgt til medlem i kretsstyret. Abraham ble 69 år, og døde i 1936.

Asbjørn Hadland. Han ble født i Egersund i 1879, og var 30 år da bildet ble tatt. Hadland utdannet seg som lærer ved Stord læreskole i 1900, og ble ansatt som lærer i Egersund i 1902. Han var sekretær i kretsstyret for NLM i 1908-10. Han var rektor ved Bibelskolen i Bergen i 1916-17 og 1920-23. Hadland var ordfører i Egersund da 2. verdenskrig brøt ut, i 1939-1940 og ett år da freden kom i 1945. Han døde i 1951, 72 år gammel.

Karl Jensen. Også han var fra Egersund, hvor han ble født i 1862 og var 47 år da bildet ble tatt. Han var først lensmann i Egersund, deretter fogedfullmektig i Gudbrandsdalen, før han kom tilbake til Egersund som bankfullmektig. I 1890 startet han manufakturforretning. Han drev også som eiendomsmegler. På fritiden var han aktivt med i misjons- og avholdssaken. Han døde i 1931, 69 år gammel

Brynjulf P. Mugaas. Han var fra Evanger ved Voss og ble født i 1860. På bildet er han dermed 49 år gammel. Mugaas utdannet seg til lærer og havnet etter hvert i Egersund. Her ble han lærer, politiker og sentral misjonsmann. Han var med å starte Egersund misjonsforening for NLM ca. 1890, var med i kretsstyret i Stavanger krets fra 1900-1936, mesteparten av tiden som både formann og sekretær. Mugaas døde i 1950, 90 år gammel.

Adolf Birkeland. Han ble født i Sokndal i 1841, og var 68 år på bildet. Birkeland bodde i Egersund det meste av livet, og her var han losoldermann, havnefogd og politiker i bystyret i 28 år. Han var aktiv i flere misjonsorganisasjoner, men hovedtyngden av tjenesten var i NLM. Han var med og startet misjonsforeningen i 1890, og var medlem av kretsstyret i 1900-10. Han døde i 1926, nesten 86 år gammel.

Emissærene

Andreas Kvilaug. Han ble født i Fjotland i 1873 (36 år på bildet). 20 år gammel emigrerte han til USA, hvor forkynnerkallet ble utløst. Han kom tilbake til Fjotland i 1896 og begynte som maler. På fritiden reiste han som forkynner for Kinamisjonen og Indremisjonen. Han ble ansatt som forkynner i Stavanger krets NLM i 1903, og fikk stå i mange vekkelser. I 1918 gikk han over i Frikirken, og var evangelist og forstander der, til han ble pensjonist. Han døde i 1964, 91 år gammel.

Jørgen Næss. Han ble født i Øvre Sirdal i 1870 (29 år på bildet). Han ble frelst i 1898 og begynte like etter å tale på møter. Han drev gard først på Neset, deretter Solli i Lund, Årrestad i Helleland, Øksnevad og til slutt som pensjonist på Klepp. Han reiste som forkynner i Stavanger krets NLM fra 1909 til han ble pensjonist, og også som frivillig helt til han døde i 1948, 78 år gammel.

Peder Vagle. Han ble født på Ganddal i 1886 (23 år på bildet). Han gikk misjonsskolen på Framnes i 1909-10 og fortsatte etter det som emissær i Stavanger krets NLM. Han tok lærerskolen i Oslo i 1920, og var deretter lærer på Fjellhaug i fem år. I perioden 1925-29 var han lærer i Egersund, før han ble rektor ved Rauma Ungdomsskule. Her ble han til han ble pensjonist i 1951, og da flyttet han heim til Ganddal. Peder Vagle døde i 1971, 85 år gammel.

Johannes Kjelsvik. Han ble født på Jelsa i 1877 (32 år på bildet). Han ble frelst som ungdom, og begynte som emissær i Stavanger krets NLM i 1905. Han fortsatte som emissær resten av livet. I 1927 flyttet han og kona til Finnøy. Han døde i 1935, 58 år gammel.

Andreas Nebdal. Han ble født i Kvås i 1863 (42 år på bildet). Han og familien bosatte seg på Vanse og Lista. Nebdal ble den første emissæren som ble ansatt i Stavanger krets NLM i 1900. Før det hadde han reist som bibelbud for Lutherstiftelsen og for Kinamisjonen i Agder og Rogaland. Han fortsatte som forkynner i NLM til han ble pensjonist. Han døde i 1949, 86 år gammel.

Johannes Daasvand. Han ble født i Åseral i 1884 (25 år på bildet). Johannes vokste opp på Hornnes, inklusiv noen år på Waisenhuset i Kristiansand. Han ble frelst som 19-åring og begynte straks å vitne om sin frelser. Han ble ansatt i Stavanger krets NLM i 1905. I 1913 flyttet familien til Trondheim, hvor han var kretssekretær og forkynner fram til 1920. I perioden 1920-30 var han bysekretær i Salem i Stavanger. Deretter flyttet familien til Mandal og Johannes reiste som forkynner for hovedstyret. Videre var han ett år i Amerika, tre nye år i Salem Stavanger og rektor ved bibelskolen på Drottningborg. Som pensjonist bodde han og kona i Kristiansand. Han døde i 1955, 72 år gammel.

Adolf Bjerkreim. Han ble født i Bjerkreim i 1887 (22 år på bildet). Familien flytte til Bjerkreim og senere til Egersund. Han ble frelst i 1905 og etter et år på Framnes i Hardanger, begynte han som forkynner i Stavanger krets NLM i 1908. Han ble i NLM til 1915. Etter det reiste han fritt, men mest for Evangelisten og Vestlandske Indremisjonsforbund. Han var en flittig forfatter, både av bøker og artikler i ulike blader. Bjerkreim døde i 1963, 76 år gammel.

Eldor Pettersen. Jens Eldor Pettersen ble født i 1872 i Bindal kommune på Helgeland. (37 år da bildet ble tatt). Som ungdom fikk han arbeid som sjømann og bosatte seg i Haugesund. Han emigrerte til Amerika i 1902 og ble frelst der. Han kom tilbake til Norge i 1907. Her begynte han i 1908 som emissær i Stavanger krets NLM, og fortsatte i den tjenesten til 1930 da han måtte slutte, grunnet en beskyldning om et forhold til ei annen kvinne enn kona. Etter at Eldor og kona var døde, erkjente kvinnen at hun hadde kommet med falske beskyldninger. Kona døde i 1940 og han giftet seg på nytt og flyttet til Bodø hvor han var aktiv i Bodø Indremisjon. Han døde i Bodø i 1955, 83 år gammel. Han ble begravet på Avaldsnes.

Bernhard Foldøen. Han ble født i 1881 på Jelsa (28 år da bildet ble tatt). Som ung ungdom reiste han til Amerika, hvor han ble frelst. Han var søskenbarn til Sven Foldøen. Bernhard kom tilbake til Norge og begynte som emissær i Stavanger krets NLM i 1906. Han returnerte til Montana i Amerika i 1910. Bernhard Foldøen døde i Ferndale, Washington i 1976, 95 år gammel.

Sven Foldøen. Han ble født på Foldøy i 1878. (31 år da bidet ble tatt). Sven emigrerte til Amerika i 1899 og ble frelst der. Han kom tilbake til Norge i 1903, og ble samme år ansatt som emissær i Stavanger krets NLM. Han fortsatte som emissær til han ble pensjonist. Sven Foldøen døde i 1953, 74 år gammel.

Antoni Skarås. Salomon Antoni Skarås ble født i Sokndal i 1870 (39 år da bildet ble tatt). Han begynte som emissær i Stavanger krets NLM i 1903. Han sluttet i NLM i 1918. Han var medlem av Arbeiderpartiet i Sokndal. Skarås døde hastig på et oppbyggelsesmøte i Rekefjord i Sokndal i 1946, etter å avlagt et vitnesbyrd. Han ble 76 år gammel.

Knut Rettedal. Han ble født på Forsand i 1880 (29 år gammel da bildet ble tatt). Han startet som frivillig forkynner 17 år gammel, og ble fast ansatt i NLM i 1900. Han var ansatt i NLM i ulike stillinger helt til han ble pensjonist. Han var forkynner for Stavanger krets, hovedstyret, kretssekretær i Agder krets og timelærer ved Fjellhaug bibelskole. Han døde i Stavanger i 1968, 88 år gammel.
Ingen kommentarer: