torsdag 13. juni 2019

Nyheter fra IsraelDet er ikke sjelden at norske medier formidler nyheter fra Israel. Men ofte er de fordreid, og utvalget nyheter er helst ensidig.

Stiftelsen «Karmel» gir ut en månedlig avis med store og små nyheter fra Israel. Her er små notiser og lengre artikler. For den som er glad i Israels land og folk, er denne avisen nyttig lesning. «Karmel» har et teologisk syn på jødenes plass i frelseshistorien, som jeg ikke deler, men som nyhetsformidler fra Israel inneholder bladet mye spennende og nyttig. Du finner også nyheter på nett: karmel.net.

Under følger noen korte glimt fra siste nummer av Karmel, Israel-nytt.

Folketall
Befolkningen i Israel passerte for første gang 9 millioner innbyggere. Ved Israels uavhengighetsdag, 8.mai, var folketallet 9.021.000. I hovedstaden Jerusalem bor det når 927.000 innbyggere.

Tysk støtte
Tyskland er svært urolig og bekymret over anti-israelske holdningene i FN og har lovet å gå imot alle former for urettferdig behandling av jødestaten i internasjonale forum.Penger fra Drammen
En Israel-venn fra Drammen har tidligere gitt mye penger til nybyggere i Judea og Samaria. I mai var leder av Karmel, John Skåland, på ny en tur til Israel og hadde da med seg mer penger fra drammenseren. Han gav denne gang nærmere kr.400.000 til jenteskolen Shilat-Akademiet. Samtidig gav han også mer enn kr.300.000 til en utviding av en synagoge i Ma-ale Efraim.

Seksdagerskrigen
Det er i år 52 år siden seksdagerskrigen og dermed at Jerusalem ble befridd. Dagen ble feiret i Jerusalem med flaggborg og tale av statsminister Benjamin Netanyahu. Bladet inneholder også en lengre artikkel av John Skåland som gjengir hendelsene rundt seksdagerskrigen.

Foran Knesset, Israels Nasjonalforsamling

Fosterdrap
Det ble utført 19.254 fosterdrap i Israel i 2016. I Israel må kvinnene søke ei nemnd for å få innvilget abort. I 2016 var det 19.754 som søkte om å få innvilget abort.

Gassledning til Egypt
Det er bygget en gassrørledning fra Tamar-feltet i Israel til Egypt. Denne vil bli tatt i bruk 30. juni 2019. Deler av ledningen er tidligere brukt til å selge gass fra Egypt til Israel. Nå vil salget gå motsatt vei.


Ingen kommentarer: