søndag 20. oktober 2019

Tryggheim på Nærbø og Tau


Nybygg Tryggheim Nærbø 1920. (Bilde fra boka "Mot høgare mål -
Tryggheim gjennom 100 år")

Lørdag 19. oktober 2019 feiret Tryggheim skular på Nærbø sitt 100-års jubileum med en flott fest. På Tau har Tryggheim Strand drevet i fem år.

Mye flott ble sagt om Tryggheim Skular på jubileumsfesten. Jeg vil framheve noen få ting, og også trekke tråden til den nye skolen på Tau.

Frukt av vekkelseskristendom
Generalsekretær Øyvind Åsland understreket i sin tale at skolen vokste fram blant vekkelsesfolket. Det er viktig å merke seg. Misjonsfolket var opptatt av at de unge måtte bli frelst. Også for hundre år siden, var det mange som kjempet om de unges sjel. Misjonsfolket så at en Ungdomsskole kunne være en god arena for å nå ungdommen med Guds ord.

På den tid var den offentlige skole sterkt preget av kristen tenkning. Misjonsfolket valgte derfor å starte en skole for de som var ferdig med grunnskolen. I vår tid drives mange av de offentlige skolene veldig godt, men det kristne verdigrunnlaget er så godt som borte. Derfor har vår tids misjonsfolk satset på bygging av nye kristne grunnskoler. Disse skal gi elevene en fullverdig utdannelse etter norsk lov, men har det kristne livssyn som verdigrunnlag. Derfor er Tryggheim Strand og de andre grunnskolene så viktige!

Satset i tro
Den første rektoren på skolen på Nærbø het Torstein Flottorp. Da skolen feiret 40 års jubileum, skrev han noen minner fra starten da han som helt uerfaren ungdom, ble kalt til rektor: «Jeg husker ikke at noen nevnte at det kostet penger å starte en ny ungdomsskole…. Skolen startet jo bokstavelig talt på bar bakke. Vi hadde ingen penger, ingen lokaler, ingen undervisningsmidler, ikke inventar, ikke lærere og tjenere, og heller ikke en eneste innmeldt elev. Og det var få uker til skolen skulle begynne….»

Skolen ble vedtatt startet på kretsmøtet på Nærbø 23. juni 1919 og skolestart var 13.10.1919. Skolen drev det første året i leide lokaler, men tomt ble anskaffet og en kjempestor dugnad organisert. Dermed kunne skolens første egne lokaler tas i bruk 17.10.1920. I dag kreves det langt mer av byggeprosesser, forskrifter for undervisningsbygg og det er helt andre kostnader for nybygg. Tryggheim på Tau har nå drevet i leide lokaler i fem år. Planene for nybygg er klare og vedtak i regionstyret og hovedstyret er ventet før jul 2019. Misjonsfolkets kall står ved lag: «Dei unge i Noreg må vinnas for Gud!»

Slik planlegges Tryggheim Strand sine lokaler


Kommunen i ryggen
Det var veldig flott og oppmuntrende å høre hilsenen fra ordføreren i Hå. Han kunne ikke rose Tryggheim skular nok. Skolen betyr mye for kommunen. Både kommunestyret og administrasjonen i kommunen heier på og snakker opp friskolen, som har vært i kommunen i 100 år. Kommunen viste sin takknemlighet ved å stille med både ordfører og rådmann på festen. Her har dessverre Strand kommune mye å lære av Hå kommune. Jeg tror imidlertid at når Tryggheim Strand og KF-skolen på Jørpeland har fått drevet en stund, vil også Strand kommune innse at friskolene er et positivt supplement til den offentlige skole, og ikke en brysom konkurrent og «utgiftspost».  

Regjeringen stilte med Olaug
Også regjeringen var representert på jubileumsfesten. Landbruks- og matminister Olaug Bollestad holdt et svært engasjert innlegg hvor hun takket for alt det Tryggheim har fått bety gjennom disse hundre årene. Hun understreket også viktigheten av at friskolene må få ha tilsettingsfrihet. Skal skolene kunne drive etter det som er målsettingen, må den ha personale som kan stå inne for de verdiene skolen står for.

Det var veldig inspirerende å høre på Olaug, og det viser også at det nå er den lagelige tid for å satse på nybygg for Tryggheim Strand. Det er en kjensgjerning at med et annet flertall på Stortinget, vil friskolene ha mindre politiske støtte.

Verden for Kristus
Verden for Kristus, er NLM sitt mål. Generalsekretæren understreket i sin tale at det kun er den som tror på Jesus som blir frelst. «Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn» (Joh 1:12) – var teksten for talen. Tryggheim på Nærbø har fått være et redskap til at mange unge er blitt frelst og blitt bevart i troen. For Guds ord får lyde på skolen, og personalet har omsorg ikke bare for det faglige, men også for elevenes evige vel.

Tryggheim Strand har samme målsetting som skolen på Nærbø. Det er andakter i klasserommene og fellesandakter. Det er egne timer med kristendomsundervisning, og også i andre fag skal skolens verdisyn prege undervisningen. Det er kun Gud ved Den Hellige Ånd og Guds Ord, som kan frelse og bevare de unge i troen. Ånden er avhengig av at Guds ord får lyde, og dette Ordet preger våre skoler. Derfor er de så viktige.

Gratulerer Tryggheim skular på Nærbø med de 100 år. Og gratulerer til Tryggheim Strand med fem års drift. De små trenger mer omsorg enn vi som har levd lenge. Tryggheim Strand er enda i oppstartsfasen. Jeg håper og tror at misjonsfolket også viser omsorg, forbønn og økonomisk støtte til skolen vår på Tau!
Ingen kommentarer: