fredag 29. mai 2020

Dyrking av det perfekte mennesketI Norge er det nå et rådende menneskesyn som dyrker «det perfekte» mennesket. Det blir ikke sagt rett ut, men realiteten er nettopp det.

Den store katastrofen for menneskeverdet i Norge, skjedde på 1970-tallet. Da fikk vi, til store protester, en fosterdrapslov som gjør det ufødte barnet under 12 uker, helt rettsløst. Resultatet ble at det hvert år siden, er tatt livet av 12-15 000 små vergeløse barn.

Tirsdag 26. mai 2020 ble nye lover vedtatt, som intensiverer jakten på det perfekte mennesket. Da vedtok AP, SV, Rødt, FRP og MDG en lov som gjør det lovlig å teste fosteret for sykdom, lenge før grensa for lovlig fosterdrap er nådd. I Danmark og på Island ble antall fødte barn med Downs syndrom omtrent halvert da tilsvarende lov ble vedtatt der.

Etter hvert som testingen blir utviklet, kan vi forvente at stadig flere foster som ikke er «perfekte» vil bli sortert ut. I andre land er foster sortert etter kjønn. Det ble født langt flere gutter enn jenter. Vi vet ikke hva neste sorteringskriterium blir, i jakten på det «perfekte mennesket».

Saken er imidlertid den at alle mennesker er perfekte. Det er ikke sykdom, antall kromosomer, antall føtter eller armer, om du er tykk eller tynn som avgjør om du er «perfekt». Vi er alle likeverdige og like perfekte som menneske, hver med vår «skavank».

Fra Dagen 27.05.2020

Noen stortingsrepresentanter ble opprørt, da andre viste til samvittigheten i saken om sortering av mennesker. «Min samvittighet er like god som din», ble det hevdet. Folk som stemte for sorteringsloven, sa at de stemte i tråd med sin samvittighet. Saken er bare den at samvittigheten er et ustabilt instrument. Blir den ikke innstilt etter rett kanal, kan den vise deg på helt feil vei. Derfor trenger samvittigheten å justeres, og det den skal justeres etter, er Guds 10 bud.

Det 5. av disse bud sier at du skal ikke slå i hjel. Når en med god samvittighet kan forsvare drap på ufødte barn, trenger samvittigheten å justeres. Mange stjeler eller lyver med god samvittighet. Det blir ikke mer riktig for det. Det viser bare at samvittigheten er ute av kurs.

Fra Dagen 25.05.2020

KrFs folk gjorde en kjempeinnsats tirsdag 26. mai 2020. Det står stor respekt av partiets innsats for å hindre disse sorteringslovene. Det var derfor ikke KrF som tapte på tirsdag, men Norge. KrF tapte imidlertid helga før. Da satte de en person til vikarierende statsråd, som er tilhenger av gjeldende fosterdrapslov. Da kommer den flotte innsatsen på tirsdag i et underlig lys. For roten til lovene som ble vedtatt på tirsdag, er jo nettopp den fosterdrapslov som ble vedtatt på 1970-tallet. Ved å sette en fosterdrapstilhenger som statsråd, er partiet kommet i strid med seg selv. Det trenges en opprydning, og det raskt.Ingen kommentarer: